Simon de tovenaar

Ds. C. den Boer / geen reacties

07-12-2018, 15:20

Vraag

Ik heb een vraag over Simon de tovenaar (Handelingen 8: 9-13). Er staat beschreven dat er een grote groep mensen bij hem was, van klein tot groot. Na inmenging van Filippus staat dat zij zich lieten dopen, zowel mannen als vrouwen. Waarom werden de kinderen die er wel bij waren niet gedoopt?

Antwoord

Over Simon de tovenaar lezen we in Hand. 8:9vv, dat hij in Samaria na de geestelijke opwekking die daar ontstond als gevolg van de prediking van Filippus ook geloofde. Maar zijn geloof was slechts wondergeloof. Oftewel tijdgeloof. Hij stond slechts versteld over de wonderbare dingen die er met volgelingen van de apostelen gebeurden. Velen ontvingen namelijk door de oplegging der handen vanwege de apostelen de Heilige Geest. Simon merkt dat op, wordt jaloers en wil ook wel graag door veel geld op tafel te leggen deze gave van de Geest ontvangen. Maar Filippus kijkt dwars door deze man heen en ontmaskert hem als een man die het slechts ging om het spectaculaire en het maken van naam in de gemeente. Hij roept hem op tot bekering.
 
Onze vraagsteller constateert dat er hier wel gesproken wordt over het komen van velen tot geloof en ook over hun doop, zowel van mannen als vrouwen (vs. 12), maar dat hier de kinderen niet genoemd worden, zoals in Hand. 2:39. Was in Samaria de kinderdoop nog geen gebruik? Mijn antwoord moet zijn, dat het niet genoemd worden van de kinderdoop, geen bewijs is dat de kinderdoop in Samaria niet plaatsvond. Wij kunnen de uitdrukking “zowel mannen als vrouwen” inclusief verstaan. Dat houdt namelijk in dat de geestelijke opwekking gezinsmatig verliep. Zoals in Hand. 2:39 waar we lezen: “Want u komt de belofte toe en uw kinderen...” In de “mannen en vrouwen” waren ook de kinderen begrepen, want de Heere ziet de kleintjes niet over het hoofd.
 
Hartelijke groet,
Ds. C. den Boer, Barneveld

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

kinderdoop
geen reacties

Terug in de tijd

Een vraag over de coronamaatregelen. Wij hebben daar thuis best nog wel eens discussies over. Niet omdat we de maatregel...
geen reacties
07-12-2020
Dear Pastor A. T. Vergunst. My friend asked me to forward her question to you. Below you can read it... My dearest mommy...
11 reacties
07-12-2012
Vraag aan iemand van de PKN. Aankomende Kerst ga ik weer eens bij mijn ouders eten, dit is afgelopen jaren bijna nooit...
geen reacties
07-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering