Viering leiden als theologiestudente

ds. R.W. Mulder / Geen reacties

03-10-2023, 10:00

Vraag

Ik ben een jonge theologiestudente. In de loop van het jaar moet ik om een onderdeel van de opleiding te halen, een viering leiden. Daarin heb ik twee problemen: 1. Ik heb plankenkoorts. 2. Ik ben er van overtuigd dat een vrouw in het ambt Bijbels gezien niet kan. Om aan de opdracht te kunnen voldoen moet ik dus iets gaan doen dat indruist tegen waar ik in geloof. Heeft een HHK-dominee voor mij een advies om met deze twee zaken om te gaan?


Antwoord

Beste vraagstelster,

Met betrekking tot plankenkoorts wil ik graag wijzen op het gebed. In de Bijbel zien we dat de Heilige Geest gegeven wordt om vrijmoedig het Woord van God te spreken. Dit geldt zowel de vorm als de inhoud. Zou Petrus geen plankenkoorts gehad hebben? Ik vermoed van wel. De Heilige Geest vervulde hem en de anderen en ze spraken over Gods grote werken zonder dat een vorm van plankenkoorts daar afbreuk aan deed. Het is menselijk gezien niet vreemd dat ook iemand die kinderevangelisatie doet een vorm van spanning ervaart om dit werk te doen.  

Met het tweede punt ben ik het van harte eens. Ook ik ben ervan overtuigd dat mijn vrouw in het ambt bijbels gezien niet kan. Het is nu de vraag wat precies bedoeld wordt met een viering. Gaat het uitsluitend om een eredienst of kan het ook om een bijeenkomst gaan rondom Kerst met bijvoorbeeld de kinderen van de (zondags)school? Ook in de geval zou ik de Heere bidden om een opening te geven, zodat de opdracht op een wellicht iets andere manier ingevuld kan worden dan aanvankelijk gedacht. Als je hebt gebeden kunnen er twee dingen gebeuren. Of de Heere neigt het hart van de docent, zodat je de opdracht op een iets andere wijze kunt invullen of het gebeurt niet en je komt er achter dat deze weg door God wordt afgesloten. Ik geloof zeker dat de Heere in dit geval je daarna Zijn weg zal wijzen. Dat lees ik duidelijk in Psalm 25:12 “Wie is de man (of vrouw) die de HEERE vreest, Hij zal hem onderwijzen in de weg, die hij zal hebben te verkiezen.”

Hartelijke groet,
Ds. R. W. Mulder

ds. R.W. Mulder

ds. R.W. Mulder

 • Geboortedatum:
  12-05-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben al een tijdje gelukkig getrouwd. Mijn vrouw is een slimme vrouw die overzicht heeft over de financiën, huishouden en veel andere zaken die geregeld moeten worden. Mijn vrouw trekt de kar bij on...
3 reacties
02-10-2014
Aan ds. Van den Herik. Wat vindt u van de EO-jongerendag?
Geen reacties
02-10-2008
Ik ben een vrouw en veel bezig met het geloof... niet dat ik het heb. Toch dacht ik jaren geleden dat de Heere in mij een goed werk was begonnen. Tot ik een preek hoorde waarin gezegd werd dat veel wa...
3 reacties
02-10-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering