Leeftijd en noodzaak van openbare geloofsbelijdenis

ds. R.W. Mulder / Geen reacties

06-05-2024, 15:53

Vraag

Ik ben een meisje van 15 en ik ben in de Hersteld Hervormde Kerk opgegroeid. Ik heb Jezus nu ongeveer een jaar als mijn Heere en Redder geaccepteerd. Ik kan niet meer zonder Hem. Alleen, ik heb een vraag over belijdenis doen. Waarom is het zo dat je belijdenis voor de hele kerk moet doen? Dat gebeurt tenminste zo in onze kerk. Waarom moet je het nog eens voor iedereen doen, zodat iedereen het ziet, terwijl God al weet dat je oprecht in Hem gelooft en vertrouwt? Ik heb mijn geloof al beleden aan Hem. Waarom zou je het dan nog eens opnieuw voor de hele kerk moeten doen? Is je belijdenis voor God zelf dan niet waardig ofzo?

En waarom mag je ook pas belijdenis doen vanaf je 18e? Ben je dan pas wijs genoeg om God te belijden als je Redder? In de Bijbel zijn er genoeg jongeren die God als hun Redder hadden geaccepteerd. Bijvoorbeeld David, Jeremia, Daniël, Samuël... Ik snap het allemaal even niet meer. 

Graag antwoord van iemand van de Hersteld Hervormde Kerk.


Antwoord

Beste jongedame, 

Je schrijft dat je niet meer zonder de Heere Jezus kunt en dat Hij je Redder en Heere geworden is. Dat is een groot wonder en zeker niet vanzelfsprekend. Je vraag gaat over de verhouding persoonlijk geloof en openbaar belijden. Het belangrijkste is dat er persoonlijk geloof is en dat is iets tussen God en jou. Toch betekent het niet dat je daar geen verantwoording van wilt afleggen aan mensen. Ik denk in dit verband aan 1 Petrus 3:15: “Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.”

Al in de tijd van de apostelen -en daarna is dat doorgegaan- werden heidenen niet gedoopt en tot het Heilig Avondmaal toegelaten dan nadat ze een periode onderwijs hadden gehad in de christelijke leer en deze leer als de zaligmakende leer in het openbaar beleden hadden. Denk bijvoorbeeld aan de kamerling uit Handelingen 8. Hier was het onderwijs niet zo lang, maar wel voldoende. De meeste mensen hebben wat meer tijd nodig. Het is belangrijk dat je weet waar je JA tegen zegt.

Ons belijdenis doen is afgeleid van hoe het vroeger ging. Het is niet meer precies zoals vroeger, maar de hoofdlijn is wel gelijk. Je krijgt toegang tot het Heilig Avondmaal nadat je de Bijbelse leer hebt bestudeerd, onderzocht en voor de enige waarheid hebt beleden. Het is belangrijk dat zoiets niet in emotie op opwelling gebeurt en daarom is een zekere rijpheid en leeftijd van belang. Achttien jaar is een richtlijn, maar er zijn zeker uitzonderingen mogelijk. Ik zou in jouw geval een gesprek vragen met lid van de kerkenraad en hem vertellen dat je graag openbare belijdenis van het geloof wil afleggen. Soms kan het al met 16 jaar en bij anderen is het beter om te wachten tot 20 jaar. 

Je legt overigens belijdenis af van hetgeen je gelooft. Het gaat niet om jou, maar om Jezus en daarin om de Drie-enige God en Zijn werk. Dat is het belangrijkste. Of niet soms?

In de kerkorde van de HHK staat het volgende:

De voorbereiding tot de openbare belijdenis des geloofs

1. De voorbereiding tot de openbare belijdenis des geloofs vangt gewoonlijk niet eerder aan dan op de leeftijd van omstreeks achttien jaar. 
2. Aan de voorbereiding tot de openbare belijdenis des geloofs nemen slechts zij deel die gedurende ten minste twee jaren catechisatie hebben gevolgd, behoudens ontheffing van deze bepaling te verlenen door de kerkenraad. 
3. Bij deze voorbereiding worden de leerlingen geleid tot het persoonlijk gebruik van de Bijbel, vertrouwd gemaakt met de belijdenis van de kerk, alsook het kerkboek, en bepaald bij de roeping van het belijdend lid van de gemeente van Christus. 
4. Nadat de voorbereiding, welke als regel gedurende ten minste zes opeenvolgende maanden getrouw door de leerling moet zijn bijgewoond, is voltooid en nadat de leerling ten minste tien dagen tevoren aan de gemeente is voorgesteld, vergewist de kerkenraad, of een delegatie van deze, zich van de bereidheid van de leerling tot de openbare belijdenis des geloofs en van de door hem verkregen kennis, teneinde hem tot deze belijdenis en daardoor tot het Heilig Avondmaal te kunnen toelaten.

Ik hoop dat het je wat duidelijker geworden is.

Met een hartelijke groet, 
Ds. R. W. Mulder

Lees meer artikelen over:

belijdenis
Dit artikel is beantwoord door

ds. R.W. Mulder

 • Geboortedatum:
  12-05-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief
50 artikelen
ds. R.W. Mulder

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Is het zonde om naar een remonstrantse kerk te gaan? Ik begrijp dat vrouwen daar voorgaan en ze de bijbel niet als leidraad nemen.
Geen reacties
06-05-2004
Er wordt wel eens gezegd dat een christen geen makkelijke reis naar Gods Koninkrijk is beloofd. Kan je dan wel ooit gelukkig zijn of worden op aarde?
1 reactie
06-05-2015
Wat vindt u van Gothics? Is het bijbels verantwoord? Heeft u zelf ervaring met deze mensen?
Geen reacties
06-05-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering