David en Salomo priesters

Ds. C. den Boer / geen reacties

12-03-2015, 11:34

Vraag

Melchizedek, priester en koning van Salem, niet uit de stam van Levi. Wat deden priesters? Zij zegenden het volk en offerden. Dit staat ook geschreven over David en Salomo. Is het mogelijk dat David en Salomo ook beiden priester waren (in de ordening van Melchizedek) als heenwijzing naar de Messias (zie ook psalm 110)?

Antwoord

Van David lezen wij dat hij offerde en het volk zegende als hij de ark des Heeren in Jeruzalem heeft gebracht (2 Sam.6:17v). Van Salomo lezen we dat hij  het volk zegent en slachtoffers offert bij de inwijding van de tempel in Jeruzalem (1 Kon. 8:54v; 8:62, 64)

Het door de vraagsteller genoemde offeren en zegenen van koningen als David en Salomo vond plaats bij een bijzondere gebeurtenis, namelijk respectievelijk het brengen van de ark in Jeruzalem (David) en de inwijding van de tempel  te Jeruzalem (Salomo). Offeren en zegenen was het ambtelijk werk van priesters uit de stam van Levi, niet van een koning (zoals Saul bijv.; vgl. 1 Sam.13:9vv).
 
Wat David en Salomo deden was dus hoge uitzondering. Ik zou niet willen zeggen dat zij priesters waren naar de ordening van Melchizedek. Zij waren koningen, geen priesters en offerden/zegenden bij genoemde feestelijkheden als hoofd/teken van het priesterlijke volk Israël. De ephod -linnen lijnrok die David droeg (2 Sam. 22:18)- werd door priesters gedragen (dus een priesterlijk kleed), maar niet slechts tijdens hun bediening als priester; zie ook 1 Sam. 2:18.
 
Melchizedek (Gen.14:18vv + Hebr. 5:1vv), koning en priester te Salem offerde en zegende niet alleen bij hoge uitzondering. Hij was zelf de hoge uitzondering (geen priester in de lijn van  Aaron) en als zodanig prototype van de Messias Jezus Christus, Davids Zoon en Davids Heere. Voor de uitleg van Ps. 110 (gaat over Davids Heere) zie wat Jezus ons daarover heeft geleerd in Matth. 22:43vv; Mark.12:35vv; Luk.20:41vv. Hand.2:34 (Davids zoon is Davids Heere).
 
Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

DavidhogepriesterSalomo
geen reacties

Terug in de tijd

Wat is de functie van tafelwachten bij de bediening van het Heilig Avondmaal? Ik kan hier in de Bijbel, maar ook in het ...
geen reacties
13-03-2018
Zondag preekte de dominee uit Markus 10:32-34. Hij zei dat de HSV het toch niet goed had vertaald in vers 32. In de HSV ...
5 reacties
12-03-2013
Ik zit zelf bij de PKN. Maar mijn vraag is: wat bedoelen jullie met uitverkiezing der zaligheid? En gelooft de PKN er oo...
geen reacties
12-03-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering