Evangelische dienst bezoeken

Ds. G. van de Groep / 63 reacties

09-06-2022, 15:19

Vraag

Mag ik als reformatorische jongere van de CGK eenmalig een dienst van de evangelische kant bezoeken waar mijn vriendin naar toe gaat, of moet ik dat als onbijbels en zonde zien?


Antwoord

Een interessante vraag die je stelt. Of je als reformatorische jongere een evangelische dienst mag bezoeken. Ik zou zeggen: waarom niet? Ik neem aan dat jouw vriendin ook een dienst zal bezoeken in jouw gemeente. Op deze wijze kun je samen nagaan welke de verschillen en de overeenkomsten zijn. Wellicht hopen jullie in de toekomst samen als getrouwden jullie leven te willen gaan delen.

Een tekst in de Bijbel die jullie richting wil geven om zicht te krijgen om de schillen en overeenkomsten te vergelijken, is wat Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 5: 21. Daarin roept de apostel de gemeente in Thessalonica op om alle dingen te beproeven. Beproeven betekent hier niet ‘iets uitproberen’, maar onderzoeken, toetsen op waarheid. Om dat toetswerk te kunnen verrichten heb je twee instrumenten nodig die de Heere overigens Zelf aanreikt: 1. de Bijbel als maatstaf waaraan alles getoetst moet worden en 2. de Heilige Geest die ons leert toetsen.

Met name de preken die jullie in je eigen gemeente te horen krijgen en die jullie van elkaar willen beluisteren zijn belangrijk om daar een oordeel over te vellen. Een gemeente in de Bijbel waar deze houding van luisteren aan de orde was, is de gemeente van Berea in Handelingen 17 vers 11. Paulus verkondigde daar het Evangelie. En wat gebeurde er toen? Allereerst namen ze het verkondigde Woord met alle bereidwilligheid aan. Ze zaten niet kritisch te luisteren om de kritiek. En wat deden ze vervolgens? Wel,  thuisgekomen openden ze de Bijbel en gingen na of dat wat ze daarin lazen overeenstemde met met de verkondiging van Paulus. De kerkgangers begrepen het: onderzoek, toets alle dingen. Het is dus goed elkaars diensten te beluisteren.

Ik denk dat het dan ook belangrijk is om notities te maken van wat je hoorde en waar je mee kon instemmen of waar je moeite mee had. Dat om thuis de dingen met elkaar te bespreken. Om dat eerlijk te kunnen doen is het gebed om de leiding van de Heilige Geest absoluut nodig. Hij leidt in alle waarheid (Johannes 16:13).  En een hoofdstuk verder, Johannes 17:17 lees je: Uw Woord is de waarheid.

Naast wat ik hier gezegd heb, geeft ik jongeren die lid zijn van verschillende kerkgemeenschappen ook vaak het advies om hun ouders bij het bespreken van de genoemde zaken te betrekken. En als het even kan ook een gesprek te hebben met de voorgangers van de verschillende kerkgenootschappen. Veel zegen en wijsheid toegewenst in jullie samenzijn. 

Ds. G. van de Groep

Dit artikel is beantwoord door

Ds. G. van de Groep

 • Geboortedatum:
  07-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Heerde
 • Status:
  Inactief
97 artikelen
Ds. G. van de Groep

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
63 reacties
Jedidjas
09-06-2022 / 17:23
Prachtig antwoord, we horen als christenen 1 lichaam te zijn met Jezus als Hoofd.. We kunnen ontzettend veel van elkaar leren of aanvullen, ook als je eens kerkdiensten in het (verre) buitenland bezoekt. Als iets jullie vreemd of niet goed lijkt, of andersom vraag dan eens waarom ze dit bijbels gezien doen en ook andersom als zij bij jouw kerk is De leidraad blijft zoals de ds zegt steeds de bijbel en niet jullie gewoonte.
Zv70
09-06-2022 / 21:40
Ik bedoel het niet aanvallend richting vraagsteller, want als je de vraag hebt is het goed dat je hem stelt, zodat je een mooi antwoord kunt krijgen. Maar tegelijk is de vraag ook erg confronterend: wat geven ouders hun kinderen mee, mbt andere kerkgenootschappen?
Er is nog veel te doen op het gebied van eenheid. Zeker ook in de gezinnen. Spreken we over 'die zwaren' of de 'halleluja-club' ipv over broeders en zusters?
tiswat
09-06-2022 / 22:29
Een paar jaar geleden op een zondag verschillende diensten bezocht.
De morgendienst in een evangelie gemeente en een avonddienst in een gereformeerde gemeente.
In de morgendienst werd de naam van de Heere Jezus veelvuldig genoemd. Ook een oproep tot bekering.
In de avonddienst is de naam van de Heere Jezus geen enkele keer genoemd.
Ga gerust mee naar die evangelie gemeente, schrijf voor jezelf op waar je wat mee kunt in je relatie met de Heere. En er zijn vast dingen die anders zijn, maar anders betekent niet meteen fout.
Toets alles aan Gods Woord.
hans0166
10-06-2022 / 07:03
Iets wat me opvalt in het antwoord .. De luisteraars in Berea gingen na de toespraak van Paulus de Bijbel erbij pakken.. maar die bestond helemaal nog niet als Bijbel, wat ze mogelijk wel tot de beschikking hadden is de Tenach.
Het antwoord is prima, totaal geen moeilijkheden mee, maar naar mijn mening moeten we in onze beweringen en antwoorden wel correct zijn, voor de buitenwereld is het al vaak zo moeilijk te "geloven" en als er dan onjuiste termen gebruikt worden haken moderne mensen gewoon af.
Roboe
11-06-2022 / 22:13
Een moeilijke vraag zeker ook dat het te maken heeft met jouw vriendin. Ik zelf ben van huis uit niet reformatorisch opgegroeid en veel van deze kerkelijke richting mee geconfronteerd. Wel wil ik opmerken dat je van goede huizen moet zijn om staande te blijven om je niet te laten beïnvloeden door de evangelische beweging alhoewel ik van mening ben dat zeker daar ook door God bekeerde kinderen zijn. Daarnaast zijn er ook veel onderlinge verschillen in de evangelische richtingen zelf. Ik nam altijd paar Bijbelse kern teksten mee als houvast. Zo iets van "Overvloedige genade voor de grootste der zondaren". Vaak zaken over de Borgtochttelijk lijden van Jezus..."Hij voor mij daar ik anders de dood had moeten sterven". Spoedig merk je dat over deze stukken daar weinig van begrepen wordt en anders over gedacht wordt Inzicht hierin is belangrijk om staande te blijven en alert te blijven en je niet teveel mee te laten slepen. Het zijn overigens wel heel aardige en spontane mensen daar in de Evangelische richtingen. Het zal mooi zijn als je de Heere ook heb mogen kennen als de enige weg ter zaligheid. Met behoud van Gods recht is er verlossing mogelijk. Met deze zaken zal je merken dat er verschillen zijn met de doorsnee bevindingen van deze bewegingen.
Samanthi
11-06-2022 / 23:29
@roboe
Samanthi
11-06-2022 / 23:30
Wat zou een verkeerde beïnvloeding moeten zijn?
Je moet allestoetsen aan de schrift, ook in reformatorische kerken.
Daar kun je evenzo op het verkeerde been gezet worden.
Roboe
13-06-2022 / 23:01
Beste @Samanthi,

Leuk jouw opmerking en reactie..probeer ik van de week op terug te komen. Maar alvast dit, ben het met je eens wat je aanhaalde over in sommige reformatorische kerken en denk zelfs ook dat ik daar ook geconfronteerd mee ben geweest. Wat dat betreft is er veel loos....waar dan ook en zijn wij makkelijk te misleiden. Dat was in de Bijbelse tijden ook al zo. (Wij zijn wat dat betreft tot hinken en zinken geneigd.) Ook jouw reactie wat betreft het toetsen aan de schrift....ook helemaal mee eens. Maar toch heb je(volgens mij) vaak ook onderwijs nodig om de zaken wat in de Schrift staat goed te verstaan en te begrijpen en ook om eventuele dwalingen te kunnen doorgronden. Als ik bijvoorbeeld de Bijbel pakt en daarnaast de Heidelbergse Catechismus dan krijg ik als het ware meer inzicht in de Schrift en zie veel verbanden zoals ze in de Bijbel beschreven staan. Ook geloofsbevindingen moeten volgens mij getoetst worden of dat in overeenstemming is met Gods woord. @Samanthi ik weet niet hoe dat bij jouw is? Als je misschien wat adviezen voor mij heb of opmerkingen hierover dan hoor dat graag van je! Maar kom later van de week wel terug op jouw eerste vraag. Tot binnenkort!
Samanthi
13-06-2022 / 23:50
@roboe
Bedankt voor je mooie reactie.
Ja alles toetsen op de Schrift... ook je geloofsbevindingen.
Naast de Bijbel pak ik de Bijbel, de verwijsteksten, ook heb ik een studiebijbelapp, waar je de oorspronkelijke taal kan uitdiepen.

Het is opmerkelijk dat je de HC erbij pakt om de Bijbel beter te begrijpen.
Ik pak de Bijbel bij de HC, ik heb de HC met uitgeschreven teksten (van de GBS). Zo kun je zien waar de antwoorden en vragen vandaan komen.

De Bereeërs zochten in de Schriften na of het alzo was wat Paulus verkondigden.
Veel in de Bijbel spitten en Schrift met Schrift vergelijken is wat ik doe.

Onze dominee geeft de schriftlezing in de loop van de week, dan kun je je inlezen en voorbereiden dan komt de preek dichterbij, ook bij de HC preken.
Je ziet dan verbanden en lijnen beter.

Ben benieuwd op je reactie.
Arrow
15-06-2022 / 17:12
Beste vragensteller,

Als ik je advies mag geven.. ga niet.
Maar het is je vriendin en dus de situatie wat moeilijker om nee te zeggen denk ik. De bezwaren weet je al wel, want je vraagt je af of een dergelijke dienst onbijbels is..

Als je wel meegaat, probeer je niet te laten meeslepen en pik de (schaarse) Bijbelse graantjes er dan maar uit als die er zijn, (toets naar het Woord van God)


Ja en de Naam Jezus wordt er veel genoemd, maar al zouden we Zijn Naam ons hele leven horen aan 1 stuk door, en de Heilige Geest werkt het Enige Ware Geloof niet in ons hart, dan kunnen we de Bijbel geloven en toch verloren gaan.

Een andere vraag kwam zomaar in me op.. hoe doe je dat als je gaat trouwen? 2 geloven op 1 kussen, je weet wel..
Er is geen perfecte kerk, dat is er straks Één, om Jezus wil tot in der eeuwigheid. Maar blijf hier maar in de gemeente die dicht bij het Woord blijft, 1 Zaligmaker Jezus Christus, 2 wegen, Hemel en Hel, 3 stukken, de ellende, de verlossing en de dankbaarheid.

Smeek maar veel aan de Heere of Hij je de Weg wil wijzen, en of Hij je wil bewaren voor tijd en eeuwigheid, en jullie samen de goede keuzes mogen maken ook, ja juist voor jullie zielenheil.


Hartelijke groeten!
Samanthi
16-06-2022 / 16:21
@Arrow
Wie zegt dat het een stel is, die gaat trouwen?

Heb je je weleens verdiept in evangelische gemeenten?
Dan zou je weten dat er net zoveel verschillen en stromingen zijn als in de gereformeerde gezindte.

Aan Gods Woord toetsen moet je altijd, ook in onze gezindte.

Als de dominee niet over Jezus preekt, dan is er helemaal geen Weg tot behoudt.
De DL heeft het over
1. Bekering en geloof door het evangelie.
2. De werking van de Heilige Geest.
3. Dat de zondaar zelf kiest om niet te geloven en tegen God blijft.
4. Dat, als iemand wel tot geloof en bekering komt, dit alleen van God gegeven is, door de wedergeboorte, die geschonken is gaat iemand daadwerkelijk geloven en bekeerd zich.


Dan wil ik nog zeggen dat je niet in de Bijbel kan geloven en verloren blijven.
Johannes 5

46 Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven. 47 Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven?
Roboe
19-06-2022 / 23:03
Hallo @Samanthi nog even dit…naar aanleiding van mijn opmerkingen over de beïnvloedingen binnen de Evangelische kringen van vorige week. En inderdaad binnen Reformatorisch kringen spelen net zo goed zaken die gevaarlijk kunnen zijn, zoals je al had opgemerkt. Mijn ervaringen is dat binnen de evangelische kringen meer gericht is op persoonlijke geloofservaringen. En dan loop ik al gauw vast omdat ik hun geloofsbevindingen en uitingen niet kan stroken met de rode draad zoals dat te vinden is in de Bijbel. En zelf vind ik het best lastig om via de Bijbel hier eenduidig antwoorden te geven wat hier wel en niet klopt. Ik herinner mij weer de tijd toen ik in aanraking kwam met een Pinkstergroepering en hun voorganger zijn Bijbel voor mij opensloeg en vol stond met gearceerde tekstgedeeltes over de noodzakelijkheid van de uitstorting van de Heilige geest en tongen taal als bewijs…dan pas ben je gered...en ik stond met mijn mond vol tanden en wist wel dat ik dat anders geleerd heb en kon het toen niet meer weerleggen omdat deze teksten zo concreet waren….! Toen besefte ik dat het niet eenvoudig is om zaken te kunnen weerleggen en hoe kwetsbaar je bent. Als jongeren en zeker als je bij een kerkverband hoort waar weinig meer gehoord wordt van de geestelijke zaken t.a.v. het geestelijk leven vanaf de kansel of vanuit de gemeenteleden zelf, kan dat leiden naar een zoektocht naar iets anders. En is de Evangelische gemeente zeker een zeer aantrekkelijk genootschap en steekt dan ook behoorlijk af op(zoals dat gezegd wordt) dat dorre kerkelijke leer waarin toch bijna niemand zalig kan worden of weinig levend geloof beleefd wordt…en hier dan hoor je er gauw bij…..en geconfronteerd met allerlei mooie geloofservaringen en wordt Jezus(om zomaar te zeggen) je direct en onvoorwaardelijk aangereikt, althans dat was mijn ervaring destijds. Ik geloof zeker als je daarin meegaat dat dit in je persoonlijk geloofsleven een aangrijpende en bijzondere ervaring is en niet ervaren wordt als een oppervlakkig geloven, zoals dit vaak vanuit de reformatorische kringen wordt bestempeld. Maar mijn ervaring is wel dat er ook uiteindelijk weer heel veel afvallen. Verder is mijn ervaring dat er een bepaalde diepgang zeker gemist wordt…..de gefundeerde zaken wat onze Gereformeerde leer en de belijdenisgeschriften ons zo duidelijk leert. Als je nu bijvoorbeeld de drie stukken wat nodig is te weten…via de Catechismus…troost zalig leven: 1) Hoe groot mij zonden en ellende zijn, 2) hoe ik daaruit verlost worde en 3) Gode dankbaarheid hiervoor. Dan zie je dan toch vaak verschillen wat veel Evangelische groeperingen leren en ervaren over dit onderwerp. Deze drie pijlers blijven volgens mij in heel je leven voortbestaan, zie dit als een soort wenteltrap(heb ik eens iemand horen zeggen) die langs deze zaken blijft lopen maar dan steeds meer verdiept. Toetsing van deze zaken aan Gods wordt is van belang….en dan zie ik o.a. een andere Petrus aan het begin en aan het eind toen hij zijn Meester had verloochend. Maar hoe sterker heeft hij Jezus weer mogen kennen als zijn enige Zaligmaker en heeft hij zich weten te vernederen als een alles verbeurd hebbende zondaar(niet beter dan een Judas!!) en wat een dankbaarheid vloeide vervolgens hier weer uit voort. En nu was Petrus wel flink afgedwaald. Neem Paulus uit Romeinen 7 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. Nu is meer (zaligmakende) ontdekking een groter zondaar voor God worden en wordt Jezus steeds dierbaarder. (geef mij Jezus of ik sterft). En zien op Jezus…kan al Hemelse vrede en vreugde beleefd worden alreeds hier op aarde. En nu realiseer ik weer dat dit vaak de geijkte plaatsen zijn ter verdediging van deze punten. @Samanthi als jij andere teksten kan vinden die anders duiden hoor ik dat graag van je…vind ik ook interessant. Jij gaf zelf aan ergens “Val op je knieën en vraag Hem je zonden te vergeven. Vlucht naar Hem toe, dan kan je je nooit vergissen”. Wist je dat ik hier vaak aan heb lopen denken…wij kunnen het niet doen met verleden ondervindingen en dan nog persoonlijk de zekerheid te missen, dat al onze zonde om Christus wil vergeven zijn. Dit was mijn valkuil trouwens geweest.
@Samanthi Zo is het soms hoe ik een beetje septisch tegen de Evangelische richtingen aankijk maar denk wel dat binnen de Evangelische kringen zeker mensen kunnen zijn die door God bekeert zijn en deze zaken in meer of mindere mate ook zaligmakend hebben mogen leren kennen. Zie mijn mening a.u.b. niet als afgeven erop…(want als ik mijn hand in mijn eigen boezem steekt is die gans melaats!!), maar meer als gedachtewisseling over dit onderwerp.
Ben benieuwd!
Samanthi
20-06-2022 / 17:55
Hoi @Roboe
Bedankt voor je lange reactie.
Ik herken wel wat je meegemaakt heeft in een pinksterkerk, dat komt inderdaad voor.
Toch die je de evangelische stroming geen recht als je zou zeggen dat ze allemaal zo denken, net als je zou zeggen dat in onze gezindte alle mensen lijdelijk af zitten te wachten of ze nog eens bekeerd worden, dan die onze gezindte eveneens tekort.

Ik ken ook mensen uit onze gezindte die, in de kerkenraad gezeten hebben en nu alles losgelaten hebben.

Wij hebben kennisen uit de evangelische hoek die heel nauw leven, die bang zijn om te zondigen en de Heere te bedroeven.
Ik ken deze mensen ook vanuit onze gezindte.

Bij beiden is er diepgang.

Aan de andere kant zie je aan beide kanten oppervlakkigheid. Soms verpakt in zware woorden, soms in gemakkelijkheid.

In ons mensen zit die oppervlakkigheid, die zonden en dat komt nooit goed, van onze kant.
Alleen bij de Heere Jezus is die redding te krijgen.
Idd de HC spreekt ervan onze enige troost is te weten dat we het eigendom van Jezus zijn.
Die drie stukken ken je dat alledrie of je kent er niet een.
Kijk eens naar mensen als Judas of Kaïn, Achan of Achab.

Bij de Heere Jezus is echt alles te krijgen, ook berouw, dat krijg je nooit als je op Hem ziet!

als je door zou willen praten mag je mijn emailadres opvragen. Vr gr Samanthi
Samanthi
20-06-2022 / 19:01
Ik bedoelde kijk eens naar Judas, kaïn, Achan of Achan, die zeiden dat ze gezondigd hadden en verder niets. Geen toevlucht naar God, geen vergeving, geen dankbaarheid.
Roboe
20-06-2022 / 21:51
Samanthi, dat is prima jouw email adres! Verder praten hierover is dan makkelijker....en zover ik nu al merk ook waardevol. Moet alleen even kijken hoe ik hier jouw mail adres kan opvragen....
Samanthi
21-06-2022 / 00:07
@robor.
Je kan het opvragen bij de moderators.
Marjan22
21-06-2022 / 10:44
De vraag of het zondig is of onbijbels om naar een Evangelische kerk te gaan is nee. Dat is niet zondig. Ze geloven in de wederopstandig van Jezus en dat is toch wel de basis voor het geloof.

Binnen de Evangelische kerk vinden inderdaad dwalingen plaats. De evangelische gemeente valt onder de welvaartsevangelie. Een dwaalleer zit hem vaak in de kleine subtiele dingen. In grote lijnen komt het evangelie overeen met de bijbel. Jezus wordt gezien als de verlosser en de zoon van God. Deze kerken zijn vaak sterk gericht op slechts één aspect van het geloof, voornamelijk materiële rijkdom en gezondheid in dit leven. Aan het lijden wordt vaak snel voorbij gegaan. De nadruk ligt vaak op de geestelijk leiders binnen deze gemeenschappen. Die rijden rond in dure auto’s en wonen in grote huizen. Hillsong is hiervan een bekend voorbeeld. De muziekindustrie die zij leiden is een grote geldmachine. Een ander kenmerk van welvaartsevangelie is genezing. Er worden cursussen aangeboden waarin je leert hoe je biddend iemand kunt genezen. De focus ligt op jou, op jouw gezondheid, op jouw geluk, op jouw welvaart, met de boodschap dat God je dat allemaal heeft beloofd. Het belangrijkste kenmerk is dat er wordt gepredikt dat hier op aarde je alles wordt aangereikt om het goed te hebben en gelukkig te zijn.

Paulus schrijft in 2 Timoteüs 4:3 ‘Want er komt een tijd dat dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komt en hun naar de mond praten.’ Dit lijkt in de Evangelische gemeenten meer voor te komen, maar dat betekent uiteraard niet dat iedereen zo is.

Maar binnen de reformatorische kerk zitten net zo goed dwalingen, want dat komt voort uit het Calvinisme en ook daar zitten dwalingen in die niet in overeenstemming zijn met de bijbel, zoals de vijf punten van het Calvinisme. Ook daar valt wat voor te zeggen. De vijf punten in het Engels zijn TULP

De 'T' staat voor 'totale verdorvenheid', dat betekent dat je pas tot je wedergeboren je gaat geloven. Het calvinisme komt neer op hoe de wedergeboorte voorafgaat aan het geloof. Dus totale verdorvenheid is dat allen het evangelie zullen verwerpen in elke situatie, ongeacht hoe God uitreikt, ongeacht hoe de Heilige Geest werkt. Daar ben ik het niet mee eens, en staat ook niet in het Schrift. Ik ga niet alle punten bij langs, maar het geeft wel weer dat de reformatorische gemeente er net zo goed een leer op na houden die niet volledig zuiver is.

De vraag is natuurlijk of wij er een perfecte zuivere leer op na kunnen houden. Het antwoord is nee, want we zijn immers allemaal zondig. Ik ken mensen in de Evangelische gemeente die veel leed hebben meegemaakt in hun leven. Is het dan raar dat hun focus binnen het evangelie vooral op liefde ligt? Nee juist begrijpelijk. God geneest nog steeds, maar we kunnen genezing niet afdwingen. Maar geloven is óók gevoel. Dat mis ik soms in de reformatorische gemeente. De oprechte vreugde. Ik wil de Reformatorisch gemeente overigens niet in kwaad daglicht zetten, maar

Conclusie: ‘Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet’ (1 Tessalonicenzen 5:21–22). Jezus is er gelukkig niet alleen voor de Reformatorische mensen, maar voor iedereen die in Hem geloofd. Hij at en dronk met de zondaren. Loop niet weg voor wat anders is, maar onderzoek het en ga het gesprek met mensen aan en dan kom je er achter dat het ook hele gewone mensen zijn.
Omega
21-06-2022 / 13:33
@Marjan22 Ik denk dat je je nog maar eens opnieuw moet verdiepen in de T van totale verdorvenheid. Je uitleg rammelt een weinigje...
tiswat
21-06-2022 / 14:26
@Marjan22

Je schrijft: De evangelische gemeente valt onder de welvaartsevangelie.

Beetje generaliseren dit.
Er zijn er wel een paar ja, dat klopt.
Maar dat zijn ze zeker niet allemaal.

En er zijn nog een paar aannames in je verhaal.
Roboe
22-06-2022 / 11:11
@Marjan22 helaas moet ik je teleurstellen althans jouw visie deel ik zeker niet. In de val in adam zijn wij onderworpen aan de 3 voudige dood. Wij gaan niet verloren maar liggen verloren en dat is ook naar het Woord van God ten dage als gij daar van eet..... Nu kan de zaligheid alleen van God vandaan komen die een mens levend maakt uit zijn verschrikkelijke dodelijke toestand. Hij gaat dan zien wat Gods recht van hem eist maar ook ziet hij Gods ondoorgrondelijke barmhartigheid waartegen hij zo gezondigd heeft maar ook dat hij eigenwillig God heeft verlaten en rechtvaardig is dat God nooit meer naar hem omziet. Een zondaar die wederom geboren is omhelst Gods recht, liever dan zijn eigen zaligheid(want heeft God lief)....daarom is het zo groot dat door een weg van recht en betaling verlossing verkregen kan worden door Die Enigeborg en Middelaar. Ze zeggen daarom ook.... alleen tot roem van God en niets uit ons....is de weg der zaligheid en komt God alleen tot zijn eer. Mijn persoonlijke mening is dat niemand die deze zaken kent nooit behoud zal (kunnen) zoeken tot Christus en zijn Bitter dood lijden in wezen zal kunnen (iets)verstaan. Dit is de reden ook dat de goddienst van dien tijd Hem hebben veracht en uitgeworpen. Ik onderstreep hier de Gereformeerde leer en geloofsbelijdenis overeenkomstig met wat in de Bijbel staat!

Terug in de tijd

Beste ds. Harinck. U schreef onlangs in 'Verwarrend bijbelgedeelten over gebedsverhoring': “Ik raad je aan veel meer te denken dat je een verloren mens bent en God en Zijn genade nodig hebt. Dit zal t...
Geen reacties
08-06-2018
Ik refereer aan een eerder beantwoorde vraag waar een meisje een advies wil hebben over haar geaardheid. Zij geeft aan gevoelens te hebben voor andere meisjes en is bang wat dit voor gevolgen kan hebb...
Geen reacties
08-06-2006
Ik heb een vraag over de Heere Jezus na de opstanding. Toen Maria op de opstandingsmorgen naar het graf kwam zei Hij dat zij Hem nog niet mocht aanraken omdat Hij nog niet opgevaren was tot Zijn Vader...
Geen reacties
08-06-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering