De Tien Geboden op twee tafelen

Ds. C. den Boer / 5 reacties

08-03-2019, 08:06

Vraag

De Tien Geboden op twee tafelen, van 4 en van 6. Waarom 4 en 6 en niet 3 (getal van de Heilige Geest of ellende, verlossing en dankbaarheid) en 7 (getal van de volheid)? Zit hier een symboliek achter?

Antwoord

Het eerste gebod luidt: U moet geen andere goden in plaats van of naast de Heere de God van Israel dienen. Het tweede gebod luidt: U mag geen gesneden beelden in hemel en op aarde en onder de aarde dienen en u daarvoor niet buigen noch hen dienen. Want naijverig is de Heere. Dat betekent: Hij geeft Zijn eer niet aan een ander, cq. een beeld. Hij bezoekt de misdaad van de vaderen tot in het derde en vierde geslacht van Zijn haters, maar is barmhartig over duizenden die Hem liefhebben en Zijn geboden doen. Het derde gebod luidt: Maak geen misbruik van Gods Naam, ontheilig die Naam niet. Het vierde gebod: Eerbiedig de dag des Heeren/sabbat.

Het vijfde tot en met het tiende ge/verbod gaat over de naaste (niet doodslaan, het eren van de ouders, het huwelijk niet verbreken, niet stelen, niet liegen (ontzie de naam van uw naaste), u niet begeren).
 
De eerste vier geboden gaan over het dienen van God: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, ziel en verstand en de volgende zes gaan over het liefhebben van de naaste. Deze verdeling ligt het meest voor de hand. Zie hierover ook de Heidelbergse Catechismus, zondagen 34 tot en met 44. Ook de Heere Jezus heeft deze verdeling/samenvatting ons voorgehouden ten antwoord op een vraag van een wetgeleerde. Zie: Mark.12:28-28-34. Waarop Jezus zei, dat deze niet ver was van het Koninkrijk van God. Wij zijn gelukkig, als dit ook van ons gezegd mag worden.

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

tien geboden
5 reacties
Ellenoor
11-03-2019 / 06:25
Die tweedeling gebod 1-4 en gebod 5-10 is inhoudelijk gezien best logisch, maar het is toch de vraag of er echt op die ene tafel vier en op de andere tafel zes geboden hebben gestaan. Ellende verlossing dankbaarheid is een mooie theologische constructie (die verhelderend kan werken als je er geen keurslijf van maakt), maar staat nergens als drieslag in de Bijbel genoemd. Maar dat op de eerste tafel letterlijk die vier geboden over onze verhouding tot God stonden en op de andere steen de zes andere geboden, staat ook nergens. Het zou kunnen, om de redenen die in bovenstaand antwoord worden gegeven.
Maar ik heb weleens begrepen dat het in die oude oosterse culturen gebruikelijk was om bij een verbondssluiting de afspraken twee keer op te schrijven, voor beide partijen een afschrift. Ik weet uit mijn hoofd niet of die praktijk wél een keer in de Bijbel wordt beschreven, maar als dit inderdaad gebruikelijk was, is het dus niet ondenkbaar dat op allebei de schrijftabletten de hele wet stond geschreven.
hansa
12-03-2019 / 09:41
De eerste 2 stenen tafelen waren door God Zelf zowel aan de voorkant als aan de achterkant beschreven (Ex.32:15,16). De tweede stenen tafelen waren gelijk aan de eerste tafelen die Mozes gebroken had (Ex.34:1). Dus waren er 4 kanten beschreven.

Ik denk dat de huidige verdeling vooral uit praktisch oogpunt gemaakt is: zo is de achterkant ook te lezen. Maar het komt wel mooi overeen met de samenvatting die de Heere Jezus van de 10 geboden gemaakt heeft: God lief te hebben bovenal (1e tafel) en uw naaste als uzelf (2e tafel).
Samuel1448
13-03-2019 / 12:49
Volgens de Talmud waren de stenen tafels gemaakt van Saffier (zie Ex. 24:10-13), vierkant, zes handpalmen breed, zes handpalmen hoog en drie handpalmen dik. Dit is ongeveer 50x50x25 cm. De oude rabbijnen schrijven verder dat op beide tafels dezelfde tekst was gegraveerd. Dit is aannemelijk, aangezien dit een veelvoorkomend gebruik was bij verbondssluitingen in diezelfde periode en cultuur.
Veendam
13-03-2019 / 17:42
Het klopt inderdaad dat destijds verbondssluitingen altijd waren tussen twee partijen en dat alles dubbel was in de uitingen.
De twee stenen tafelen waren dus exact gelijk aan elkaar.

Deze manier van het vastleggen van overeenkomsten is gewoon overgenomen in onze huidige tijd, namelijk: Aldus in tweevoud opgemaakt .......

Of de stenen tafelen aan 1 kant of aan twee kanten "beschreven" waren is niet duidelijk maar aangezien de boekrollen ook maar aan 1 kant beschreven werden ligt het voor de hand dat er maar 1 kant van de stenen tafelen beschreven was.
Jesaja40
28-03-2019 / 12:06
Onder de Joden is het heel gebruikelijk om over de 10 Woorden te spreken.

Het is een duidelijke, eerlijke opsomming die de Eeuwige, via het Huis van Israël, doorgeeft aan de gehele mensheid.

Vanaf Exodus 20 worden deze 10 Woorden nader uitgelegd hoe deze in de dagelijkse praktijk moet worden toegepast én onderhouden. Bij die uitleg en toepassing zit geen enkele symboliek.

Tussen personen wordt altijd een contract opgemaakt waarin zij bepaalde voorwaarden en zaken rechtsgeldig regelen met elkaar. In de 10 Woorden is er geen sprake van enige gelijkwaardigheid. Hier dicteert de Eeuwige gewoon wat Zijn eis en gebod aan de mensheid is.

De 10 Woorden hebben als doel om de omgang met de Eeuwige en de omgang van de naaste op het allerhoogste niveau te brengen.

Daarom zijn de 10 Woorden vastgelegd op twee stenen tafels, die beschreven zijn met de vinger van de Eeuwige aan beide zijden, met voor die tijd gebruikelijke, leesbaar Hebreeuws schrift.

De schrijvende hand van de Eeuwige zien wij in Daniël 5:25:
מְנֵא מְנֵא, תְּקֵל וּפַרְסִין

Ook daar is geen enkele sprake van symboliek. De koning pleegde heiligheidsschennis door zijn afgoden aan te prijzen en te drinken uit de geheiligde voorwerpen uit de tempel.

Terug in de tijd

Als God ons gebed niet verhoort, is dat dan kwalijk bidden? Dat staat toch in Jakobus 4?
geen reacties
07-03-2004
Volgens mij is deze vraag nog niet gesteld en ik zit er best wel mee. Ik heb een vriendin en als we knuffelen dan word i...
geen reacties
07-03-2005
Een vraag: Adam en Eva zagen na de val dat zij naakt waren en bedekten zich met vijgenblaren. Hoever mag je in een huwel...
geen reacties
07-03-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering