Vragen van panellid

Ds. C. Oorschot

Mag ik als christelijke verpleegkundige een patiënt helpen bij versterven? Hoe ga ik hiermee om? Versterven is opzetteli...
4 reacties
23-08-2019
In Romeinen 16 groet Paulus zijn medewerkers. In vers 1 wordt zuster Febe, die in dienst staat van de gemeente in Kenchr...
geen reacties
15-07-2019
Aan een Hersteld Hervormde predikant. Ik ben een jongen van 17 jaar oud en ga met mijn ouders elke zondag naar een Herst...
geen reacties
09-05-2019
Is het niet oneerbiedig om foto's te nemen tijdens een doop- of belijdenisdienst?
geen reacties
01-04-2019
Psalm 147:19-20: “Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn verordeningen en bepalingen. Zo heeft Hij voor geen e...
1 reactie
20-02-2019
Aan iemand van de HHK. Alle mensen die ik ken en die werkelijk God kennen als hun Vader, die mogen weten dat hun zonden ...
2 reacties
11-01-2019
Hoe is het ontstaan dat we om te trouwen naar een ‘wereldse gemeente’ moeten gaan om ons daar in de echt te laten verbin...
geen reacties
05-12-2018
Aan een HHK-dominee. Kan een man met een basis kaderniveau dominee worden op basis van verstand? Er moet natuurlijk ook ...
2 reacties
14-09-2018
Ik ben de enige in de familie die gelooft in God en Jezus. Mijn moeder probeert mij steeds wijs te maken dat God niet be...
geen reacties
30-07-2018
Mijn neef gaat trouwen. Hij is niet gelovig. Hij gaat trouwen in een roze opblaaskerk, een nagebootste kerk met een krui...
geen reacties
25-06-2018
Als ik de brieven van Paulus lees (bijvoorbeeld 1 Korinthe) dan heb ik de indruk dat hij een veel ruimer Evangelie preek...
geen reacties
14-05-2018
Mijn vriend wil graag ook op zondagmiddag naar de kerk (drie keer dus) maar ik heb daar eigenlijk geen behoefte aan. Toc...
4 reacties
28-03-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering