Psalmen missen essentie van ons christelijk geloof

Ds. C.J. Barth / geen reacties

29-11-2007, 00:00

Vraag

In veel kringen worden gezangen en met name opwekkingsliederen afgewezen omdat deze te eenzijdig zijn en daarmee niet bijbelgetrouw. In deze kringen worden Psalmen wel geaccepteerd. In de Psalmen wordt echter in meerdere gevallen gezongen over vergeving, zonder dat Christus daarbij direct betrokken wordt. Hoewel de tekst hierbij aan de Bijbel ontleend is, is de tekst indien de totale Bijbel in aanmerking wordt genomen naar mijn mening niet bijbelgetrouw en misleidend. Waarom wordt in veel gevallen zo vastgehouden aan Psalmen, waar deze de essentie van ons christelijk geloof missen? Sluiten gezangen en opwekkingsliederen wat dat betreft niet beter aan bij het christelijk geloof dan Psalmen? Kortom: de enige naam door Wie wij zalig kunnen worden -Jezus Christus- wordt in de Psalmen niet genoemd (hooguit wordt er indirect naar verwezen). Als we daar in de prediking niet mee akkoord mogen gaan, waarom dan wel tijdens het zingen?
 

Antwoord

Beste vraagsteller, mijn excuses dat je even hebt moeten wachten op het antwoord. Je vraagt: “Sluiten gezangen en opwekkingsliederen wat dat betreft niet beter aan bij het christelijk geloof dan Psalmen?” Zijn psalmen misleidend omdat ze spreken over vergeving zonder Christus er direct bij te betrekken. Mijn antwoord is: laten we kijken hoe het Nieuwe Testament zelf met de psalmen omgaat.

-In Romeinen 4 legt Paulus uit wat het geloof is. Welke voorbeelden haalt hij aan? Eerst Abraham en daarna David in Psalm 32. Paulus zegt dat Abraham en David hetzelfde geloof hebben als wij (zie Romeinen 4:3, 11, 16, 23-25). Psalm 32 zingt dus van hetzelfde geloof dat wij hebben, ook al wordt Christus’ Naam er niet letterlijk in genoemd.

-In Hebreeën 11 zie je hetzelfde. De gelovigen van het Oude Testament staan daar als voorbeeld voor de gelovigen van het Nieuwe Testament. Het is een en hetzelfde geloof.

-Het Nieuwe Testament haalt ontzettend vaak de psalmen aan. De gemeente van Jeruzalem bidt met de woorden van Psalm 2 en betrekt ze meteen op Jezus (Handelingen 4:25-27). Paulus haalt Psalm 2 en 16 aan om de essentie van het christelijke geloof te bewijzen (Handelingen 13:33-35, zie ook Hebreeën 1:5 en 5:5). Paulus vermaant de gemeente in Efeze met Psalm 4:5 (Efeze 4:26). Psalm 5, 14, 36, 53 en 140 komen terug in Romeinen 3:10-18. En zo zijn er nog tientallen andere teksten te noemen.

-De Heere Jezus sprak met de woorden van Psalm 6:9 (Mat. 7:23), Psalm 22 (Mat. 27:46), Psalm 31:6 (Lukas 23:46) enzovoorts. Dus: de Heere Jezus en Paulus herkenden zich helemaal in de Psalmen. Zij leefden uit de Psalmen. Zouden wij dan niet Jezus en Paulus hierin navolgen?

Ons geloof is niet anders dan in het Oude Testament. Daarom hoeven wij niet anders te zingen. Wij weten: het is alles om Christus’ wil. De gelovigen uit het Oude Testament hebben gehoopt op de komst van de Messias=Christus. Wij mogen weten dat de Messias gekomen is en alles volbracht heeft.

God is niet veranderd. God is hetzelfde, het geloof is hetzelfde, de vergeving is hetzelfde. Als we dezelfde God en hetzelfde geloof hebben, dan mogen we onbekommerd dezelfde liederen zingen! En... als wij een ander geloof hebben dan de psalmdichters, dan hebben we ook een ander geloof dan de Heere Jezus en Paulus. Laten we de psalmen maar zingen, en de Heere geve dat uit datzelfde geloof mogen leven.

Ds. C. J. Barth

Ds. C.J. Barth

Ds. C.J. Barth

 • Geboortedatum:
  09-02-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Langbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Psalmen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een bepaalde periode op mijn werk best veel privézaken onder werktijd gedaan. Daar voel ik me nu schuldig over. N...
11 reacties
29-11-2013
Ik ga me steeds meer ergeren aan mijn schoonmoeder. Wat kan ik er aan doen om dit gevoel niet te hebben of in ieder geva...
2 reacties
29-11-2011
Aan een PKN(hervormde)-predikant, Afgelopen zaterdag was het weer zover, Sinterklaas is aangekomen. Nu heb ik een kind v...
20 reacties
29-11-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering