Vragen van panellid

Ds. J.L. Schreuders

Ik heb recent een begrafenis meegemaakt. En wij gingen wel naar de kerkdienst, maar niet naar de begraafplaats. Deze twe...
geen reacties
08-08-2019
Waarom zijn er rondom alle heilsfeiten engelen betrokken, behalve rondom Pinksteren?
geen reacties
14-06-2019
Er wordt buitengewone visitatie aangevraagd door de kerkenraad om een onenigheid binnen de gemeente op te lossen. Hoe is...
geen reacties
23-04-2019
Melaatsen mochten evenals Samaritanen niet in de tempel komen. Toch stuurt Jezus hen, inclusief deze Samaritaan, naar de...
1 reactie
12-03-2019
Ik heb enkele (reële) vragen:  1. Ik heb nagenoeg alle klassieke Bijbelverklaringen: Calvijn, Matthew Henry, de Korte...
4 reacties
30-01-2019
In de Christelijk Gereformeerde Kerk wordt de drieverbondenleer geleerd. Nu weet ik dat onder andere ds. Kersten hier ee...
geen reacties
17-10-2018
Is er in de kerkgeschiedenis kerkelijke ban/tucht toegepast voor het afblijven van het heilig avondmaal? Zo ja: waar, wa...
geen reacties
18-09-2018
Aan ds. Schreuders. Binnen alle eerbied en respect wilde ik u vragen waar “hersteld” hervormd voor staat binnen de geloo...
geen reacties
09-08-2018
Ik was pas wat aan het bladeren in de Bijbel met Uitleg en daar zag ik de tijdbalk van het leven van de Heere Jezus. Daa...
geen reacties
26-06-2018
Kan het gebeuren dat een gemeente besluit om een dominee te beroepen, maar dit pas doet over één of twee maanden? Het li...
2 reacties
25-04-2018
Wat was vroeger het verschil van een notabel en een kerkvoogd in de Hervormde Kerk? Hoe werd je notabel?
geen reacties
21-03-2018
Deze weken wordt er nogal eens gepreekt over de geschiedenis van de twaalfjarige Jezus in de tempel. Zijn ouders hadden ...
geen reacties
25-01-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering