Volhouden

Ds. W. Pieters / geen reacties

04-10-2018, 13:37

Vraag

Beste dominee, ik zit vast... geestelijk helemaal vast. Door het geloof mocht ik het vele jaren terug zo zeker weten: Zijn bloed voor mij! Hij reinigde mij van alle zonden. Hij reinigde niet alleen mijn zonden, maar vernieuwde mijn gehele hart. Ik mocht alles bij Hem kwijt en leven in de dagelijkse nabijheid van Zijn aangezicht. Maar de tijd ging verder. En er waren kostbare momenten, vaak aan het Heilig Avondmaal, dat de Heere Zichzelf openbaarde en in al Zijn genade mij liet zien dat Hij in Christus Jezus mijn Hemelse Vader is en mij al mijn gedane zonden (opnieuw) wilde vergeven.

Maar nu ben ik Hem kwijt. Al zo lang... en het is in mijn hart zo bang geworden. Zo donker, zo aangevochten. Ik weet het is mijn eigen schuld! Ik ben van Hem afgedwaald en heb de wereld hoger geacht dan Christus. Ik heb een tijd lang zonder het dagelijks ontmoeten van Zijn aangezicht rondgezworven. Totdat ik stil werd gezet dat ik Hem kwijt was en mijn zondelast zwaar op mij neer drukte.

En nu? Nu twijfel ik aan alles... twijfel ik of het wel ooit echt was. Weet ik niet of ik wel in de hemel mag komen als ik sterf. En ik lees in de Bijbel zoveel teksten over de goedertierenheid van de Heere, dat Hij, net als de verloren Zoon, Zijn afgedwaalde kinderen weer opzoekt en vergeeft. Zoals Hij ook zo vaak gedaan heeft bij het volk Israel. Ik bid en ik roep tot God... en tegelijk voel ik mij er schuldig over want ik zou toch juist in dankbaarheid moeten leven omdat ik de beloften van God over de vergeving van mijn zonden mag verwachten? Maar is het nog wel voor mij? Ik heb alles verzondigd...

En ik luister zoveel preken en ik lees zoveel bemoedigende teksten in de Bijbel, maar het blijft zo akelig donker in mijn hart. Ik weet wel, ik ben weer op zoek naar de vrede tussen God en mijn hart en die vrede dat is een gevoel. Het geloof moet niet gebouwd worden op gevoelens, maar op het Woord. En dat klaagt me dan ook weer aan, dat ik niet genoeg heb aan het Woord alleen, maar niet kan leven zonder te voelen dat Hij mij weer in genade wil aanzien. Wat moet ik doen?

Antwoord

Volhouden! Jezus zegt: “Wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden.”

Psalm 31 vers 18 zingt:
Ik heb, te moed’loos neergebogen
En door de vrees gejaagd,
Weleer te ras geklaagd:
“‘k Ben afgesneên van voor Uw ogen”.
Dan nog wou G’ U ontfermen,
Toen Gij mij hoorde kermen.

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een man van 56 jaar. Al jaren heb ik last van maagzuur en daarom gebruikte ik tot een jaar geleden Losec, 20 mg. ...
3 reacties
04-10-2010
Ik ben een volwassen vrouw en ben de laatste tijd echt serieus met mijn geloof bezig. Ik zit in de Ger. Gem. Ik sta van ...
3 reacties
04-10-2013
Regelmatig hoor ik in een preek het volgende: geloof dat aangevochten wordt. Wat wordt hiermee bedoeld?
geen reacties
04-10-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering