Zieleraadselen

Ds. D. Breure / geen reacties

12-03-2012, 08:16

Vraag

Zou u iets kunnen zeggen over zielevragen/zieleraadselen? Wordt hiermee puur de vraag bedoeld van Luther ("hoe krijg ik een genadig God?") of ook andere vragen? Zijn ze noodzakelijk voor de zaligheid? Wat is de bijbelse onderbouwing en waarom hoor je de ene predikant er wel over spreken, maar andere predikanten niet?

Antwoord

In de Bijbel zelf komt het woord niet voor, dus laten we even proberen te kijken wat we eronder verstaan. Als ik het woord wat ontleed dan kom ik tot: vragen die over je ziel gaan, over de welstand/redding van je ziel. Dan denk ik wel direct aan enkele vragen in de Bijbel die we tegenkomen. Zoals: wat moet ik doen om zalig te worden? (Hand 16:30). En: wat zullen wij doen mannen broeders? (Hand 2:37). En: van Wien zegt de profeet dit? (Hand 8:34). Denk ook aan Nicodemus die tot Jezus ging (Johannes 3) hoewel er geen concrete vraag genoemd wordt. De discipelen vragen: leer ons bidden. Denk aan waarom-vragen in de Psalmen (bijv 42,43).

Nu kun je die vragen ook voor de vorm stellen of uit nieuwsgierigheid, maar met zielevragen wordt wel bedoeld dat die vragen uit zielenood en verlangen naar geestelijk welzijn worden gesteld. 

Je kunt wel zeggen dat als de HEERE in je leven komt dat Hij dan vragen in je hart legt. Inderdaad de vraag van Luther, maar ook andere. Zoals m.b.t. de weg die God met je leven gaat, maar ook omtrent geloofszekerheid en -groei. Dus in het zalig worden leert de Heere je vragen naar vrede met Hem en redding van je ziel. Dan leer je ook de antwoorden waarderen. Het heeft er ook mee te maken dat wij zelf geestelijk verduisterd zijn en dat satan ons wil misleiden en in de onzekerheid van wil houden en onze zaligheid bestrijdt. Hoe diep, hoe lang je die vragen hebben moet is niet het punt, wel dat ze je aan de voeten van Christus brengen en dat je leven tot bekering komt, tot een hartelijk verlangen om de HEERE te dienen en de zonde te haten.

Of een predikant het woord "zielevragen" gebruikt is niet zo belangrijk. Maar als een predikant bijbels preekt zal hij wel zielevragen op (willen) roepen. En zal zijn prediking ook antwoord geven op zielevragen waar mensen mee (kunnen) zitten, ook al noemt hij niet specifiek eerst een vraag en dan een antwoord. Ik hoop dat je dat ook zelf ervaren mag: dat de prediking die je hoort antwoord geeft op jouw vragen mbt de zaligheid en het leven tot Gods eer.

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

 • Geboortedatum:
  30-08-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Kockengen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

preek
geen reacties

Terug in de tijd

Aan een Ger. Gem.-dominee . Ik heb een hele directe en duidelijke vraag, maar een antwoord hierop heb ik niet! Of eigenl...
2 reacties
12-03-2013
Zelf ga ik nu al een hele tijd naar de Ger. Gem. en het bevalt me zeer goed. Het is alleen jammer dat ik nog weinig cont...
geen reacties
12-03-2005
Ik ben een jongen van 24 jaar en heb veel mensen kapot gemaakt, zowel op psychisch, seksueel en maatschappelijk gebied. ...
2 reacties
12-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering