Graag zingen vanuit het Nieuwe Testament

ds. R.W. Mulder / Geen reacties

18-01-2024, 14:53

Vraag

In de HHK worden alleen psalmen gezongen. Ik houd hiervan en zou het niet willen missen. Ze zijn rijk, Bijbels en vol inhoud! De laatste jaren merk ik echter regelmatig dat ik als het ware iets mis naar mijn idee. Namelijk dat ik ook zo graag zou willen zingen over Jezus. Hem zou willen groot maken in de eredienst. Dat Hij in het zingen als het ware nog meer centraal komt te staan! In de psalmen komt de naam Jezus namelijk niet voor. Terwijl het in het Evangelie toch het belangrijkste is: christen-zijn. Het zit al in het woord: het gaat om Christus. Alleen door Jezus Christus en Zijn werk kun je zalig worden.

Deze vraag is niet bedoeld om een discussie tussen psalmen en gezangen/geestelijke liederen op te wekken, want ik houd van de psalmen. Maar vanuit een intens verlangen dat ik regelmatig ervaar op zondag in de eredienst om Jezus mijn Zaligmaker groot te maken en ook Hem meer in de eredienst centraal te stellen. Juist naast de psalmen. Is Hij dat niet waard vraag ik me af? Doen we niet tekort aan het Evangelie door alleen te zingen uit het Oude Testament? Krijgen onze kinderen zo ook niet te weinig mee en zouden zij veel meer over Jezus moeten horen?

Een poos geleden las ik een artikel waarin stond dat de Psalmen in het Oude Testament staan. Dus wij zingen als ware in onze kerk alleen dat wat in het Oude Testament staat. In het Oude Testament was Jezus nog niet gekomen, hoewel natuurlijk al wel beloofd en wordt er indirect wel over Hem gezongen. Eigenlijk is het dan toch vreemd dat wij zo weinig zingen vanuit het Nieuwe Testament als ware? Nu zijn er natuurlijk een paar gezangen achter in het Psalmboek en deze worden bij ons vaak alleen met Kerst gezongen en verder in het jaar niet veel. En dat mis ik.

Nu vind ik het te ver gaan om door dit 'missende gevoel' een andere kerk te gaan bezoeken, maar het knaagt aan me omdat het verlangen zo intens is. En ik weet wel dat ik buiten de kerk om gezangen/christelijke liederen kan zingen/luisteren en dat doe ik ook wel. Maar het voelt voor mij een beetje alsof Jezus en Zijn werk niet helemaal aan Zijn eer komt of zo in de eredienst door zo weinig rechtstreeks over Hem te zingen. En voor kinderen lijkt het me ook zo fijn, meer begrijpelijker en dat ze meer beseffen: Jezus: Hij is de Redder en Zaligmaker.

Ik weet dat er argumenten zijn waardoor er gekozen is om in de kerk alleen Psalmen te zingen, alleen mijn vraag is: doen we op deze manier wel volledig recht aan de HELE Bijbel, zowel het Oude en Nieuwe Testament?


Antwoord

Beste vraagsteller,

We zijn het eens over de waarde van het zingen van Psalmen. U en ik zouden dat niet graag willen missen. U vraag zich tegelijk af of er toch iets ontbreekt. U wilt zingen over Jezus. Berust uw gemis niet op een gedeeltelijk misverstand? U veronderstelt dat u niet over Jezus zingt als er psalmen worden gezongen, maar volgens mij is dat niet waar. Het is niet zo dat Zijn Naam direct in de Psalmen voorkomt, maar Jezus als Persoon komt overduidelijk voor in de Psalmen. U hoeft zich niet bezwaard te voelen of u wel recht doet aan de hele Bijbel als u zich beperkt tot het zingen van Psalmen. Laat ik een paar voorbeelden geven van profetieën over Jezus in de Psalmen. Psalm 2 is een Psalm over Jezus. En vanuit de vervulling is het zeer rijk om dit te zingen. Na Pinksteren kunnen we deze Psalmen met nog meer verwondering zingen dan men dat voor Pinksteren kon. 

Ook psalm 45 gaat over Jezus. En Psalm 22 en 110 geven ook veel zangstof over Jezus. Zijn Naam betekent De HEERE redt en die zaak komt in veel meer psalmen aan de orde. 

Ik begrijp wel wat u bedoelt met rechtstreeks zingen over Hem, maar in veel liederen waar dit wel gebeurt, mis je weer iets anders. Bovendien weten we dat de Psalmen in hun originele vorm geïnspireerd zijn en dat is een niet te onderschatten zaak. Mijn voorkeur ligt bij het zingen van teksten die rechtstreeks op de Bijbel zijn gebaseerd en dat kan ook op 1 Korinthe 13 zijn. Graag zing ik de lofzang van Maria, wat ook berijmde Bijbeltekst is, en die beperk ik niet tot advent en Kerst. Het is van belang om kinderen te leren hoe zij de Psalmen moeten zingen. Naast de tekst is de betekenis en duiding ervan belangrijk. Dan leggen we uit dat we bij het zingen van Psalm 145 vers 2 ook Koning Jezus mogen invullen. Ga hier maar werk van maken en u zult er vreugde in ervaren. 

Met een vriendelijke groet, 
Ds. R. W. Mulder

Lees meer artikelen over:

kerkmuziekPsalmen
Dit artikel is beantwoord door

ds. R.W. Mulder

 • Geboortedatum:
  12-05-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief
50 artikelen
ds. R.W. Mulder

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb best veel last van paniekaanvallen op school of thuis als ik alleen ben. Vooral als ik dingen weer terug beleef, word ik zo angstig dat ik ga hyperventileren en om me heen wil gaan slaan. Maar ...
Geen reacties
18-01-2007
Waar moet je aan denken als het over die goedertierenheden gaat? "Als je nooit onder de goedertierenheden des Heeren vernederd ben geworden, wat zal het dan zijn als het zo eeuwigheid moet worden", la...
4 reacties
18-01-2013
Ik wil graag iets voorleggen aan dr. C. A. van der Sluijs. Van jongs af aan ga ik naar dezelfde Hervormde gemeente, als kind door mijn ouders meegenomen. Er verkering gekregen en getrouwd, onze twee k...
5 reacties
18-01-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering