Ontelbare kamelen tegen Gideon

Ds. C. Oorschot / geen reacties

15-02-2021, 08:07

Vraag

In Richteren 7:12 staat dat er veel kamelen in het tegenkamp van Gideon waren. Ontelbaar. Waarom worden deze dieren specifiek genoemd? Er wordt zelfs gezegd dat het er zoveel waren als het zand van de zee. Overdrijft Gideon/de Bijbel hier? Het lijken mij nogal logge beesten die veel plaats innemen en dat klinkt als erg onhandig in zo’n kamp. Weet u raad? Mag beeldtaal (dus) overdreven zijn ook al is de Bijbel een volmaakt boek?

Antwoord

Vooraf een opmerking over iets dat me pijn deed: De Bijbel overdrijft niet. Het is het enige boek dat ooit verschenen is, dat niet door mensen maar door de HEERE Zelf geschreven is. Ik citeer 2 Petrus 1:21: “Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.”

Wanneer we nu in Richteren 7:12 en op veel meer plaatsen in het Oude Testament (ik noem o.a. Joz. 11:4, 1 Sam. 13:5, 1 Kon. 4:29) en ook éénmaal in het Nieuwe Testament (Hebr. 11:12) lezen dat het getal is “als het zand, dat aan de oever der zee is”, dan is dit een zo genaamde staande uitdrukking, bedoeld om de geweldig grote hoeveelheid of het grote aantal aan te geven.

In het Oude Testament was de kameel een woestijndier (ze konden wel een dag lang zonder te drinken door de woestijn gaan). Een leger dat over veel kamelen de beschikking had, was wendbaar en kon zich snel verplaatsen. Daar komt bij: wat moest je bijvoorbeeld als soldaat te voet beginnen tegen een strijder op een kameel? In de bedoelde tekst wordt dan ook uitgesproken dat, naar de mens gedacht en gezegd, Gideon met zijn legertje van 300 man geen enkele kans maakt tegenover zo’n machtig leger waarover de vijand beschikte.

Nog één welgemeende raad aan de vraagsteller: Lees de Bijbel niet kritisch, maar biddend om de verlichting met de Heilige Geest.

Ds. C. Oorschot

Ds. C. Oorschot

Ds. C. Oorschot

 • Geboortedatum:
  25-08-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Stellendam
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Oorschot is op 17 april 2021 overleden.

geen reacties

Terug in de tijd

Wij hebben een broer van 30 jaar. Wij zijn met zijn zessen en ouders. Het lijkt wel of onze broer iets psychisch heeft. ...
23 reacties
13-02-2013
Ik dacht altijd dat als de Heere Jezus terug komt, er recht gedaan wordt over al het onrecht op deze aarde (zoals de vel...
geen reacties
13-02-2019
Is het geven van een loonstrook verplicht iedere maand? Ik durf dit niet aan mijn werkgever te vragen, want dat ligt nog...
1 reactie
13-02-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering