Vragen van panellid

Ds. L.W. Smelt

De laatste tijd heb ik vernomen dat mijn gebed is verhoord. De nacht die er op volgde lag ik in bed met de ogen open en ...
geen reacties
07-05-2004
Is er iets op tegen om een kruisje te dragen aan een kettinkje o.i.d.? Sommige mensen hebben daar hun bedenkingen bij te...
geen reacties
15-04-2004
Ik heb een vraag n.a.v. het artikel van prof. De Lange in het RD. Hij stelt dat de protestanten (met name dominees) zo w...
geen reacties
19-02-2004
Sommige mensen vinden de boeken van Francine Rivers te gedetailleerd (zie bevrijdende liefde) en ik hoor ook van vele me...
geen reacties
06-02-2004
Ik heb een vraag over de bekering. Ik sprak met iemand die zei dat bekering eigenlijk altijd gepaard gaat met een depres...
geen reacties
18-01-2004
Mijn vraag is: Wat betekent nu het visje-symbool en waar komt het vandaan?
geen reacties
21-11-2003
Hoe moet een christen omgaan met moslims? Dit met betrekking tot de steeds groter wordende groep moslims in Nederland. V...
geen reacties
11-11-2003
Buiten onze landsgrenzen gaat alles er in de erediensten anders aan toe. Wie zijn wij om te zeggen dat God wil dat het g...
geen reacties
07-11-2003
Kunt u mij vertellen wat de kenmerken van een Jezuïet zijn?
geen reacties
28-09-2003
Wat wordt er bedoeld met Spreuken 16 vers 3: "Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden." I...
geen reacties
24-08-2003
Hoe zit het met de hemel en de hel? Kom je daar direct in, of moet je eerst wachten tot de eindtijd?
geen reacties
24-08-2003
Wat moet je bidden als de dominee voor de dienst bij de preekstoel staat?
geen reacties
24-08-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering