Is het mogelijk om God te dienen zonder dat je egoïstisch bent?(...)

Ds. C. den Boer / geen reacties

03-12-2005, 00:00

Vraag

Is het mogelijk om God te dienen zonder dat je egoïstisch bent? Ik bedoel eigenlijk, of je Hem kunt dienen door Hem te eren en niet voor jezelf om een plekje in de hemel te krijgen of om gelukkig te worden. Bij mezelf gaat het daar namelijk meer om en dat voelt niet goed. Dus vroeg ik me af of het mogelijk is voor een mens hier op aarde om Hem te dienen zonder dat je egoïstisch wordt?

Antwoord

Mijn antwoord op je vraag behoeft niet lang te zijn. Egoïsme is nooit goed. Het woord wil zeggen dat je alleen op jezelf (ego) gericht bent. Maar als de Heere Zijn liefde in je hart uitstort (en zo begint het ware geestelijke leven), krijg je een heimwee naar Hem en een verlangen om Hem in alles op het oog te hebben; ook al kost het je jezelf. Hij, de heilige, heerlijke en liefdevolle God is het zo waard om gediend en verheerlijkt te worden. Zie, hoe goed Hij voor je zorgt in het dagelijkse leven. Zie wat Jezus Christus deed tot in de bittere dood van Golgotha. Dat geeft dan ook een begeerte naar de zaligheid in volmaakte zin: eeuwig bij Hem zijn. Dat is geen egoïsme. Integendeel, dan ga je zoeken wat tot je eeuwige vrede dient. Zijn eer is jouw vrede en geluk. Je dient Hem niet, omdat er anders wat voor op zit. Maar je dient Hem, omdat Hij het zo waard is gediend te worden. Hoe luidt ook weer de korte samenvatting van de tien geboden: a) God liefhebben boven alles en b) je naaste als jezelf. Het laatste houdt in, dat je ook jezelf mag/moet liefhebben: als een schepsel van God dat alleen zinvol leven kan, als het leeft in gemeenschap met de Schepper en in alles Zijn eer op het oog heeft. Hij is zo goed en zo groot. Denk aan de stokbewaarder (Handelingen 16:30). Hij riep: "Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?" Er zijn wel mensen die menen dat je zo gericht moet zijn op de eer van God, dat het je niet meer interesseert, of je zalig wordt of niet (als God maar aan Zijn eer komt). Maar zo leert de Bijbel het ons toch niet?! Je kunt beter zeggen: Onze zaligheid ligt in het verheerlijken van God (echt waar) en God zoekt Zijn eer in het zaligmaken van een zondaar (echt waar). Zo is het een op het ander afgestemd. Ik ben de laatste tijd veel bezig met de "Christinnereis" van John Bunyan. Daarin kom je ook aanhoudend pelgrims tegen die -met een wat ouderwetse uitdrukking gezegd- de rust in de wereld is opgezegd en die op pad gaan om de hemelse heerlijkheid te beërven. 'k Waar' liever in mijns Bondsgods woning een dorpelwachter, dan gewend aan d' ijd'le vreugd' in 's bozen tent. (Psalm 84:5 ber.). Ja, zo is het.

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

geen reacties

Terug in de tijd

Wij hebben een gezin van zes kinderen; jongste 1 oudste 20. Zolang we getrouwd zijn heb ik altijd voor iedereen klaar ge...
21 reacties
03-12-2009
Wat betekent Job 9:30-31? “Als ik mij was met sneeuwwater en mijn handen zuiver met zeep, dan zult U mij in de gracht in...
1 reactie
03-12-2014
Ik vind de boeken van Ann Voskamp mooi. Zijn deze reformatorisch gezien verantwoord (ik zie er geen kwaad in en heb er v...
geen reacties
03-12-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering