Vragen van panellid

ds. R.W. Mulder

Ik ben een meisje van 15 en ik ben in de Hersteld Hervormde Kerk opgegroeid. Ik heb Jezus nu ongeveer een jaar als mijn Heere en Redder geaccepteerd. Ik kan niet meer zonder Hem. Alleen, ik heb een vr...
Geen reacties
06-05-2024
In de HHK worden alleen psalmen gezongen. Ik houd hiervan en zou het niet willen missen. Ze zijn rijk, Bijbels en vol inhoud! De laatste jaren merk ik echter regelmatig dat ik als het ware iets mis ...
Geen reacties
18-01-2024
Ik ben een jonge theologiestudente. In de loop van het jaar moet ik om een onderdeel van de opleiding te halen, een viering leiden. Daarin heb ik twee problemen: 1. Ik heb plankenkoorts. 2. Ik ben er ...
Geen reacties
03-10-2023
Ik ben opgegroeid in een Gereformeerde Bonds-gemeente en ben door mijn huwelijk in de Hersteld Hervormde Kerk terechtgekomen. Dit even als achtergrond. Mijn broer heeft al tien jaar een relatie met mi...
Geen reacties
15-08-2023
Aan ds. R. W. Mulder. Deze vraag stel ik n.a.v. "Predikanten moeten kennis Hebreeuws en Griek hebben". Hoe kijkt u dan naar predikanten van nu in andere kerkverbanden die weinig tot geen kennis hebben...
Geen reacties
23-06-2023
Er is/was discussie of er ook hbo-predikanten moeten komen. Belangrijkste bezwaar: ze hebben geen Latijn en Grieks gestudeerd. Maar wat is daar het belang van, want de Bijbel is toch al lang vertaald ...
Geen reacties
19-06-2023
Ik ben nu lid van de Gereformeerde Gemeenten. Mijn man wil verhuizen naar een andere woonplaats, daar is geen Ger. Gem. Hij gaat niet naar de kerk. Ik kan op zondag weer naar mijn oude woonplaats rijd...
Geen reacties
26-04-2023
Even geleden preekte in onze gemeente op zondag een eerwaarde heer. Nu zag ik dat deze voorganger geen preekbevoegdheid heeft binnen de HHK. Mag dit volgens de kerkorde of heeft een plaatselijke kerke...
Geen reacties
17-01-2023
In de vorige eeuw heeft de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk de NBG ‘51 en het Liedboek voor de Kerken (1973) met de nieuwe psalmberijming (1968) vrijgegeven voor gebruik in de kerken. Hiervan ...
5 reacties
09-12-2022
Is het hebben van een pooltafel thuis om gezellig een spelletje te spelen met je kinderen slecht? Wat is er verkeerd aan poolen of biljarten, anders dan ganzenbord? Want ganzenbord lijkt me meer een k...
Geen reacties
14-10-2022
In Jesaja 9: 16 staat dat de Heere zich niet zal ontfermen over de wezen en de weduwen van Israël omdat ze huichelaars, kwaaddoeners en kwaadsprekers zijn. Ik huiver bij de gedachte dat dit oordeel ...
Geen reacties
24-08-2022
Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk “overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, a...
1 reactie
20-06-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering