Statenvertaling aan de kant gezet

Ds. C. den Boer / 4 reacties

11-07-2014, 10:35

Vraag

Wij, gezin met drie volwassen kinderen, kerken ons hele leven al in de Nederlandse Hervormde Kerk (Ger. Bond). Gedoopt, getrouwd, kinderen gedoopt, belijdenis gedaan (ook een kind). Maar nu heeft de kerkenraad het voornemen de Statenvertaling aan de kant te zetten en over te gaan op de HSV. Dit is naar onze mening geen Statenvertaling meer. Wat moeten we doen? Ik, als vader van het gezin, lig hier wakker van. Met wie je ook spreekt, het is voor of tegen. Het is een zaak van veel gebed, gesprekken met elkaar, maar we komen er niet uit. Wie heeft advies?

Antwoord

Beste vraagstelller,
 
Dit is het antwoord van een predikant die samen met vele Hervormd Gereformeerde/Christelijk Gereformeerde predikanten en predikanten van de Geref. Gemeenten heeft meegewerkt aan de Herziene Statenvertaling (HSV). Soms heerste er ook in onze kring twijfel of wij wel een zo klassiek en eeuwenlang bestaande standaardvertaling van de Bijbel als de Statenvertaling, mochten proberen in die woorden en zinswendingen die niet direct meer huidig Nederlands taalgebruik zijn, met behoud van de diepe grondwoorden van de Bijbeltekst, dichter te brengen bij de Bijbellezer van de 21e eeuw. In de loop der eeuwen is overigens de tekst van de Statenvertaling in die zin ook steeds enigszins aangepast door onze vaderen.
 
Ik ben ervan overtuigd dat de Herziene Statenvertaling, naar ik hoor van menigeen, ook van jongeren vandaag, de verstaanbaarheid zeker ten goede is gekomen. En tegelijk is het zo dat het wezenlijke van de Statenvertaling (getrouwe weergave van de brontekst) is gebleven.
 
Mijn raad aan u zou dan ook zijn a. lees de Bijbel in de HSV persoonlijk en in uw gezin; b. maak van het al of niet gebruiken van de HSV geen sjibboleth (kernmerk van de waarheid). En als u zelf liever gebruik maakt van de oude Statenvertaling (die zeker in ons Nederlandse taalgebied de beste vertaling van de Bijbel mag heten), dan heb ik geen enkel bezwaar. Maar ga daarbij dan niet slechts af op de klanken, maar op de heilrijke betekenis van de Bijbelwoorden tot geloof en bekering en bid om de verlichting door de Heilige Geest.
 
Het zou kunnen zijn dat u in de HSV een tekstlezing aantreft die volgens u wezenlijk afwijkt van de tekstlezing van de Statenvertaling, laat het mij of het bestuur van de HSV dan weten. Dat kan ertoe leiden dat de HSV tekst wordt verbeterd.
 
Met een hartelijke groet,
Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

HSVPKNStatenvertaling
4 reacties
sydneylover
11-07-2014 / 11:52
Naast de prachtige opmerking van ds. Den Boer over de sjibboleth: dit is een typisch onderwerp waarvan ik vind dat we elkaar als christenen de ruimte moeten geven.

@Vraagsteller: als u de voorkeur geeft aan het gebruik van de SV: ga gerust uw gang, ik kan me niet voorstellen dat dominee en kerkenraad daar tegen zullen zijn. Gun anderen tegelijk de ruimte om een andere mening toegedaan te zijn. Dat is volgens mij een kenmerk van de christelijke vrijheid!
mortlach
11-07-2014 / 12:03
"die zeker in ons Nederlandse taalgebied de beste vertaling van de Bijbel mag heten"...

De beste op basis van welke criteria, vraag ik mij als professionele vertaler dan altijd af. Maar goed, een prima antwoord verder. De tijd schrijdt voort en als je met je taal achterblijft, komt dat uiteindelijk niemand ten goede. We hebben het toch ook al een tijdje niet meer over menschen en vischen?
Dinand
12-07-2014 / 11:32
Vragensteller

Ik ben het met u eens de moeite en de verandering.
Ik zelf ben opgegroeid met de vertaling van 1952 op latere leeftijd zag ik kerken achteruitgaan door veranderingen om de kerk aantrekkelijk te houden, heb toen ook een andere keuze mogen maken.
We zijn laats nog eens terug geweest in mijn oude gemeente omdat een van onze kinderen daar hun kindje liet dopen.
Ik kende daar niets van terug van toen ik bij deze gemeente kwam, het was toen een behouden gemeente.
Deze gemeente hebben nu de nieuwe Bijbelvertaling in gebruik.

We zijn nu bij een gemeente waar ze de Statenvertaling gebruiken, moest wel even wennen aan de taal maar als je de HEERE wilt leren kennen en met Hem wil leven en Zijn eigendom wilt zijn en je bid of de HEERE dat aan je wil openbaren dan gebeuren er grote dingen.

Je moet oppassen met veranderingen vind ik vooral in deze tijd.
Als we weten dat de satan bedacht is op dingen van mensen dan moet we alert wezen ook al denken we dat het wel goed is ook al gaat het om een bijbel vertaling.
Zo ook als het gaat om een vertaling van de st naar hsv.
De predikant die reageert op jou vraag heeft ook net als andere predikanten van andere gemeentes meegedaan aan de vertaling.

Hier komen bij mij al twijfels verschillende richtingen van kerkgemeentes die toch van elkaar verschillen in denken die dan toch samen de bijbel gaan vertaling.

We hebben doordat vrienden van ons ook een hsv hadden gekocht en daar uit lazen zelf ook deze hsv vertaling gekocht.
We gingen er zelf ook een deel van de dag daar uit lezen, een paar weken gedaan.
Bij mij, spreek even voor mijzelf er gebeurde iets wat niet goed voelde en heb het er toen ook met mijn vrouw over gehad.
Voelde me er niet gerust bij, in de Statenvertaling hoorde ik de HEERE zo duidelijk spreken in de taal hoe het daar staat net alsof je er daar op dat ogenblik bij was.
Zeg niet dat de hsv een slechte bijbel, toch staan er dingen in die niet goed vertaald zijn, die ze bij een nieuwe druk weer gaan veranderen.
Hierbij heb ik vragen waarom moet er vertaald worden, je kunt de taal leren waarom moeten mensen er altijd aan zitten sleutelen.

De kinderen kunnen het ook leren de kinderen kunnen ook leren hoe de nieuwste tel. werken, ja er staan woorden in die hedendaags anders uitgesproken worden , maar dat is nu juist het mooie ervan die SPREKEN nu juist de taal.

We moeten uitleg geven aan onze kinderen wat de woorden betekenen uit de Statenvertaling, is daar nog wel de wil voor in plaats zo lijkt het maar een makkelijke vertaling te gebruiken.
Want ook al gebruikt je een makkelijke vertaling als je er niet voor open staat zul je die ook niet begrijpen.

Wij zijn blij met de Statenvertaling voor ons geen andere vertaling, deze voor ons het dichts van de vertaling.

hartelijke groet,
Catherine
12-07-2014 / 14:43
Vraagsteller: voor dit dilemma werden wij ook gezet, onze kerk ging de HSV invoeren.
Soms lezen gastpredikanten nog de SV, die ruimte is er gelukkig.
Wij zijn er inmiddels aan gewend, al neem ik nog steeds mijn "oude" Bijbel mee naar de kerk, je kunt gewoon meelezen. En eerlijk gezegd, bij sommige tekstgedeeltes kan ik me voorstellen dat er een vernieuwing moest plaatsvinden, want bepaalde oude woorden hebben in het hedendaagse taalgebruik een heel andere betekenis.
Het zou een klein vosje in de wijngaard kunnen zijn, maar ik zou het zelf niet als reden zien om het kerkverband te verlaten.
En thuis kun je gewoon de S.V. blijven lezen (aan tafel) dat doen wij ook, zodat het toch nog vertrouwd is.

Terug in de tijd

Wat is de Bijbelse lijn wat betreft vrouwelijke ouderlingen en diakenen in de kerk?
6 reacties
11-07-2012
Begin dit jaar heb ik geloofsbelijdenis gedaan. Ik ben al een eindje in de twintig dus voelde me eigenlijk verplicht om ...
6 reacties
11-07-2013
Voor mijn gevoel hebben veel (reformatorische) christenen waarden als zorgen voor de naaste, goed doen, goed leven, enz...
geen reacties
11-07-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering