Vragen van panellid

ds. R.W. Mulder

Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk “overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, tove...
1 reactie
20-06-2022
Waarom staat er in Jesaja 9:5 “Vader der eeuwigheid”? Het gaat hier toch om de Zoon van God?
geen reacties
13-01-2021
Kortgeleden is ons eerste kindje geboren. Mijn man is niet gelovig. Ik zou ons kindje het liefst mee nemen naar kerk omd...
geen reacties
03-11-2020
Vijftien jaar geleden heb ik mijn huidige (vrouwelijke) partner leren kennen. Zelf was ik daarvoor al enige tijd gelovig...
geen reacties
21-09-2020
Als een getrouwd echtpaar besluit apart van elkaar te gaan wonen, is dat dan hetzelfde als scheiden? In mijn omgeving we...
geen reacties
21-05-2020
Wat betekent 2 Petrus 2:1: “En er zijn ook valse profeten onder u geweest, zo er ook valse leraars onder u zijn zullen, ...
geen reacties
09-04-2020
Mozes zegt dat hij ervoor koos om liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan te genieten van de zonde. ...
1 reactie
19-02-2020
Onlangs vroeg een onkerkelijk iemand aan mij: “En, heb je ook gestaakt afgelopen week?” Ik werk als juf op een reformato...
5 reacties
09-12-2019
Zondags wordt gebeden of bij elkaar gebracht mag worden wat waarlijk bijeen hoort. Ondertussen verstrijken de jaren. Moe...
geen reacties
17-09-2019
Ik heb ruim een half jaar verkering met een jongeman uit de HHK. Ik ben zelf GGiN. Beiden zijn we 25 plus en zouden we o...
geen reacties
17-07-2019
Mijn verloofde en ik komen allebei uit een andere kerk. Mijn verloofde komt uit de Gereformeerde Gemeenten (Ger. Gem.) e...
geen reacties
20-05-2019
Tijdens Zijn intocht werd Jezus lovend onthaald door veel mensen. Niet veel later werd Hij echter gekruisigd en als Koni...
7 reacties
10-04-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering