Jezus weet niet wanneer Hij terug zal komen

Ds. A. Kot / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Hoe kan ik de "drieëenheid" van God rijmen met het feit dat Jezus als Zoon niet weet wanneer Hij terug zal komen op deze aarde omdat dat alleen bij God de Vader bekend is?

Antwoord

Beste vragenstel(l/st)er,

Je vraag gaat over de drieëenheid van God. Het is een leerstuk dat aan de ene kant duidelijk geopenbaard is in het Woord van God. Aan de andere kant is het een grote verborgenheid voor ons. Wie daarom nieuwsgierig de onpeilbare hoogte en diepte van de goddelijke drieëenheid met zijn kleine mensenverstand wil doorgronden zal vastlopen. Dat kan ook niet anders want het is alsof we de oceaan in een emmer willen omvatten. Wij zullen ons er daarom tevreden mee moeten houden dat de vragen van ons verstand hier niet opgelost kunnen worden. En tegelijkertijd mogen we dit leerstuk met blijdschap geloven en belijden als de vaste waarheid van de Schrift.

Maar aangenomen dat het hier om een eerlijke vraag gaat die niet voortkomt uit nieuws- en twistgierigheid wil ik wel proberen er iets over te zeggen. Je vraag heeft betrekking op Markus 13:32 waar gesproken wordt over het tijdstip van de wederkomst van Christus. En dan zegt de Heere Jezus: "Maar van die dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in de hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader."

Zoals je (wellicht) weet is de Heere Jezus Christus volmaakt God én volmaakt mens. Hij heeft voor 100 procent de goddelijke natuur én voor 100 procent de menselijke natuur. Naar Zijn Godheid weet de Zoon alles. Hij is samen met de Vader en de Heilige Geest één in wezen. Maar naar Zijn mensheid wist de Zoon niet alles, zoals Hij in Zijn menselijke natuur -evenals wij- soms moe was en honger en dorst had. Welnu, Jezus spreekt in de teksten waar jij op doelt als méns, naar Zijn menselijke natuur. En zo is er dan ook helemaal niets vreemds of tegenstrijdigs in het Woord van God op dit punt.

Ben jij er blij mee dat Christus écht mens is geweest? Hij heeft werkelijk ons vlees en bloed -onze menselijke natuur- aangenomen. Hij is -in alle dingen- écht mens geworden (zonder zonde). Zo alleen kan Hij ook jou -een echt mens die in de menselijke natuur tegen God gezondigd hebt- verlossen van je zonde en schuld tegenover God en je bevrijden van de toorn van God die op je rust. Als Christus niet echt mens was geworden was er voor ons geen hoop op redding geweest. Maar nu ligt de zaligheid in Hem vast voor een ieder die in deze Zaligmaker gelooft.

 

Je Ds.. A. Kot

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

Tags in dit artikel:

Drie-eenheid
geen reacties

Terug in de tijd

Ik kan niet voor 100 procent achter onze drie formulieren van enigheid staan. Kan ik dan wel belijdenis doen? Ik heb er ...
geen reacties
30-11-2001
Mijn vrouw kan niet tegen de pil en we hebben een hekel aan het gebruiken van condooms. Is er een andere oplossing, b.v....
geen reacties
30-11-2005
In Mattheus 19:9 staat het volgende: “Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander tro...
geen reacties
30-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering