Vragen van panellid

Ds. C. den Boer

In de Vroege Kerk en ook nu nog in de Amerikaanse wereld, zijn er harmonies van de evangeliën waardoor je de samenhang t...
geen reacties
18-05-2015
Is er verschil en zo ja, wat is dan het verschil tussen een woord van de Heere (logos) en een woord van de Heere (rhema)...
geen reacties
14-04-2015
Melchizedek, priester en koning van Salem, niet uit de stam van Levi. Wat deden priesters? Zij zegenden het volk en offe...
geen reacties
12-03-2015
Ikzelf heb een aantal Bijbels in mijn bezit, waaronder de Statenvertaling en de NBG '51-vertaling. Met deze ben ik wel v...
geen reacties
12-02-2015
We willen graag uitleg over de volgende teksten: Mattheüs 16: 27,28: “Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier s...
geen reacties
20-01-2015
Op de Reformatorische Omroep zag ik deze video waarin de heer Cor Verkade een ‘alternatieve’, maar m.i. wel aannemelijke...
1 reactie
12-12-2014
Ik heb een vraag over het duizendjarig rijk. Er staat in openb. 20:4: “En ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren ...
geen reacties
21-10-2014
Openbaringen 12, de draak richt zich nu op de vrouw. Verder lees je in dit hoofdstuk over het beest uit de zee en het be...
geen reacties
19-09-2014
Waarom blijft de kerk vasthouden aan de inzichten/leer van de vroegere predikanten. Ik bedoel dan even niet de rechtvaar...
1 reactie
16-08-2014
Wij, gezin met drie volwassen kinderen, kerken ons hele leven al in de Nederlandse Hervormde Kerk (Ger. Bond). Gedoopt, ...
4 reacties
11-07-2014
Wat wordt er bedoeld met de opmerking tijdens de prediking: "De kandelaar is weg"?
1 reactie
16-06-2014
Graag zou ik willen weten waarom christenen wel onreine dieren eten en geen sabbat houden. Is er iemand die dit kan uitl...
geen reacties
12-05-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering