Is onze kerstviering wel zo Bijbels?

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

28-12-2006, 00:00

Vraag

Vindt u het vieren van kerst Bijbels? De apostelen vierden het niet (in tegenstelling tot de dood van Christus/HA). Nergens in de Bijbel wordt hiertoe opdracht gegeven. Kerst is pas ingevoerd door keizer Constantijn als vervanging van de heidense riten. De puriteinen waren fel tegen Kerst, evenals de Amerikaanse kolonisten (tot in het midden van de 18e eeuw) van protestantse afkomst. Spurgeon moest er ook niets van hebben, evenals diverse oudvaders. Is onze kerstviering daarom wel zo Bijbels?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Inderdaad is er geen opdracht in de Bijbel om de geboortedag van Christus te vieren, al is het wel zo dat we de daden des Heeren moeten gedenken. Het is daarom goed om speciaal bij Christus’ komst naar deze wereld stil te staan. De vraag is wel of dit eind december moet.

Terwijl de oude kerk van het Oosten het feest van Christus’ geboorte op 6 januari vierde, heeft de kerk te Rome ter vervanging van het heidense Zonnefeest de datum op 25 december geplaatst. Voor het Gereformeerde Protestantisme vormde het Kerstfeest reeds in de 16e en 17e eeuw een probleem. Fel afkering van de verwereldlijking (het eten, drinken en spelen, waartoe de viering in brede kringen was ontaard) besloot de synode van Dordrecht in 1574 alleen de zondag te vieren en het volk tot afschaffing van het Kerstfeest te vermanen. Over Christus’ geboorte zou dan op de zondag voor 25 december worden gepreekt. Later is dit besluit weer ingetrokken.

De kerken hebben over het algemeen zich neergelegd bij de gegroeide gewoonte om 25 en 26 december Kerst te vieren en proberen er inhoudelijk zo goed mogelijk mee om te gaan. Verplaatsen van dit feest naar een andere datum is onmogelijk door de kerkelijke verdeeldheid en door de vaste plaats die dit feest in onze samenleving heeft gekregen. Sommige zaken moeten wij maar accepteren als gegroeide gewoonten. Dat geldt ook voor de zondag en de paasdatum (deze afwijkingen van het Jodendom zijn lang niet altijd met goede motieven gebeurd).

Vervolgens is voor ons de vraag hoe wij inhoud aan de feestdagen geven. Laten wij binnen en buiten de kerken er getuigenis van geven dat Kerstfeest in de eerste plaats Christus-feest is. Een betere inhoud aan dit feest geven dan velen in de wereld doen, lijkt mij de beste weg!

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

Kerst
geen reacties

Terug in de tijd

Enkele jaren geleden heb ik therapie gehad om mijn jeugdervaringen te verwerken. Ik ben er gelukkig sterker door geworde...
1 reactie
28-12-2012
Mijn man drinkt al ruim vijf jaar (vanaf ons trouwen) elke avond bier. Het begon bij één flesje en nu zijn het er al min...
2 reacties
28-12-2011
Hoe wordt er vanuit bijbels oogpunt gekeken naar ouders die beiden werken (moeder parttime) en die kinderen hebben gekre...
geen reacties
28-12-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering