Vragen van panellid

Ds. J.L. Schreuders

Ik ben christelijk opgevoed, maar tijdens mijn pubertijd en jaren erna ben ik verder van God komen te staan door mij nie...
geen reacties
29-06-2020
Ik vraag me af of er teksten zijn over (of een verklaring is voor) het feit dat Heere Jezus pas zo laat in Zijn wandel o...
geen reacties
08-04-2020
Ik begrijp Exodus 21: 20-21 niet goed. Gaat dit over een Hebreeuwse slaaf of over een buitenlander? Ik heb mijn best ged...
geen reacties
25-02-2020
Ik zou graag een hypothetische vraag willen stellen. Stel dat ik, als nadrukkelijk behoudend christen die echter niet of...
geen reacties
09-01-2020
Ik zag laatst in een oude Bijbel (rond 1600) van mijn ouders een logo met een driehoek en een oog daarin (alziend oog?)....
1 reactie
21-10-2019
Ik heb recent een begrafenis meegemaakt. En wij gingen wel naar de kerkdienst, maar niet naar de begraafplaats. Deze twe...
geen reacties
08-08-2019
Waarom zijn er rondom alle heilsfeiten engelen betrokken, behalve rondom Pinksteren?
geen reacties
14-06-2019
Er wordt buitengewone visitatie aangevraagd door de kerkenraad om een onenigheid binnen de gemeente op te lossen. Hoe is...
geen reacties
23-04-2019
Melaatsen mochten evenals Samaritanen niet in de tempel komen. Toch stuurt Jezus hen, inclusief deze Samaritaan, naar de...
1 reactie
12-03-2019
Ik heb enkele (reële) vragen:  1. Ik heb nagenoeg alle klassieke Bijbelverklaringen: Calvijn, Matthew Henry, de Korte...
4 reacties
30-01-2019
In de Christelijk Gereformeerde Kerk wordt de drieverbondenleer geleerd. Nu weet ik dat onder andere ds. Kersten hier ee...
geen reacties
17-10-2018
Is er in de kerkgeschiedenis kerkelijke ban/tucht toegepast voor het afblijven van het heilig avondmaal? Zo ja: waar, wa...
geen reacties
18-09-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering