Wierook en mirre

Ds. C. den Boer / geen reacties

15-03-2018, 09:42

Vraag

Waarom kreeg de Heere Jezus wierook en mirre? In de Bijbel werden sowieso veel olieën gebruikt. Waarom waren die zo waardevol?

Antwoord

In Matth. 2:11 lezen we van de wijzen uit het Oosten die door Herodes naar Bethlehem gestuurd worden, waar de geboren koning der Joden moest te vinden zijn. Daar komt het tot aanbidding van het Kind Jezus en Zijn moeder. En daar leggen zij hun geschenken aan Zijn voeten: goud, wierook en mirre. Wat is precies de betekenis van die woorden goud, wierook en mirre?
 
Korte uitleg:
 
1. Het kan duidelijk zijn dat het goud dat de wijzen uit het oosten ten geschenke geven aan Jezus, een uiting is van hun grote waardering van Hem. Dit goud is een vorstelijk geschenk aan Hem Die zij aanbidden als de door God van ouds beloofde Koning. Hoe goed zal het Jozef en Maria te pas zijn gekomen, vooral tijdens hun vlucht naar Egypte.
 
2. De Wijzen leggen ook wierook aan de voeten van het Jezuskind. Wij weten, dat pure wierook die door de Joden, de Grieken en de Romeinen werd gebruikt, een substantie is, die thans wordt genoemd olibanum, een product van zekere bomen van het soort Boswellia (Amyridaceae); deze groeiden in de kalksteenrotsen van Zuid Arabië en Somalië (Jes. 60:6; Jer. 6:20). Sommige van de bomen groeiden tot een aanzienlijke hoogte en sloegen hun wortels tot grote diepte in de grond. De hars werd verkregen door insnijding van de bast en werd verzameld in geelachtig, semi-transparante brokken die gemakkelijk fijngestampt konden worden. Deze werd gebruikt om de wierook van te maken die door zijn liefelijke reuk het symbool was van stille aanbidding in tempels en ook onder de Joden  (Ex. 30: 34vv). (Aldus Intern. Standard Bible Enc. – ISBE in E-Sword.)
 
3. Het Hebreeuwse woord mirre dat eveneens wordt gebruikt in Matth. 2:11 verwijst naar een kostbaar, terpentijnachtig ruikend, bitter smakend hars dat uit een op een Acacia lijkende boom druipt. Deze mirre werd gebruikt  1. Als element van heilige zalfolie: Ex.30:23 en  2. Als reukwerk (parfum): Ps. 45:9(8) Spr. 7:17; Hoogl. 1:13; 3:6;  4:6, 14; 5:1, 13; Esther 2:12. De wijzen uit het Oosten (Matth. 2:11) vereerden de pasgeboren Jezus met deze parfum als met hun liefdesgeur. Hun mirre was hun een toonbeeld van liefde voor Hem als Koning. Zij brachten die mirre met zich als een offer voor het kind Jezus. Matthew Henri schrijft hierover dat de wijzen het Kind niet slechts als een koning vereerden, maar Hem er ook mee loofden als God. Zo aanbidden Hem ook allen die Christus vonden. Zo doen ook allen die zich oprecht aan Hem uitleveren en het dierbaarste en meest waardevolle delen met Hem. En wij worden hiermee ook opgewekt om te aanbidden: “Komt, laten wij aanbidden die Koning.”
 
Samenvattend: de geschenken van de wijzen zijn de uitdrukking van hun grote verering en aanbidding van het Jezuskind als het beloofde, prijzenswaardige en aanbiddelijke Koningskind van de eindtijd.
 
Wijzen uit het oosten, uit zo verre land. Zij zochten onze Heere met offerand. Z’ offferden ootmoediglijk myrrhe, wierook ende goud. T’ere van dat Kindje dat alle ding behoudt.
Kyrielys

 
Zie verder over een en ander wat we schreven in de reeks bijbelse kernwoorden onder de bijbelse kernwoorden mirre/aloë/kasia/wierook
 
Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

Kerst
geen reacties

Terug in de tijd

Laatst kreeg ik een mailtje waarin iemand schreef dat zij in het verleden zelfmoord wilde plegen, maar dat God dit op ee...
geen reacties
15-03-2004
Ik heb een merkwaardige vraag, maar misschien kunt u 'm toch serieus nemen: Tijdens winkelen/shoppen heb ik nergens last...
geen reacties
15-03-2008
Ik stelde laatst een vraag over stemmen in je hoofd en wat ik me daarbij voor moet stellen. Eigenlijk bedoelde ik hoe da...
11 reacties
15-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering