Voorbehoedsmiddelen zonder abortieve werking

Ds. C. den Boer / geen reacties

25-12-2003, 00:00

Vraag

Wanneer voorbehoedsmiddelen geen abortieve werking hebben, is er binnen het huwelijk geen bezwaar tegen te maken. Is dit waar?

Antwoord

Laat ik beginnen mogen met te zeggen dat kinderen een erfdeel des Heeren zijn en dat het een onverdiende zegen is als ons huwelijk gekroond wordt met de kinderzegen. Lang niet alle gehuwden valt deze zegen ten deel. Helaas zijn er vele kinderloze echtparen die levenslang gebukt gaan onder het kruis van de kinderloosheid.

De huwelijksgemeenschap tussen man en vrouw binnen het huwelijk is erop gericht om de unieke eenheid naar lichaam en ziel tussen die beiden te doorleven. Dat geldt gelukkig ook als het huwelijk kinderloos blijft. Tegelijk echter is de huwelijksgemeenschap gericht op het krijgen van kinderen. Lees Genesis 1:28: "Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt". Geboortebeperking in de zin van: wij nemen een kind op het moment dat wij zelf bepalen of we spreken met elkaar af dat wij twee kinderen krijgen en niet meer dan dat, vind ik uit de boze. Vaak wordt met het oog daarop op lichtvaardige gronden overgegaan tot het gebruik van anticonceptiemiddelen; onder meer, omdat men eerst financieel wat meer armslag wil hebben of omdat er een duur huis is aangekocht of een nieuwe auto. De slogan "wel de lusten, niet de lasten" moeten wij bannen uit onze overwegingen.

Dit alles betekent echter niet dat in elk huwelijk het maximum aantal kinderen, dat biologisch haalbaar is, moet worden verwekt. Zo zullen wij het zojuist geciteerde woord van Genesis 1:28 niet moeten uitleggen. Menige vrouw zal het lichamelijk noch psychisch kunnen verwerken, als zij het ene kind na het andere ter wereld moet brengen. Daarom mogen de gehuwden van deze dingen wel voortdurend een gebedszaak maken. Hoe wil de Heere, dat wij met elkaar omgaan? De Schrift roept dan ook de man in het bijzonder op om met verstand bij zijn vrouw te wonen en aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer te geven (1 Petr.3:7). Dat betekent dat de man zich geroepen moet weten om zich te beheersen en met wijsheid met zijn vrouw om te gaan. Zich voor een tijd -met wederzijdse instemming- onthouden van seksuele gemeenschap (bijv. in de tijd van de menstruatie van de vrouw en enige tijd na een bevalling) is zeker geboden. Vergelijk 1 Korinthe 7:5.

Man en vrouw hebben dus bepaald een bijzondere verantwoordelijkheid inzake de gezinsvorming. Ook komt het mij voor dat periodieke onthouding een goed begaanbare weg is (in het bijzonder in de dagen waarin de vrouw het vruchtbaarst is); mits de gehuwden dat in liefde met elkaar hebben kunnen afspreken en zwangerschap vooreerst niet gewenst is. Maar ook zo zal zwangerschap niet altijd worden voorkomen. Artsen zullen dan ook, wanneer een patiënt daarom vraagt, anticonceptionele middelen voorschrijven (de pil, condoom, vrouwenring, zaaddodende pasta's). Laat de arts er dan echter wel duidelijkheid over geven of deze middelen al dan niet abortief werken (dus geen bevruchte eicel doden). Mijn inziens is dat zeker wel het geval met de zgn. indatie (innesteling)-remmende middelen (o.a. de morning-afterpil, het spiraaltje). In het laatste geval is er reeds sprake van een bevruchte eicel en dus van (mini)abortus. Ik acht dat ten zeerste verwerpelijk.

Overigens moet het gebruik van voorbehoedmiddelen binnen het huwelijk, ook als deze niet abortief werken, in het algemeen ontraden worden. Behalve in levensbedreigende situaties, is dit het kiezen van de weg van de minste weerstand. Sinds de uitvinding van de pil zijn alle remmen los gegaan in de wereld. Er is grote chaos rond 'eros' sinds de zestiger jaren. En een Christen zal mijn inziens liever een weg gaan van zelfverloochening en (periodieke) onthouding dan dat hij een middel gebruikt, dat hem de kans biedt om zich uit te leven.

Mijn vrouw en ik zijn de ouders van zeven kinderen. En het is zeker voor mijn vrouw niet altijd gemakkelijk geweest om dit vrij grote aantal kinderen ter wereld te brengen. Toch weten we er ons tot op de dag van vandaag rijk mee gezegend. En van vervreemding is er tussen ons nooit sprake geweest.

Ik hoop, dat ik op de tamelijk in algemene termen gestelde vraag, bevredigend heb geantwoord.

Ds. C. den Boer (Barneveld)

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

voorbehoedsmiddel
geen reacties

Terug in de tijd

Gisteren sprak er bij ons een dominee over Mal 4:2 en hij zei hierbij dat als het het donkerst is, de Heere met Zijn lic...
geen reacties
25-12-2007
Ik heb last van ingroeiende haartjes op mijn benen. Het heeft gelukkig nog niet tot ontstekingen geleid, maar er ontstaa...
geen reacties
25-12-2007
Is een studie psychologie een universitaire opleiding of heb je het ook in een lager niveau? Ik kan nergens het antwoord...
geen reacties
25-12-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering