Ik zit zelf bij de PKN. Maar mijn vraag is: wat bedoelen jullie met uitverkiezin...

Ds. C. den Boer / geen reacties

12-03-2005, 00:00

Vraag

Ik zit zelf bij de PKN. Maar mijn vraag is: wat bedoelen jullie met uitverkiezing der zaligheid? En gelooft de PKN er ook in?

Antwoord

Wat met uitverkiezing ter zaligheid is bedoeld, kun je lezen in de Bijbel. Ik noem alleen Romeinen 9:6-33 en Efeze 1:1-14. Kort gezegd is ermee bedoeld, dat het initiatief voor de redding van een zondaar helemaal van de soevereine God uitgaat. Het is dus genade om genade te ontvangen. Als ik in het geloof oprecht voor de Heere Jezus kies, dan is dat omdat de Heere eerst voor mij gekozen heeft. Geen verdienste dus van mijn kant.
 
In de PKN wordt dit zeker niet overal (op elke kansel) geleerd. De leer in deze kerk is helaas vaak Arminiaans, dat wil zeggen dat men het erop houdt dat de mens een vrije wil heeft en op een moment dat hem schikt, voor God en het geloof kan kiezen. Maar in de kerkorde van de PKN wordt gelukkig ook verwezen naar de zogenaamde belijdenisgeschriften van de reformatie (achterin het kerkboekje te vinden). Daarin staan ook de Dordtse Leerregels. En die gaan uitvoerig in op wat uitverkiezing heet. Lees ze maar. Indertijd (op de Dordtse Synode 1618/1619) is met dit geschrift positie gekozen tegen de Remonstranten die leerden, dat de “zachte aanrading” van de prediking genoeg was om de mens tot het besluit te brengen om in God te gaan geloven.

Maar wat is het heerlijk dat mijn zaligheid niet van mijn activiteiten afhangt. Het lijkt mij dat je er goed aan doet om in de PKN die prediking op te zoeken waarin de mens (zondaar) op het diepst vernederd wordt en God op het hoogst verheerlijkt. Er zijn gelukkig binnen die PKN ook nog hervormde gemeenten waar deze prediking gebracht wordt. Moge de Heere je onder dat Woord van zondag tot zondag zegenen met Zijn liefde en genade.

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben drie jaar geleden verkracht. Ik heb altijd het idee dat ik zwanger ben geweest, omdat ik niet ongesteld werd daar...
geen reacties
12-03-2007
Aan een Ger. Gem.-dominee . Ik heb een hele directe en duidelijke vraag, maar een antwoord hierop heb ik niet! Of eigenl...
2 reacties
12-03-2013
Zondag preekte de dominee uit Markus 10:32-34. Hij zei dat de HSV het toch niet goed had vertaald in vers 32. In de HSV ...
5 reacties
12-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering