Israëlcursus met ds. Koppelaar

Ds. P.D.J. Buijs / geen reacties

18-09-2014, 11:55

Vraag

Aan ds. Buijs. Hoe denkt u over deze bijbelstudie? Hij komt mij heel waarheidsgetrouw over.


Antwoord

Beste lezer,
 
Allereerst: ik ken de spreker en waardeer hem als een broeder in Christus. Zijn uitleg -waarin veel boeiende elementen voorkomen- komt veel voor in kringen waar men de gedachte van een duizendjarig vrederijk aanhangt. De methode van Bijbeluitleg is die van een letterlijke. Nu dient dat inderdaad in veel gevallen te gebeuren. Wat zich als historisch aandient, moet ook zo uitgelegd worden. De grote vraag is echter of dat in de uitleg van profetische geschriften juist is. Dat is een aparte categorie boeken, waarbij we rekening moeten houden met het gebruik van symbolische taal (denk bijv. aan allerlei getallen).

Naar mijn gedachte ontbreekt in de lezing teveel het plaatsen van een Bijbelgedeelte in zijn context en het rekening houden met de eigen aard van zo'n Bijbelgedeelte. Bijvoorbeeld: gaat het in Jesaja 14 over de duivel? Volgens het verband gaat het toch over de koning van Babel? Dat er dan een lijn te trekken valt naar de duivel, akkoord, maar niet met overslaan van de eerste betekenis. En als het gaat om de terugkeer van de sjechina (de heerlijkheid des Heeren): opmerkelijk dat dan niets gezegd wordt over Joh. 1:14. En welke vervulling ontvangt Jesaja 2 in Christus en op Pinksteren? Moet ook bij Openbaring 21 er geen rekening mee worden gehouden dat het hier gaat om een visioen, waarbij een bekend motief (Jeruzalem) een geheel eigen toepassing krijgt, die meer is dan een letterlijke? Wordt de gemeente van Christus niet als bruid van Hem getypeerd? Staat er in Openbaring 1:7 werkelijk dat de Heere Jezus bij Zijn wederkomst Israël zal verlossen? Krijgt Israël dan bij Zijn wederkomst, anders dan anderen, nog een 'kans' om zich te bekeren? Belijden wij niet dat het dan te laat is voor wie zich niet bekeerd heeft?

Zo zouden er meer vragen te stellen zijn. Nogmaals, ik waardeer de hartelijke liefde van mijn collega voor Israël - ik deel die. En ook ik geloof dat er nog rijke beloften voor Israël in Gods Woord staan; dat we nog een bekering van het volk te verwachten hebben. Maar de manier van uitleggen van een aantal gedeelten kan ik zo niet meemaken. Tegelijk erken ik: ons kennen en ons profeteren is ten dele (1 Kor. 13:9). Een van mijn leermeesters zei ooit: “De vervulling zal de beste uitleg van de profetie zijn.” Tot die tijd zullen we bescheiden zijn in onze uitleg van bepaalde gedeelten. En zullen we met elkaar blijven zoeken naar wat de Heere bedoelt.
 
Met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

geen reacties

Terug in de tijd

Hoe moet ik omgaan met liefde na een aanranding? Het gaat hier om liefde van een gewone vriend, niet van de jongen die m...
geen reacties
18-09-2007
Het genadeverbond is opgericht met Abraham en zijn zaad. Ik lees in Galaten 3:29 dat we alleen Abrahams zaad zijn als we...
geen reacties
18-09-2019
Dominee Heikamp. Mijn man (35) heeft autisme waar ik niet mee om kan gaan. We wonen gescheiden en ik zie het niet zitten...
geen reacties
19-09-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering