Met vriend mee naar Hervormde gemeente

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke / geen reacties

18-04-2017, 10:06

Vraag

Ik zit met wat vragen waar ik voor mezelf maar niet uitkom. Mijn moeder is katholiek opgevoed en mijn vader reformatorisch. Zij zijn er destijds samen uitgekomen en hebben gekozen voor de Rooms-Katholieke Kerk. Ik ben dan ook katholiek opgevoed, gedoopt, communie gedaan en het vormsel. Tot ik een jaar of veertien was en mijn ouders ineens niet meer naar de kerk gingen en zich steeds minder met het geloof bezig hielden. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik ook niet meer ging en dat wij als gezin het geloof een soort van achter ons hebben gelaten.

Nu ben ik inmiddels twee jaar samen met mijn vriend, die lid is van een Hervormde gemeente. Ik ga bijna elke zondag met hem mee naar de kerk en probeer mijn weg weer te vinden in het geloof, ondanks dat mijn ouders hier niet helemaal achterstaan. Ik vind het fijn om dit samen met hem te doen en accepteer en respecteer zijn geloof en zijn manier van leven hiermee. Ik wil me er graag meer in verdiepen en hier samen met hem een weg in vinden, maar hij heeft het er niet graag over. Zo heb ik bijvoorbeeld best wat vragen over bepaalde onderwerpen waarbij ik anders in het geloof sta dan dat hij dat doet door onze verschillende achtergronden. Het moet op de manier zoals hij gewend is en verder valt er vrij weinig te praten. Ondanks dat ik soms wat minder ‘zwaar’ denk dan dat hij dat doet, accepteer en respecteer ik wel zijn keuzes hierin. Zo voel ik me bijvoorbeeld dezelfde mens in relatie tot God ongeacht hoe ik eruit zie, of ik nou een broek of een rok draag. Ook denk ik dat vrouwen niet per se ondergeschikt zijn of van ‘zwakker geslacht’ zijn dan de man in deze tijd en zou dit dan ook niet kunnen beloven. Hier is hij het wel mee eens, maar toch wil hij dit wel beloven als wij zouden gaan trouwen. 

Onze meningsverschillen laten wij op dit moment in het midden. Verder denken we wel over veel dingen hetzelfde, vullen we elkaar goed aan en hebben we het heel erg leuk samen. Wij willen over een tijdje graag trouwen in de kerk en hierbij Gods’ zegen vragen over ons huwelijk. Is dit mogelijk in onze situatie? Hoe kunnen wij hier samen een weg in vinden zodat wij ook beiden aan elkaar kunnen beloven waar we ook echt samen achterstaan? Ik vind dit namelijk heel belangrijk, maar ik heb het idee dat er voor mijn vriend maar één manier de juiste is en hij er ook geen moeite voor wil doen samen een weg te vinden.

Antwoord

Beste vraagstelster.

Je bent Rooms-Katholiek opgevoed. Die wereld kennen we. We hebben 20 jaar met Rooms-Katholieke mensen gewerkt en het evangelie aan hen gebracht. Hun leven en gebruiken hebben we geproefd op allerlei manieren.

Het is wel heel triest dat je ouders ineens met hun geloof gestopt zijn. Dan is alles weg, je hoort niets meer uit de Bijbel, komt in een vacuüm terecht. Maar het gaf jou geen rust, lees ik tussen de regels door. Wat een wonder als de Heere zo werkt in ons leven.

Nu ga je met je vriend kreeg mee naar de Hervormde gemeente. Zo hoor je de Bijbelse preken. Helaas schrijf je dat hij niet graag over zijn geloof spreekt. Dat is heel jammer. Het is zo belangrijk om samen te spreken over de Heere God en Zijn dienst en samen te bidden. Samen ook te lezen in de Bijbel. De Heere wil dat ook zeker  zegenen.

Juist omdat jouw achtergrond zo totaal anders is dan de zijne, is het zo heel belangrijk dat hij je helpt om wegwijs te worden in de wereld van de Bijbelse prediking en het Bijbels leven. Ook in de gebruiken van zijn leven, die als het goed is, gefundeerd zijn op Gods Woord. Jij weet niet waarom hij dingen doet of laat. Heerlijk dat jij dat je er voor open staat om zijn leven en gebruiken te leren kennen.
 
Hij is de aangewezen persoon om je dat te leren begrijpen. Bedenk daarbij dat hij de wereld waar jij uit komt, niet begrijpt of kent. Het zou voor hem een vreugde moeten zijn om jou stap voor stap mee te nemen in de gebruiken van zijn leven en gemeente en van de Bijbel. Stimuleer hem hierin en vraag alles wat je niet begrijpt.
 
Voor de Heere God ben je wie je bent. Hij heeft je geschapen en binnen Zijn gemeente gebracht. Wat een wonder! De Heere kijkt niet naar de buitenkant, maar naar ons hart. Houd dat steeds voor ogen. De Heere God vraagt ons Hem te volgen, te vertrouwen. Dat is nu het eerste voor je en je vriend mag je daarin helpen. Probeer hiervoor ook samen te bidden. Zing ook samen.

Jij als vrouw bent absoluut niet minder dan een man. Je bent niet ondergeschikt, laat dat duidelijk zijn! Hier is niets over te beloven. Man en vrouw vullen elkaar aan. God schiep hen gelijkwaardig. Ze hebben ieder hun eigen gaven, die de Heere hen gaf.

Wat je bedoelt met: “Maar toch wil hij dit wel beloven als wij zouden gaan trouwen.” Ik begrijp niet goed wat je hier mee bedoelt. Je hebt toch eigenlijk nog geen zekerheid van trouwen?

In de verkeringstijd leer je elkaar kennen, twee verschillende mensen maken een zoektocht naar elkaar en ook in elkaars leven. Dat kan moeilijk zijn. Maar het kan ook heel mooi zijn en verrijkend door samen in de Bijbel te lezen. En daarover te praten. Lees het leven van de Heere Jezus, lees de brieven die de apostelen schreven aan de gemeenten. Daar krijg je heel veel onderwijs uit voor jullie leven. Voor je gaat trouwen moet je proberen op één lijn te zitten wat je geloofsbeleving betreft. Vraag samen om een gesprek met jullie dominee. Vertel hem de dingen waar jullie nog niet uitgekomen zijn. 

Wat kleding en dergelijke dingen betreft is het meest gebruikelijke dat je je aanpast in de nieuwe omgeving waar je binnen komt. Voor de Heere maakt het inderdaad niet uit hoe je er uit ziet, maar er zijn in het leven nu eenmaal regeltjes die we samen naleven. Dat is niet bedoeld als kwelling en dwang, maar het zijn enkel  leefregels. Als het goed is zijn deze regels in de kerk gegrond op Gods Woord.

Voor  je vriend is het ook een opdracht om jou te helpen en de problemen die er nog zijn, samen door te spreken. Ik hoop dat je er een beetje uit kunt komen. Je mag ook gerust contact met mij opnemen. Het telefoonnummer kan Refoweb (vragen@refoweb.nl) je geven. Je kunt ook via onze website contact opnemen.

Hartelijke groeten voor jou en je vriend en Gods zegen,
Mw. N. J. van Dooijeweert-van der Slikke

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke

 • Geboortedatum:
  25-04-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Pastoraal medewerkster

  Website: http://www.evangelist-van-dooijeweert.com

Tags in dit artikel:

trouwplannen
geen reacties

Terug in de tijd

Aanstaande zondag wordt in onze gemeente het Heilig Avondmaal gevierd. De eerste keren mocht ik met alle vrijmoedigheid ...
geen reacties
17-04-2010
Als ik in een groot of (vrij) onbekend gezelschap kom, voel en ben ik altijd best verlegen. Dan weet ik ook spontaan nik...
geen reacties
17-04-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering