Christelijke feestdagen onbijbels

Ds. W. Pieters / geen reacties

27-07-2003, 00:00

Vraag

Na onderzoek (oudvaders) ben ik er achter gekomen dat christelijke feestdagen onbijbels, afgodisch en heidens zijn en bovendien een Roomse oorsprong hebben. Wat kan ik doen om deze dagen uit de kerk te weren?

Antwoord

Niets. U kunt er niets aan doen en u hoeft er ook niets aan te doen. Want heidens is alleen het RELIGIEUS VIEREN van speciale dagen. Maar om op een donderdagmorgen naar de kerk te gaan en over Lukas 2 te preken is niet verkeerd, niet onbijbels, niet afgodisch en niet heidens. Hechten wij waarde aan de onderhouding van zulke dagen, dan zijn we wel onbijbels enz. bezig. Stellen we deze dagen gelijk aan de Dag des Heeren, de Christelijke Sabbath, dan zijn we ook onbijbels enz. Maar vanuit reformatorisch gezichtspunt is het goed om elke dag gelegenheid te hebben om naar de kerk te gaan. Dat lukt om uiteenliggende (al of niet geldige) redenen niet elke dag, maar zo nu en dan biedt onze regering en bieden onze kerken die gelegenheid wel; en dan zijn we blij dat we naar Gods huis mogen gaan.

Wilt u een Bijbels voorbeeld? De feestdagen van het Oude Testament, die onderhouden moesten worden, waren door God, door middel van Mozes, ingesteld. We lezen echter in het Nieuwe Testament over Jezus' aanwezigheid in de tempel op een door mensen ingestelde feestdag. Lees maar mee (Johannes 10 vers 22-23): "En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel, in het voorhof van Salomo."

Over deze dag merkt de kanttekening op: "Hetwelk een feest was van Judas Macchabeër en de Joden, ter gedachtenis van de vernieuwing des altaars en de reiniging des tempels ingesteld, ten tijde van koning Antiochus, die tempel en godsdienst had verontreinigd, om acht dagen lang jaarlijks gehouden te worden."

Dat deze feestdag niet van Goddelijke oorsprong was, maakte dat hij niet religieus onderhouden hoefde te worden. Maar omdat er mensen in Gods huis bijeenkwamen, maakte Jezus van de gelegenheid gebruik om er ook te zijn.

Conclusie: laat de zogenaamde christelijke feestdagen gewoon bestaan, maar maak er geen pseudo-Sabbath van en denk niet dat God ze heeft ingesteld. Maak er wel gebruik van om uw ziel te doen onderwijzen in de leer des heils!

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
geen reacties

Terug in de tijd

Wat zijn de bezwaren tegen NLP (neurolinguïstisch programmeren)? Ik heb in de vragen gezocht, maar het wordt alleen soms...
1 reactie
29-07-2019
Gods Woord deed me eerst niks en sinds een tijdje (geen idee wanneer) wel. Ik weet dat ik zondig tegen God en soms ervaa...
geen reacties
27-07-2013
“Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heere niet zien. Zorg er...
geen reacties
28-07-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering