Israël in duizendjarig vrederijk

Ds. A. Jonker / Geen reacties

02-12-2016, 09:54

Vraag

Bij de vraag over het duizendjarig rijk, dat wij daar nu in leven volgens wijlen ds. Pronk en dat de duivel gebonden is, komt bij mij de vraag op: Wat is de plaats van Israël? Want daar gaat dat Rijk over, dat Christus op de troon zit van David en vrede zal geven aan alle kanten en dat de duivel gebonden is en de volken niet meer de oorlog leven. Is dit de Koninkrijk Nu-gedachte, of moet ik dan denken aan de vervangingsleer?


Antwoord

Deze vraag is zijn zeer complex en bevat diverse veronderstellingen. Ik zal er in het kort op ingaan.

Waar vinden we in de Bijbel een duizendjarig rijk? We vinden alleen dat satan 1000 jaar gebonden zal zijn. We vinden ook dat er een Vrederijk komt, maar is dat hetzelfde als het duizendjarig rijk? Het gebonden zijn van satan betekent niet zo zeer dat er vrede is, maar dat Hij de volken niet kan verleiden. Moet dit alomvattend op de wereld zijn, of kunnen we ook zeggen: overal waar koning Jezus door Zijn Woord en Geest de overhand neemt, mensen voor Zich inwint en regeert, daar is satan gebonden. Ik denk dat dit een mogelijke uitleg is.

We lezen in de Bijbel dat Christus zal zitten op de troon van David. Is dit in het Duizendjarig rijk, of is dit een omschrijving van het Rijk van totale vrede wat komt bij Zijn Wederkomst? Hierbij kies ik voor het laatste.

Het Koninkrijk der hemelen, of het Koninkrijk van God is midden onder u, zegt Jezus. In Hem, de Koning is het koninkrijk present. Ieder die wederom geboren is zal het Koninkrijk zien en dus ook ingaan. Jezus roept Zijn discipelen op om eerst het Koninkrijk van God te zoeken.

Sinds kruis en opstanding is het Koninkrijk van Christus present overal waar koning Jezus erkend wordt als Heere. Dit is naar wereldse maatstaven onzichtbaar, maar het is een geloofswerkelijkheid. Wie gelooft dat het Koninkrijk er nu al is, behoeft niet de vervangingsleer aan te hangen. Want hij of zij kan tegelijkertijd geloven dat God Zijn volk niet heeft verstoten, maar belooft dat Hij afgehouwen takken zal inenten in de goede olijfboom en dat eenmaal heel Israel zal zalig worden.

Ds. A. Jonker

Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
115 artikelen
Ds. A. Jonker

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Na jarenlange negatieve emoties in mijn huidige gemeente heb ik de intense behoefte om samen met de kinderen in een andere gemeente opnieuw te beginnen. Maar mijn man wil niet mee omdat hij bang is da...
1 reactie
01-12-2012
Hoe kan ik nog geloven en hopen op een goede toekomst? Ondanks dat ik een goede relatie heb en me gelukkig mag noemen, heb ik mijn grote worstelingen. Eén op de twee huwelijken in Amerika lopen spaak....
8 reacties
01-12-2011
Ik, jonge vrouw van in de 20, zit met het volgende probleem. Door seksueel misbruik en een verkrachting een aantal jaren geleden is mijn vagina niet helemaal heel meer. Als ik ongesteld ben heb ik nie...
5 reacties
01-12-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering