Halleluja-klapfiguur

Ds. W.G. Hulsman / 22 reacties

04-04-2016, 13:05

Vraag

Toen ik ongeveer elf jaar was kwam ik in aanraking met de evangelische beweging. Dit kwam doordat ik een vriendin had die daar naar toe ging. Ik merkte dat er met mijn eigen kerk verschillen waren wat betreft leer. Later ging ik zelfs denken dat ik een kind van God was terwijl dat helemaal niet zo zeker was als ik dacht. Nu twijfel ik daar vooral aan.

Dit komt omdat ik twijfel dat als je een kind van God bent, of je dan nog wel gospel mag luisteren. Ik hou namelijk erg van die muziek. Ook gebruik ik niet de Statenvertaling maar een andere Bijbel. Hierdoor ben ik erg gaan twijfelen of je doet zoals ik als je bekeerd bent. Maar als ik Bijbel lees en bid, dan mag ik wel zeker weten dat God er is en ik geloof zelf ook dat hij het gebruikt. Nu zeggen sommigen kerkmensen als ik over iets anders denk dat ik later een halleluja-klapfiguur word. Ik word hier verdrietig en soms ook boos over. We geloven toch allemaal in dezelfde God?


Antwoord

Je twijfelt of je een kind van God bent omdat je niet de Statenvertaling leest en gospelmuziek mooi vindt. Je wordt verdrietig als mensen zeggen dat je een halleluje-klapfiguur zult worden. Maar als je de Bijbel leest en bid, mag je zeker weten dat God er is en geloof je ook dat hij het gebruikt.

Met dat laatste ben ik heel blij. Door de Bijbel spreekt God tot je. Hij wil het lezen in de Bijbel ook zegenen. Daardoor leert Hij ons ook om in Hem te geloven. Ook krijg je er zicht op wat het inhoudt als je ‘bekeerd’ bent. Dan ben je in ieder geval echt niet boven alle strijd verheven. Dan word je nog geregeld heen en weer geschud. Als je dan onzeker bent en verdrietig en boos, ga dan in het gebed tot de Heere Jezus. Zoek er naar om zeker te zijn, wie de Heere Jezus voor je is. Onze vastheid en zekerheid liggen niet in de meningen van mensen, maar in het Woord van God. 

Ds. W. G. Hulsman

Dit artikel is beantwoord door

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Actief
167 artikelen
Ds. W.G. Hulsman

Bijzonderheden:

Emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
22 reacties
mortlach
04-04-2016 / 13:51
Waarom zou het leven van de Statenvertaling betekenen dat je een 'echte' christen bent? Zijn we soms vergeten dat er bijna anderhalf millennium echt wel 'echte' christenen bestonden terwijl de SV nog moest worden geschreven?
hvdijk66
04-04-2016 / 14:33
Beste vragensteller,
Ik word ik hier ook een beetje verdrietig van. Mensen zien alleen jouw buitenkant. Ze zien naar welke kerk je gaat, wat je zingt, welke bijbelvertaling je gebruikt enzovoort. Helaas hebben de mensen in jouw omgeving daar een oordeel over.

Gelukkig kijkt God naar je hart. Hij houdt intens veel van je en weet je doormaakt en hoe je je voelt. Leg je verdriet maar Hem neer. Ik bid dat je relatie met God steeds meer mag groeien en dat je daar dagelijks met veel vreugde van mag genieten. Hopelijk geeft die relatie jou ook de liefde om geduldig en vergevingsgezind te zijn naar mensen die jou als halleluja-klapfiguur willen typeren.
Jeremiah
04-04-2016 / 16:17
SV = echte Christen is onzin. Net wat Mortlach zegt.

Je kunt jezelf onderzoeken of je waarachtig bekeerd bent. Dit heeft vooral te maken met hoe je tegenover de zonde staat. Als je bekeerd bent ga je anders naar de zonde kijken. De zonde is zo gruwelijk, verwoestend en zo Godonterend. De één voelt dat zwaarder dan de ander. Maar elk kind van God zal wat van onderstaande punten kennen.

Thomas Watson heeft wat dingen gezegd over de bekering:

Het wezen van de ware bekering
(1) gezicht van de zonde
(2) droefheid over de zonde
(3) belijdenis van zonde
(4) schaamte over de zonde
(5) haat tegen de zonde
(6) afkeer van de zonde

http://www.theologienet.nl/documenten/Watson_Bekering.pdf

Erg verhelderend!

Maar er is ook een verlangen naar Jezus, naar de Zaligmaker. Het is namelijk een droefheid NAAR God.
marien67
04-04-2016 / 18:15
Beste vraagsteller, Ik geloof absoluut niet dat iemand die tot geloof is gekomen niet (meer) in de HSV zou lezen of Gospel /Praise muziek zou luisteren en of zingen. We zijn hier op aarde maar voor één doel, en dat is Glorie aan God! Er zijn mooie psalmen natuurlijk, maar er is ook meer. David huppelde voor de ark, als blijk van blijheid van wat God heeft gedaan. Daar past naar mijn inziens beter een gaaf worship nummer bij dan (met alle respect natuurlijk!) psalm 68:10 op hele noten.

Ik ben het niet helemaal eens met de reactie die "Jeremiah" geeft. Bekering wordt gekenmerkt door wie Jezus voor jou is. Tuurlijk de zonde is erg en je haat het, maar Jezus de verlosser is veel groter dan dat de zonde erg is. De afkeer tegen de zonde is niet het belangrijkste, maar de hoop die Hij gegeven heeft.

De boom wordt uit de vrucht gekend. Galaten 5 vers 22 zegt dat de vruchten van de geest liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing zijn.
mortlach
04-04-2016 / 18:33
Het is altijd lastig, vaak zelfs onmogelijk, om onderscheid te maken tussen verschillende stromingen van hetzelfde geloof.

Je vraag in principe welke stroming er 'gelijk heeft'. Maar om die vraag te kunnen beantwoorden, heb je dus criteria nodig en waar haal je die vandaan? Er zijn nu eenmaal geen objectieve 'regels' waar je verschillende stromingen tegen kunt afzetten om de ware stroming te bepalen.

Als je de evangelische stroming bekijkt door de reformatorische 'bril', dan klopt er geen hout van. Maar andersom is dat net zo, en als je door de katholieke bril kijkt, kloppen ze allebei niet en welke bril is nou de juiste?

Er zijn wel een paar handgrepen: eentje heet "interne consistentie", oftewel of een stroming zichzelf binnen het eigen systeem niet tegenspreekt. Maar de belangrijkste stromingen zijn allemaal intern consistent, dus je hebt hier alleen wat aan om de 'randgevallen' weg te filteren. En zelfs dit is niet absoluut omdat zelfs de voorkeur voor interne consistentie subjectief is.

Een betere handgreep is kijken naar de vruchten van het geloof. Zorgt het ervoor dat je je naasten meer liefhebt als jezelf en God bovenal. En al het andere doet er eigenlijk niet toe. Als de SV de naastenliefde in jou het meest bevordert, is dat de vertaling voor jou; zo niet, dan kies je een andere.

Het idee dat er maar 1 stroming juist is en al de rest 'fout', daar kan ik niet zo heel veel mee. Het heeft ook te maken met je karakter en hoe je bent. Sommigen zullen meer baat hebben bij de Reformatorische Kerk, anderen bij de Katholieke Kerk, anderen bij de Evangelicalen. Zolang de naastenliefde maar floreert!
RSTHG21
04-04-2016 / 19:22
Onderzoek jezelf maar veel, of er al ontdekkende genade in het leven gekend is, dat je de schuld het thuis gekregen. Jammer dat er zo naar over psalm 68:10 op hele noten wordt gedaan, dat is voor Gods volk juist een Psalm om Hem te eren, ik vraag me dan wel eens af, waarom nieuwe liederen erbij? Er zijn zoveel psalmen bij 119 al 88 versen. Maar ik wijk af van de vraag. Vraag de Heere veel om bevestiging van Zijn werk en afbraak van eigen werk.
marien67
04-04-2016 / 19:28
Beste RSTHG21,

Mijn bedoeling is niet om naar over een psalm te doen, vandaar de woorden "met alle respect" erbij. Echter ben ik van mening dat verschillende situaties vragen om verschillende manieren van lofprijzing. Ik bedoel hiermee meer dat we ons niet hoeven te beperken tot de psalmberijming die gemaakt is. Er zijn nog een hele hoop andere mooie liederen/gezangen. Ik ben ervan overtuigd dat naast psalmen, worship/praise ook versterkend kan zijn voor het geloof.
Jaleco
04-04-2016 / 19:41
@vragensteller
Je hebt een goed advies gekregen - lees de Bijbel maar door wat nu echt bekering is. Pak een kladblok en ga maar na wat Jezus en de apostelen gezegd hebben toen de mensen bij hen kwam met de vraag ' wat moet ik doen om gered te worden?'. Trek daaruit je conclusie en spiegel jezelf er eerlijk (!) in, hoe moeilijk dat ook is.
En verdiep je niet teveel in allerlei andere (orthodoxe en evangelische) boeken, daar wordt het alleen maar ingewikkeld van.
hvdijk66
04-04-2016 / 20:09
Ik ben blij met de reactie van marien67. Gaaf: "Jezus de verlosser is veel groter dan dat de zonde erg is". Je kunt ook te lang bij zonde en schuld blijven hangen. Daarmee doe je het verlossingswerk van Jezus tekort. Ik lees het wel vaker: steeds weer terug naar dat diepe, diepe zondebesef. Het lijkt soms dat je de redding moet verdienen door maar te blijven graven in je zondige natuur. (Ik zeg het bewust een beetje scherp maar ik hoop niet dat mensen zich aangevallen voelen.)

Gelukkig,.. we hebben weer pasen gevierd. Het is volbracht! We mogen ons storten in de liefdevolle armen van Jezus. Dan wordt het feest! Je bent zelfs nieuwe schepping zegt Paulus. Samen met Marien zing ik ik dan een gaaf worship nummer. En ik geniet intens als ik RSTHG21 psalm 68:10 hoor zingen. Geen zwarte-kousen-refo, geen halleluja-klapfiguur maar broers en zussen in Heer.
Jeremiah
04-04-2016 / 20:17
@Jaleco

En verdiep je niet teveel in allerlei andere (orthodoxe en evangelische) boeken, daar wordt het alleen maar ingewikkeld van.

Er gaat niets boven de Bijbel, maar ik zou toch niet zomaar orthodoxe boeken afraden. Je kan toch moelijk ontkennen dat Boston, Alleine, Spurgeon, Guthrie, Erskines enz ontzettend veel licht hebben ontvangen van de Heere? Waar wij ook veel van kunnen leren? Hoe ruim ze zijn, hoe pastoraal, hoe ze Christus aanprijzen en voorstellen.
marien67
04-04-2016 / 20:31
@Jeremiah
Deze schrijvers hebben zeker erg mooie boeken geschreven, die wellicht kunnen helpen. Echter kunnen we nooit later voor God staan, en zeggen " maar Spurgeon zei dit, of Boston heeft dit geschreven". Het enige waar we uiteindelijk op kunnen bouwen is het woord van God zelf.
Jeremiah
04-04-2016 / 20:39
@marien67

Jazeker! Van harte mee eens.
Jaleco
04-04-2016 / 21:53
@Jeremiah
Ik ben als thuislezer opgegroeid, dus ik weet waar ik over praat :-).
Momenteel ben ik bijvoorbeeld 'afwachten of verwachten' van K. van der Zwaag aan het lezen. Schitterend boek, enorm veel inhoudelijke informatie van puriteinen en oudvaders. Aanrader!
Maar toen God in mijn leven sprak, ging ik van alles lezen - van links tot rechts. Ten lange leste wist ik het niet meer en wierp ik me alleen nog op Gods Woord. Waar kun je het beter vinden dan bij de Bron zelf? En nog steeds - als ik het weer kwijt ben, heb ik de neiging om voor m'n boekenkast te staan. Maar we moeten de Wijsheid alleen bij de Bron zoeken. En alleen als we het in Hem helder hebben kunnen we de andere boeken erbij (!!) lezen.
Ik zei dat met name omdat ik hierboven een aantal reacties lees die van veel boeken-gelees spreken, maar van weinig Bijbelkennis.

De Bijbel spreekt namelijk maar over één weg: Bekering en geloof!
Afkeren, bekeren van je zonden en jezelf volledig - met al je zonden, twijfels en onkunde- van harte aan de Heere Jezus toe vertrouwen.
Niet over schuldbrieven thuis gekregen, of een gunnende God en ook niet over een ingewikkelde uitleg van Watson. En ook niet over gedachten 'God bedoelt het vast wel goed met mij' en daarin voort blijven slapen.
Want God bedoelt het inderdaad goed en daarvoor heeft Hij één weg aangewezen. Als we die weg gaan, zullen we niet afgewezen worden.
John61
05-04-2016 / 09:25
De term halleluja-klapfiguur vind ik respectloos en ongepast. Dat geldt wat mij betreft voor alle veroordelende termen voor alle denominaties. Er was er maar een die bevoegd was om te oordelen, maar Hij deed het niet en ging aan het kruis. Wie zijn wij dan om wel te oordelen? Mensen die klappen en halleluja zingen geven hooguit op een andere manier uiting aan hun geloof. Alsof er maar een juiste manier is om uiting aan je geloof te geven; wij denken veel te beperkt over de Heere God.
tiswat
05-04-2016 / 10:19
Ik wil en kan niet zonder de Heere Jezus leven.
Lees verschillende bijbelvertalingen door elkaar.
Luister heel veel gospel muziek.
(Wat betekent dat ook al weer, gospel)
Zing psalmen, gezangen en geestelijke liederen.
Klap wel eens in mijn handen bij een lied.
Als ik staande zing sta ik niet als een zuil.
Wil heel veel mensen over de Heere Jezus vertellen.
Bezoek verschillende diensten en kerken.
Heb vrienden en familie in allerlei gezindte.
Wil geen kerkje spelen maar de wereld in om het evangelie te brengen.

Wie ik in de ogen van de mensen ben vind ik niet zo belangrijk.

Ik weet dat ik door de Heere Jezus gered, gekocht en betaald ben.

En dat geoordeeld van mensen......
Gelukkig is er Iemand Die mijn hart kent en Die veroordeeld mij niet, Hij belooft mij eeuwig leven.
hvdijk66
05-04-2016 / 10:30
@tiswat
dank voor je reactie, ik zeg amen!
Jeremiah
05-04-2016 / 11:54
@Jaleco

Afwachten of verwachten heb ik ook. Erg verhelderend en duidelijk. Mede door de geweldige index en korte hoofdstukken. Ik pak het boek vaak.

“Maar toen God in mijn leven sprak, ging ik van alles lezen - van links tot rechts. Ten lange leste wist ik het niet meer en wierp ik me alleen nog op Gods Woord. Waar kun je het beter vinden dan bij de Bron zelf? En nog steeds - als ik het weer kwijt ben, heb ik de neiging om voor m'n boekenkast te staan. Maar we moeten de Wijsheid alleen bij de Bron zoeken. En alleen als we het in Hem helder hebben kunnen we de andere boeken erbij (!!) lezen.”

Erg herkenbaar!

“De Bijbel spreekt namelijk maar over één weg: Bekering en geloof!
Afkeren, bekeren van je zonden en jezelf volledig - met al je zonden, twijfels en onkunde- van harte aan de Heere Jezus toe vertrouwen.”

Van harte mee eens.

“Niet over schuldbrieven thuis gekregen”

Misschien een wat ouderwetse uitdrukking. Maar ik neem aan dat je wel begrijpt wat er mee wordt bedoelt. Wij kunnen niet betalen wat God van ons eist. Daarom moeten we onze toevlucht zoeken tot de Middelaar.

Laten we uitkijken om een uitleg van de Bijbel die boven ons eigen verstand te boven gaat of uitdrukkingen waar wij zelf weinig mee hebben te veroordelen. De uitleg van Watson is voluit Bijbels en in met betrekking tot deze vraag misschien niet helemaal juist, dat geef ik toe, maar wel van harte aanbevolen om eens te lezen.

“Want God bedoelt het inderdaad goed en daarvoor heeft Hij één weg aangewezen. Als we die weg gaan, zullen we niet afgewezen worden.”

Mooi!
arendsoog
05-04-2016 / 13:04
Ik weet na drie keer de vraag/het verhaal gelezen te hebben, nog steeds niet of het hier gaat om een authentiek verhaal of om een trol... De genoemde criteria zijn namelijk zó cliché-achtig, en een term als halleluja-klapfiguur roept bijna per definitie reacties op.
Maar goed, als het wel een serieuze vraag is, dan is het antwoord van de dominee voldoende.
huibertus
05-04-2016 / 17:17
Bij de beantwoording van de vragen wordt er praktisch altijd van uit gegaan
dat de vraag en de beschuldigingen de volle waarheid is,in de juiste context
is het vaak heel anders. Ook is wederhoor praktisch onmogelijk
Jaleco
05-04-2016 / 20:37
@ Jeremiah,
Dank voor je positieve reactie.

“Niet over schuldbrieven thuis gekregen”

Misschien een wat ouderwetse uitdrukking. Maar ik neem aan dat je wel begrijpt wat er mee wordt bedoelt. Wij kunnen niet betalen wat God van ons eist. Daarom moeten we onze toevlucht zoeken tot de Middelaar.

--> Deze uitdrukking kan veel vragen oproepen.
1. Iemand gaat proberen zijn eigen schuldbrief samen te stellen
2. Of mensen gaan wachten tot ze zichzelf schuldig gaan voelen
Beiden zijn onbijbels. Die uitdrukking niet gebruiken dus. De Heere roept ons op om ons te verootmoedigen (zie bijvoorbeeld Leviticus 16). Niet naar gelang ons gevoel, maar naar wat Hij van ons vraagt.
Een ieder die zich tijdens een aantal Joodse feesten niet verootmoedigde, moest gedood worden. Mozes ging niet iedereen langs om te vragen of hij een schuldbrief had thuis gekregen.

Laten we uitkijken om een uitleg van de Bijbel die boven ons eigen verstand te boven gaat of uitdrukkingen waar wij zelf weinig mee hebben te veroordelen. De uitleg van Watson is voluit Bijbels en in met betrekking tot deze vraag misschien niet helemaal juist, dat geef ik toe, maar wel van harte aanbevolen om eens te lezen.

De uitleg van Watson is prima om erbij te lezen, maar kan het onnodig ingewikkeld maken. Want wat gebeurt er bij mij als ik dit lees?

1) gezicht van de zonde - O, ik zie niet genoeg in hoe groot mijn zonden zijn!
(2) droefheid over de zonde - O, ik ben niet genoegd bedroefd over mijn zonden!
(3) belijdenis van zonde - Ik heb niet alle zonden beleden die ik heb gedaan
(4) schaamte over de zonde - Ik ben soms trots op bepaalde zonden
(5) haat tegen de zonde - ik ben niet altijd gewillig om alle zonden los te laten
(6) afkeer van de zonde - sommige zonden zijn aantrekkelijk voor me (bijvoorbeeld hoogmoed)

Dus... ben ik geen kind van God.
Dit kan de duivel je influisteren, wat zeg ik: hij kan je ermee tot wanhoop drijven.

Maar hoor ik nu het Evangeliewoord:

20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.
21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
23 Want zij hebben allen (!!!, ik ben dus geen uitzondering) gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;
25 Welken God voorgesteld heeft [tot] een verzoening, door het geloof in Zijn bloed (!!! - ieder krijgt kwijtschelding door het geloof in Zijn bloed) , tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

Tot slot: vanmorgen las ik Spreuken 30

6 Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt.

Laten we daarvoor waken.

God zegen toegewenst!

Terug in de tijd

Wat betekent de uitdrukking: Gods heil toeëigenen buiten het recht om? Hoe openbaart zich dat in het geloof?
Geen reacties
04-04-2006
Beste dominee Van Olst. Ik heb uw advies in de Telegraaf gelezen over het achter de computer zitten als mij vrouw al naar bed is. Nu heb ik begrepen dat mijn vrouw ook niet vies is van wat visuele sti...
10 reacties
04-04-2012
Als je als ware christen zelfmoord pleegt, is het dan uitgesloten dat je naar de hemel gaat?
2 reacties
04-04-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering