Predikanten moeten kennis Hebreeuws en Grieks hebben (2)

ds. R.W. Mulder / Geen reacties

23-06-2023, 09:19

Vraag

Aan ds. R. W. Mulder. Deze vraag stel ik n.a.v. "Predikanten moeten kennis Hebreeuws en Griek hebben". Hoe kijkt u dan naar predikanten van nu in andere kerkverbanden die weinig tot geen kennis hebben van Hebreeuws en Grieks? Zijn dat geen goede dominees?

Hoe ziet u het als een varkensboer of stratenmaker in de HHK zich geroepen voelt tot het ambt van predikant? Moet maar hij dan 'maar' aankloppen bij een ander kerkverband als hij zich de grondtalen niet kan aanleren? In het verleden waren er toch ook veel dominees die deze kennis niet hadden. Ze werden soms achter hun koeien vandaan getrokken om te gaan preken. 

Groet, een jongere.


Antwoord

Beste jongere,

Binnen de HHK is een universitaire studie vereist en er zijn genoeg studenten die geen havo of vwo-achtergrond hebben en toch predikant zijn geworden of met de theologie studie bezig zijn. Binnen deze studie is kennis van de grondtalen vereist en door er wat langer over te doen kun je vaak toch voldoende kennis verkrijgen.

Niet iedereen komt even ver, maar een bepaald minimum niveau is van belang en ik weet dat ook in andere kerken tegenwoordig aandacht wordt gegeven aan de grondtalen. Ik oordeel niet over het niveau dat daar bereikt wordt en of dat voldoende is; ik ben blij dat het de aandacht heeft en als nuttig wordt gezien.

Gods Woord preken is niet zomaar iets. Daaraan mogen eisen worden gesteld. We moeten proberen te voorkomen dat door eigen inzichten en gebrek aan kennis dingen worden gezegd die niet kloppen. Laat ik een voorbeeld geven. In Spreuken 11:4 staat: “Goed doet geen nut ten dage der verbolgenheid; maar de gerechtigheid redt van den dood” (SV). Er was een predikant die het woord "goed" uitlegde als "goed doen". In het Hebreeuws staat een woord dat goederen/spullen/rijkdom betekent. Of dit wel of geen goede dominee is, is voor mij niet de zaak waar het om gaat. De gemeente kreeg dingen te horen die niet in de tekst staan en dat is niet de bedoeling van de verkondiging van Gods Woord. 

Samenvattend, van aankloppen bij een ander kerkverband hoeft mijns inziens geen sprake te zijn en binnen andere kerkverbanden wordt er in toenemende mate aandacht aan besteed en daar ben ik dankbaar voor.

Met hartelijke groet, 
Ds. R. W. Mulder

Lees meer artikelen over:

predikantschap
Dit artikel is beantwoord door

ds. R.W. Mulder

 • Geboortedatum:
  12-05-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief
50 artikelen
ds. R.W. Mulder

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Op welke leeftijd is het normaal dat kinderen vriendjes krijgen/zoeken? Mijn kind is zeven en ik merk dat hij wel wil, maar het moet altijd van zijn kant komen. Het gebeurt nooit dat een ander kind he...
1 reactie
22-06-2013
Ik heb veel last van mijn maag. Ik heb geen last van maagzuur, maar heel erg van opboeren van lucht. Vooral na de maaltijden heb ik heel veel last van veel lucht. De dokter denkt dat het spanning en s...
Geen reacties
22-06-2011
Wat vind u van het onderstaande filmpje? Wordt er daadwerkelijk ervaren dat Herman Boon zegt dat er ervaren wordt? Is dit ook van God afkomstig?  https://www.youtube.com/watch?v=UQhLlk8Hg20 
Geen reacties
22-06-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering