Geheimhoudingsplicht geschaad

Ds. W.G. Hulsman / 1 reactie

30-07-2015, 08:00

Vraag

Als je dominee achteraf onbetrouwbaar blijkt, wat betreft de geheimhoudingsplicht, waar ga je dan heen?


Antwoord

Ga in de eerste plaats naar die dominee zelf. Probeer het met hem uit te praten. In de tweede plaats kun je -als het eerste niet lukt-  je in verbinding stellen met de kerkenraad. Ga dan naar de scriba of je sectie-ouderling.

Belangrijk is om je af te vragen: wat wil ik bereiken?  Misschien zit het je erg hoog. Wat zou het dan fijn zijn als het uitgepraat werd. Je relatie met de predikant is door wat er gebeurd is, geschaad. Het zou mooi zijn als dat verandert. Vertel dan wat je dwars zit. Het zou  ook mooi zijn als er door je actie meer serieus omgegaan werd met de geheimhoudingsplicht. Mensen zijn vaak zo loslippig. Bovenal, ga er mee naar de Heere en vraag hem dat het verkeerde gedrag van die dominee je niet verbittert en zijn boodschap voor jou niet ongeloofwaardig maakt. Bidt ook dat de liefde niet weg zal gaan of dat ze weer terug zal komen. Bidt ook dat je in alles wat je doet door de Geest van God geleid zult worden en dat het tot opbouw van de gemeente van Christus zal strekken. 

Ds. W. G. Hulsman

Lees meer artikelen over:

ambtsgeheim
Dit artikel is beantwoord door

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Actief
167 artikelen
Ds. W.G. Hulsman

Bijzonderheden:

Emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
1 reactie
John61
30-07-2015 / 09:12
De dominee mag best weten wat zijn schending van de geheimhoudingsplicht bij vraagsteller teweegbrengt: vertrouwen gaat te paard en komt te voet. Je mag hem best zeggen wat hij volgens jou moet doen om het geschonden vertrouwen weer te herstellen. Wel in de geest van wat ds. Hulsman al verwoorde.

Terug in de tijd

Ik heb alle vragen en antwoorden gelezen over de zegen. Mijn vraag staat er niet bij. Bestaan er zegenbedes voor mensen die op vakantie of op reis gaan, kinderen die een citotoets moeten maken, zieken...
Geen reacties
29-07-2016
Bijbels gezien is het een plicht om als christen 1/10 van je geld te geven aan armen of goede doelen. Nu roept dat een tweetal vragen bij mij op. Ik ben nog jong, hoe weet je aan welk doel je moet gev...
Geen reacties
29-07-2022
Waarom hoor ik zoveel dominees preken over Romeinen 7 en niet over Romeinen 8 ("Ik, ellendig mens, ... maar ik dank God... ik weet en ben verzekerd")? Paulus beschrijft toch een verkeerde positie van ...
5 reacties
29-07-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering