Jezus alwetend

Ds. A. Jonker / 1 reactie

10-06-2010, 18:00

Vraag

Is Jezus de Zoon van God, was Hij God en net als God Alwetend? Wanneer Jezus sprak over de oordeelsdag gaf Hij duidelijk aan dat Zijn kennis beperkt was toen Hij zei: "Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen." (Markus 13:32 en Mattheüs 24:36).

Antwoord

Deze vragen zijn gemakkelijker gesteld dan beantwoord, maar dat geldt voor veel meer vragen in de theologie. In de Bijbel lezen we heel veel dingen, die we met ons verstand niet altijd even gemakkelijk op één lijn krijgen.

Laat ik beginnen bij het belangrijkste uitgangspunt: de Heere Jezus is echt Gods Zoon én Hij werd echt mens. Beide voor de volle 100 procent. Dat kunnen we niet begrijpen, dat is een wonderlijk geheim: God werd mens en bleef God! Als echt mens, is de Heere Jezus geboren als een klein kind dat groeien moest en leren moest, net als ieder ander kind. Hij is ons in alles gelijk geworden en verschilde als mens in niets van een andere jongen/man tot zijn 33e jaar. Als mens moest Hij dus dingen leren en dingen vragen, heel gewoon. Als mens wist hij dus niet alles.

Maar… als God en mens in één persoon, waren er ook allerlei zaken die Hij wel wist. Hij kon b.v. zien of mensen in Hem geloofden ja of nee (Mark. 2:5). Hij wist het leven van de Samaritaanse Vrouw (Joh. 4) en van Zacheüs (Lukas 19) en van de Rijke Jongeling (Lukas 18). Hij wist ook wie Hem verraden zou (Matt. 26). We zouden kunnen zeggen: in het mens-zijn wordt het God-zijn van de Heere Jezus enigermate verborgen, maar als het op Zijn reddend optreden aankomt, heeft Hij goddelijke wetenschap.

Nu behoren de zaken rondom de wederkomst en de oordeelsdag niet tot het reddend optreden van de Heere Jezus. Dat is de toekomst die in Gods hand is. De Heere Jezus op aarde als Middelaar (God en Mens tegelijk) weet dit niet – zoals Hij dat Zelf zegt. Hij laat dit in de handen van Zijn hemelse Vader, daarom mogen wij de toekomst ook met een gerust hart in Zijn handen leggen. Maar wat is het dan belangrijk dat we Hem, door het geloof in de Heere Jezus, als Vader mogen kennen en door de Heilige Geest mogen zeggen: Abba.

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
1 reactie
Roozemond
12-06-2010 / 21:18
God de Vader heeft er Zijn ondoorgrondelijke wijze bedoeling mee om de oordeelsdag voor de Heere Jezus verborgen te houden. De Heere Jezus, en daarmee ook God de Vader, wil dat we BEREID zijn VOOR die dag komt!

Terug in de tijd

Geachte ds. J. L. Schreuders, ik wil graag reageren op uw laatste antwoord. Dat gaat over het wel of niet snappen van de...
geen reacties
10-06-2008
Als de Heilige Geest niet was uitgestort op het Pinksterfeest zou het dan onmogelijk zijn voor mensen om bekeerd te word...
geen reacties
10-06-2004
Beste dominee Pieters. Op Hemelvaartsdag sprak u 's avonds over (de) geestelijke strijd. U zei toen iets als: “de duivel...
geen reacties
10-06-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering