Eerwaarde heer als hulpprediker

Ds. J.L. Schreuders / geen reacties

17-06-2006, 00:00

Vraag

Op de website van de Hersteld Hervormde Kerk las ik dat zij een zogenaamde hulpprediker hebben. Deze voert echter niet de titel dominee, maar staat vermeld als eerwaarde heer. Wat is de status en opleiding van zo'n prediker en hoe functioneert hij?

Antwoord

Over de status van een hulpprediker het volgende. Vroeger kende de NHK de hulpprediker. Per 1 jan. 1978 is deze regeling vervallen. Er is daar ook geen opleiding meer voor. Dat neemt niet weg dat er mensen zijn die zich nog eerwaarde heer noemen. Sommigen hadden al een bevoegdheid van vóór 1978. Anderen zijn al dan niet met een opleiding verbonden geraakt aan bijv. een evangelisatie op gereformeerde grondslag. Zij hebben echter geen enkele kerkelijke status. Wel preken zij op meerdere plaatsen (ook in gewone gemeenten) en daar is in de loop der jaren nooit erg op toegezien. Er is wat dat betreft wel enige wildgroei ontstaan.

Binnen de Hersteld Hervormde Kerk is onderzoek gedaan naar de opleiding en bekwaamheid van degenen die zich bij de commissie toelating hebben aangemeld. De resultaten daarvan zijn zeer divers. Wie geen opleiding heeft, kan ook niet worden toegelaten en heeft dus geen preekbevoegdheid en ook niet de bevoegdheid zich hulpprediker te noemen. Dat betekent echter niet dat het niet gebeurt. Het is echter niet kerkelijk gewettigd. De classes en de kerkenraden (als eerst verantwoordelijken) zouden hier beter op toe moeten zien. Enkelen, die aan een gemeente (evangelisatie of gemeente i.w.) verbonden waren, hebben een situationele preekbevoegdheid gekregen. Zij mogen dus alleen preken op de plaats waar ze werkzaam zijn. Zij mogen zich dus in zekere zin hulpprediker noemen, al kennen we die term kerkordelijk niet meer. Om een bredere preekbevoegdheid te krijgen (geldig voor alle gemeenten) is aanvullende studie vereist en aangeboden. Slechts een enkeling maakt daarvan gebruik. De rest is geheel onbevoegd. Het zou een goede zaak zijn als ieder zich meer en beter hield aan de orde van de kerk, maar ook hierin speelt mee dat we de erfenis van de NHK met ons dragen. Ook hierin blijken we werkelijk de voortzetting van de kerk der vaderen te zijn. In dit opzicht moet ik zeggen: helaas.

Ds. J. L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

HHKpredikant
geen reacties

Terug in de tijd

Waaruit blijkt dat Jezus de farizeeën liefhad? Hij sprak zeer scherp tegen hen, zo lijkt het of hij hen niet liefhad.
geen reacties
19-06-2017
Ik ben moeder van een lieve jongen die nou ongeveer een half jaar is. In het verleden heb ik veel meegemaakt en is er oo...
geen reacties
19-06-2019
Is het geoorloofd om kinderen aan het avondmaal toe te laten?
geen reacties
17-06-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering