In Christus zullen allen levend gemaakt worden

Ds. C. den Boer / 2 reacties

04-05-2018, 09:46

Vraag

In 1 Korinthe 15:22,23 staat dat in Christus allen levend gemaakt worden, ieder in zijn eigen rangorde. Als eerste rangorde staat er Christus als Eersteling. Hoe kan Christus in zichzelf levend gemaakt worden?

Antwoord

Er is bij de vraagsteller sprake ven een misverstand. Ik geef kort de juiste uitleg van dit gedeelte uit de Bijbel.

In 1 Kor.15:22v lezen we, dat Christus is opgewekt uit de doden, en de eersteling is geworden van degenen die ontslapen zijn. Het woord eersteling betekent hier: in Christus’ opstanding uit de dood is het onderpand, de garantie en inzet gegeven van de levendmaking/opstanding van al degenen die van Christus zijn in Zijn toekomst. Zo is het gesteld met Gods heils- en rangorde.
 
Wat een dag zal dat zijn: de dag van Christus’  toekomst, de dag waarop de victorie van de opgestane Christus, de kracht van Zijn opstanding in de opwekking van alle gelovigen uit de doden alom op de aarde zal openbaar worden. Dat is een gebeuren op de grote morgen der verrijzenis, de dag van Zijn toekomst. De dag waarop allen die van Christus zijn, levend gemaakt worden
 
Die God eenmaal redde, zal Hij ook eeuwig zalig maken. Hij doet geen half werk. Gods kinderen moeten alleen op de vervulling van Zijn beloften leren wachten. Op Gods tijd en op hun beurt zal het geschieden.

Welk een dag der ruste zal dat wezen,
Als w'onsterf'lijk uit de dood verrezen,
Knielen voor Uw dankaltaar.
Amen, Vader, maak het waar.

(J. J. L. ten Kate/1819-1889)

Er staat in dit gedeelte van 1 Kor.15 dus niet, dat Christus Zichzelf levend maakt, wel dat Hij al de Zijnen op Zijn grote dag levend maakt. 
 
Op een kindergrafje ergens in Engeland staat op de grafsteen: “Freddy! Yes Lord”
 
Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

opstanding
2 reacties
refoweb
04-05-2018 / 09:50
De onderstaande mail ontvingen we gisteren.

Vraag: Vervolgvraag n.a.v. deze kwestie. Er staat dat ieder in zijn eigen rangorde levend gemaakt zal worden. Welke rangordes worden er bedoeld?

Antwoord: Dat staat in de tekst van 1 Kor. 15:23: “Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.”
ben db bd
04-05-2018 / 13:04
ja, mag ik aansluiten bij die heerlijke gedachte?:

"Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn."

o, dan mogen we ons verblijden over deze heerlijke toekomst.
Denk ook aan vers 51 e.v. van dat hoofdstuk:

"Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden." (HSV)

Dit gebeuren wordt ook in 1 Thess. 4:16-18 behandeld, zie maar:

"Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
Zo dan, troost elkaar met deze woorden".

Terug in de tijd

Vandaag ben ik een zoektocht begonnen naar waar de uitspraak "het is niet al Israël wat Israël genaamd wordt", op gebase...
geen reacties
24-04-2013
Onze zoon heeft een niet-gelovig meisje sinds anderhalf jaar. Slechts tweemaal is ze mee geweest naar een dienst. Ze vin...
geen reacties
24-04-2006
Dominee van Vlastuin, graag wil ik een vraag aan u richten. Ik weet dat u inderdaad een tekst van Augustinus  voor uw ra...
geen reacties
24-04-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering