Velen zijn geroepen

Ds. C. den Boer / 1 reactie

12-12-2014, 08:09

Vraag

Op de Reformatorische Omroep zag ik deze video waarin de heer Cor Verkade een ‘alternatieve’, maar m.i. wel aannemelijke uitleg geeft van de Bijbelwoorden “Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren”. Is deze interpretatie juist? Bij voorbaat dank.

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Beste vraagstel(st)ler.
 
Ik heb inderdaad de video gevonden in de RO-uitzendingen, waarin Cor Verkade zijn column uitspreekt over de tekst Matth. 22: 14: velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Het gaat er Cor in zijn column vooral om misvattingen m.b.t. deze tekst te bestrijden. Als zou bedoeld zijn: U kunt geroepen zijn door de evangelieprediking, maar als God u niet heeft uitverkoren, is al uw moeite tevergeefs. Mensen die zich tegenover het algemeen aanbod van genade zo op de uitverkiezing beroepen, spelen dingen tegen elkaar uit en nemen vervolgens een afwachtende houding aan. Zij kijken op zijn best uit naar bijzondere kentekenen van de genade in hun leven, alvorens ze de serieuze roep om Christus te omhelzen voor hen van kracht achten. Ze spannen het paard achter de wagen.

Terecht wijst Cor erop, dat velen wel zijn geroepen, maar weigeren te komen. Om te komen tot Christus, neemt een zondaar zelf een besluit. Dat is waar. Maar ook is het waar dat Gods Geest de Christus in ons moet komen openbaren (Gal.1:16). En dat is en blijft een persoonlijk gebeuren. Het is in die weg, dat wij aan de oproep tot bekering en geloof gehoor gaan geven en het is daardoor ook, dat de zekerheid in ons hart geboren wordt uitverkoren te zijn. Lees vooral de Dordtse Leerregels, hoofdstuk I 1-6.
 
De tekst van Matth.22:14 laat ons intussen zien, dat het er wel weinigen die zalig worden, maar dat het er tegelijk 144000 zijn (12x12x10x10x10); Een volheid uit Israël en de volkenwereld.
 
Hartelijke groet,
Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

144.000afwachtenuitverkiezing
1 reactie
rea
02-01-2015 / 22:10
Ik wil nix afdingen op het positieve in de uitzendingen van dhr Verkade, maar dat een luisteraar via deze site om een onderbouwing vraag zegt wel iets. De visie van dhr Verkade is nogal mager onderbouwd, en het fundamentele verschil tussen de geroepenen en uitverkorenen vat ik zelf niet helemaal. Misschien is het beter om de benodigde tijd te nemen om een Bijbeltekst te verduidelijken en misschien moeten wel dit ook overlaten aan diegene die hiervoor geroepen zijn.

Terug in de tijd

Ik ben niet christelijk opgevoed, maar ben tot geloof gekomen toen ik verkering kreeg met een christelijke jongen. Ik zi...
geen reacties
12-12-2005
Ik ben vijftien jaar en ik ben opgegroeid in een niet-christelijk gezin, maar door de jaren heen ben ik steeds meer ga...
1 reactie
13-12-2016
God heeft de dag van onze geboorte bepaald. Heeft God ook onze sterfdag bepaald? Onlangs hoorde ik dat de duivel de oorz...
geen reacties
13-12-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering