Alwetendheid van Heere Jezus

Ds. C. Harinck / Geen reacties

12-06-2024, 09:54

Vraag

Beste ds. C. Harinck. Ik ben uw boek “Het fundament van het Christendom” aan het lezen. U schrijft over het profeteren; dat er zaken in het Oude Testament nog verborgen bleven om in het Nieuwe Testament geopenbaard te worden. Ik moest hier denken aan de profeet Daniël, die de profetische woorden moest verzegelen. Daniël ontving hier veel profetieën over de eindtijd. In de brieven van de apostelen lees je dat er veel onderwijs werd gegeven over onder andere de antichrist. Is dat zo'n voorbeeld van onderwerpen die in het Oude Testament nog verborgen bleven, maar in het Nieuwe  Testament werden geopenbaard? Waar Daniël de woorden moest verzegelen, kreeg Johannes (op Patmos) juist de opdracht om alles op te schrijven. Of is een andere reden dat Johannes juist op moest schrijven wat Daniël moest verzegelen?

In het derde hoofdstuk schrijft u over de verkiezing van de apostelen. Wist Jezus van te voren welke van de twaalf Hem zou verraden, of werd dat pas later geopenbaard? U stelt in het boek dat Jezus dat vanaf het begin al geweten zou hebben. Is dit ook vanuit de Bijbel te onderbouwen? Hoewel Jezus ook God is, bezat Hij niet de alwetendheid toch? Over de wederkomst zegt Hij Zelf deze dag niet te weten en dat alleen de Vader die dag kent.


Antwoord

Beste broeder,

Het Nieuwe Testament is de vervulling van het Oude Testament. De weg der zaligheid is nu duidelijke geopenbaard. 

De profetieën van Daniël worden veel aangehaald in de Openbaring. Wat Judas betreft, wist Jezus dat hij Hem verraden zou. Het was een deel van Zijn lijden dat één uit de twaalf Hem zou verraden. Het verschil tussen Jezus’ kennis als Middelaar en als Zoon van God moet je niet veel uit elkaar trekken. Hij is God en mens, verenigd in één persoon.

Jezus' niet weten van de dag van het oordeel, ziet op het verschil van weten als mens en als God. Hoewel de Heilige Geest Jezus' mensheid gaven heeft meegedeeld en bekwaamd heeft tot Zijn werk, is het aanbreken van de oordeelsdag het geheim van de Vader.

Jehovah's Getuigen halen dat graag aan om aan te tonen dat Jezus minder is dan Jehovah. Zij kennen geen Drieëenheid. Maar dan verstaan wij Zijn onderworpenheid en gehoorzaamheid aan Zijn Vader verkeerd. Hij onderwerpt Zich aan Gods wil als de Middelaar en Verlosser van Zijn gemeente. Als God is Hij gelijk aan de Vader en de Heilige Geest. Als Middelaar is Hij de Knecht van de Vader. 

Hopelijk is het u  duidelijk.

Ds. C. Harinck

Dit artikel is beantwoord door

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
254 artikelen
Ds. C. Harinck

Bijzonderheden:

Emeritus

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik weet niet hoe ik verder moet. Ik heb op dit moment enkele jaren verkering. Mijn vriend was in het begin van onze verkeringstijd erg gelovig en ik twijfel er niet aan of hij bekeerd was, dat was/is ...
Geen reacties
11-06-2007
Ongeveer een week na mijn vruchtbare dagen verlies ik altijd slijm. Ongeveer een week daarna word ik ongesteld (ik heb een heel regelmatige cyclus). Mijn man en ik proberen al een tijdje zwanger te wo...
2 reacties
11-06-2011
Zijn er tijdens vergaderingen in de Gereformeerde Gemeenten ook mogelijkheden voor vrouwen om toegelaten te worden, bijvoorbeeld bij plannen voor kerkbouw, of als er problemen zijn binnen de gemeente?...
1 reactie
11-06-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering