Tienduizend redenen tot dankbaarheid

Ds. W.G. Hulsman / 11 reacties

16-06-2016, 09:06

Vraag

Aan een Hervormde predikant. Regelmatig kom ik in aanraking met het lied “Tienduizend redenen tot dankbaarheid.” Dit populaire lied komt uit de opwerkingsbundel. Hoe meer ik luister naar het lied, hoe meer twijfels ik er bij krijg. Met name de volgende zin roept vragen op: “Uw Hart is zacht.” Mijn vraag is: hoe moet ik staan tegenover dit soort liederen? Schilderen zij God niet af als een aardige, lieve oude Man? Is het Bijbels verantwoord om zulke liederen te zingen?

In de Psalmen komt wat mij betreft heel het geloofsleven aan bod. De Psalmen zij oneindig diep. Maar omdat ik in mijn omgeving steeds meer merk dat mensen dit soort liederen gaan zingen en spelen, vraag ik mij af welke argumenten er voor en tegen dit soort liederen zijn. Het val mij op dat telkens als ik mijn vraagtekens hier bij plaats, ik een heel fel en bijna agressieve verdediging tegenover mij vind.

Antwoord

Dit is het lied: 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 2x)

slot:

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

(Refrein 2x)

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Daar zitten best hele mooie regels in. Het zachte hart heeft mijns inziens vooral met Gods liefde en goedheid te maken. Daarnaast is er ook duidelijk sprake van Gods heilige Naam. Dat geeft een stuk evenwicht in dit lied. Ook vind ik mooi dat er in dit lied een verlangen is om de lof van de Heere te zingen en ook om dat met meer passie te doen dan voorheen. Er is in dit lied ook het besef, dat er een eeuwigheid is en dat het loflied dan door zal gaan. Er zijn liederen met een veel mindere inhoud dan deze!

Zolang liederen Bijbels verantwoord zijn, mag je ze zeker zingen. Soms is het echter wel lastig om uit te maken wat wel of niet Bijbels verantwoord is.

Mijn voorkeur ligt wel bij de Psalmen, omdat dat liederen uit de Bijbel zijn die door de Heilige Geest zijn ingegeven. Ze zijn er om ons te onderwijzen hoe we tot God kunnen naderen, hoe we onze zonden kunnen belijden, hoe we de lof aan de Heere kunnen zingen, hoe we de Heere kunnen aanroepen in nood en aanvechting, enz.

Mijn zorg is dat de voorliefde tot vrije liederen er vaak toe brengt om kritisch te staan tegenover Psalmen.  Met Psalm 6 zingen we: “O, Heer, gij zijt weldadig, Straf mijn niet ongenadig.” Dat moeten we blijven zingen.  Maar bijvoorbeeld ook Psalm 98:4: “Hij  komt, Hij komt om d’aard te richten, de wereld in rechtmatigheid.”

Hartelijke groet, 
Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

gospel
11 reacties
handelingen2_21
16-06-2016 / 09:55
Oorspronkelijk, in de versie Matt Redman, staat: 'Your heart is kind'. Dat kun je ook vertalen met 'goed' of 'welwillend'. ik denk dat dat je hier prima de psalmen naast kan leggen. Get is touwen ook geinspireerd of ps. 103.
Benthe
16-06-2016 / 23:40
Dit lied raakt me..Zing het vaak.
Realiseren we ons wel dat de psalmen oudtestamentisch zijn....er zijn prachtige psalmen die ik ook van harte meezing..maar wat te denken aan een zin in een psalm als....ik zal de lasteraar van mijn naaste verdelgen? Kunnen we dat zingen? In het ot was het ..oog om oog ..tand om tand...nieuw testamentisch is...hebt u vijanden lief....iets om over na te denken
Omega
17-06-2016 / 10:42
@Benthe Het "oog om oog" gaat niet om vergelding, maar om schadevergoeding. Hier een mooie uitleg: https://www.christenenvoorisrael.nl/isreality/academy-betekent-oog-om-oog-tand-om-tand/

In diverse Psalmen schittert ook Christus. Petrus citeert niet voor niets tijdens zijn Pinksterpreek uit Psalm 16 en 110. Handig om te weten is ook dat het OT 283 keer wordt aangehaald in het NT en dat daarvan 116 keer wordt geciteerd uit de Psalmen. We lezen van Jezus dat Hij Zelf uit de Psalmen zong (Matt. 26:30, de kleine Hallel, Ps. 113-118).

Overigens is het lied Tienduizend Redenen inderdaad erg mooi. Maar er is geen opwekkingslied dat het haalt bij de diepgang van de Psalmen. Logisch eigenlijk, want van de Psalmen weten we zeker dat ze zijn geïnspireerd door Gods Geest.
handelingen2_21
17-06-2016 / 11:00
@omega,

de psalmen ja, niet de berijming....

Maar u kennende weet u dat wel
Benthe
17-06-2016 / 22:12
Ben het met handelingen eens....de ongerijmde psalmen zijn geïnspireerd.... Niet de berijmde.
Voor mij is zingen een vorm van getuigen. Ik heb daarom soms moeite om sommige psalmen te zingen.
In het nieuwe Testament staat overigens ook...psalmen en geestelijke liederen. ! De Naam vd Heere Jezus word niet genoemd in de psalmen... Ja ik weet het...wel heenwijzingen... Maar wij ,als nieuw testamentisch gemeente mogen toch zingen van de Heere Jezus!!
Omega
18-06-2016 / 09:40
@Handelingen2_21 Vanzelfsprekend ;-) En als die Psalmen musici wat vaker zouden inspireren (gelukkig zijn die er zeker) dan krijg je prachtige geestelijke liederen, zoals bijvoorbeeld de Engelse hymns (met dank aan Gerard Slurink).
Duuk
18-06-2016 / 19:20
@Benthe: Jezus komt wel degelijk vaak voor in het OT. Niet met de griekse naam Jezus, maar Hij was er zeker wel. En ook toen kwamen de gelovigen door Hem tot de Vader. En ook toen Hem werden de gelovigen tot Hem getrokken.
De apostelen in het NT tijdperk hadden alleen het OT. Daar preekten ze ook uit en de Bereërs trokken dat na, uit het oude testament! We kunnen het nieuwe testament alleen maar begrijpen vanuit het oude testament.
Er is in het nieuwe testament écht geen nieuwe leer ontstaan. Alles wat Jezus zei was in lijn met de Torah. Jezus heeft daar niets aan veranderd.
Het draait overigens niet om Jezus alleen, het draait om God. Als we het alleen over Jezus hebben, dan begrijpen we niet waar het Jezus om ging: om weer hersteld te worden met God. Om te vervullen wat God altijd voor ogen heeft gehad.
Omega
18-06-2016 / 19:54
@Duuk Mooi!
handelingen2_21
18-06-2016 / 21:44
@benthe @omega


Ik zal bekennen dat ik de grondteksten niet beheers, maar mijn ds. (GG) getoogt dat waar in het OT 'heil' staat, je ook 'Jezus' mag Lezen.
U bent mijn Heil = u bent mijn Jezus.

Desalniettemin is de boodschap vzn NT- naar mijn inzicht - inderdaad hetzelfde, maar het NT is in die boodschap zoveel duidelijker. En daarom NT-liederen ook. Mensen die met drogr ogen beweren aan de psalmen genoeg te hebben verschillen hierin van Paulus (Ef. 5:19, Kol. 3:16) en de psalmen zelf: zing de Heere nieuw lied.

God geeft die talenten niet zo maar!
Duuk
18-06-2016 / 22:12
@handelingen...:
Je ds. heeft daarin gelijk. Dit is het Hebreeuwse woord voor 'heil':
ישׁוּעה
ye shû‛âh
yesh-oo'-aw
Feminine passive participle of H3467; something saved, that is, (abstractly) deliverance; hence aid, victory, prosperity
KJV Usage: deliverance, health, help (-ing), salvation, save, saving (health), welfare.

1. salvation, deliverance
a. welfare, prosperity
b. deliverance
c. salvation (by God)
d. victory

De Hebreeuwse naam van Jezus is .......: Yeshuah!

Ook de Engels des Heren in het OT is Jezus. Lees ook eens wat er in Exodus 23 staat: 20, 21 Zie, Ik zend een Engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die Ik gereedgemaakt heb. Wees op uw hoede voor Zijn aangezicht en luister naar Zijn stem. Verbitter Hem niet, want Hij zal uw overtredingen niet vergeven, omdat Mijn Naam in het binnenste van Hem is.

Gods Naam is in het binnenste van Hem en Hij kan de zonden vergeven. De enige die de zonden kan vergeven is ... God!
hvdijk66
20-06-2016 / 10:46
Zo´n prachtig lied als dit kun je beter met hart en ziel zingen in plaats van uitputtend analyseren :)

Terug in de tijd

Beste Petra van Bodegraven. Uw antwoorden vind ik vaak erg mooi en fijn om te lezen. Nu loop ik met het volgende problee...
geen reacties
16-06-2008
Ik ben een jongen van 21 jaar en ik heb vrijwel geen baardgroei. Aangezien ik dit best mannelijk vind, is het jammer dat...
1 reactie
16-06-2009
Mogen deze twee vragen naar ds. Simons? Hoe weet ik dat ik aan de wet gestorven ben (Gal. 2:19)? Is dit een proces of ee...
geen reacties
16-06-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering