Vragen van panellid

Ds. J.L. Schreuders

Hoe wordt in protestantse kring omgegaan met het dogma dat Maria de ‘moeder Gods’ is (theotokos). Deze eretitel is al vroeg in de kerkgeschiedenis op een van de concilies aan Maria toegekend. Kunnen w...
Geen reacties
04-07-2024
Het bevestigen van het huwelijk op de knielbank moet uiteraard door de predikant geschieden. Maar aangezien het een bijzondere (ere)dienst is, mag de verkondiging op verzoek van het bruidspaar ook doo...
1 reactie
16-05-2024
Na twee jaar samen zijn mijn vriend en ik sinds sinds kort verloofd. Hoewel de voorbereiding op het voorgenomen huwelijk een fijne tijd zou moeten zijn is dat het alles behalve. Ik zal het beknopt pro...
Geen reacties
03-04-2024
Ik wil mij als jongere graag aansluiten bij de Hersteld Hervormde Kerk. Ik ben als kind helaas niet gedoopt. Ik zou dit gaandeweg wel willen; evenals belijdenis doen. Hoe gaat het lid worden van de HH...
Geen reacties
12-02-2024
Aan een dominee binnen de HHK die niet kon meegaan in de PKN- fusie. Ten eerste wil ik benadrukken dat deze vraag voort komt uit een gebroken situatie waarin ons kerkelijk landschap ernstig verdeeld i...
Geen reacties
01-02-2024
Ik ben vanuit mijzelf tot de conclusie gekomen dat ik vind dat de oecumenische concilies evenveel of zelfs meer autoriteit zouden moeten hebben dan de Bijbel. Mijn reden tot die conclusie is mijn erge...
Geen reacties
31-10-2023
Aan ds. Schreuders. In het antwoord dat u geeft op de vraag "Sabbat houden is misvatting" stelt u dat de Heilige Geest op de eerste dag van de week is uitgestort. Volgens mij is dat echter op vrijda...
Geen reacties
15-08-2023
Is het nou zondig om de sabbat te onderhouden in plaats van de zondag? Is het nu een zaak van het hoogste belang, of een middelmatige zaak? Paulus heeft het in Romeinen 14 over het elkaar niet veroord...
Geen reacties
28-07-2023
In een dienst wordt vaak zijn het gebed gezegd: “Heb dank voor...” enz. Dat betekent: “Wij danken U voor...” Ik begrijp dit wel, maar heb het altijd vreemd gevonden. Waarom wordt dat dit zo gezegd en ...
Geen reacties
15-03-2023
Al meerdere malen is er een vraag gesteld over een lang gemeenschappelijk gebed in de gemeente. Nu heb ik (helaas) behoorlijk wat verschillende gemeenten meegemaakt en zie hier toch een trend in. Het ...
5 reacties
06-01-2023
Mijn vriend heeft er geen moeite mee om verjaardagen vooruit te vieren of op een zondag. Hij ziet in de Bijbel geen duidelijke tegenargumenten. Zelf kom ik uit wat zwaardere kringen en vind het eigenl...
Geen reacties
20-09-2022
Is het dopen verplicht in het christendom?
Geen reacties
13-05-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering