De Heere moet overgekomen

Redactie Refoweb / 100 reacties

01-10-2021, 08:07

Vraag

Ik ben al heel mijn leven lid van de Ger. Gem. in gemeenten waar vooral de standen in het genadeleven sterk benadrukt worden en het blijft een grote worsteling voor mij. Ik probeer met het verstand te begrijpen wat er nu precies bedoeld wordt.

In mijn beleving komt het op het volgende neer: het uitgangspunt is een onbewuste wedergeboorte. Het besef ontstaat dat men zo niet voor God kan verschijnen en er ontstaat een gemis. Daarna volgen allerlei kruispunten. Ik heb altijd het idee dat het geloof in de zin van vertrouwen geen rol speelt bij de predikers van de standen. Wel een ingestort geloofsvermogen in het uur van de wedergeboorte, maar niet zozeer het vertrouwen dat steunt op God Woord. Men spreekt veel over de oefeningen. Het moet van de andere kant komen, de Heere moet overkomen. Dat wordt steeds benadrukt. Tot dat moment leeft men in het gemis.

Mijn vraag is nu: hoe weet een zondaar in de ogen van deze predikers nu dat men een bepaald kruispunt beleeft heeft en dat de Heere dus overgekomen is?

Antwoord

Meer informatie is te vinden in de artikelen onder de tag 'Standenleer'.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

100 reacties
Samanthi
08-10-2021 / 13:27
@ kip
Ik vermoed dat je het antwoord niet weet, of niet wilt zeggen, als je nee zegt geef je God de schuld van je onbekeerlijkheid, als je ja zegt dan is het je eigen ik die in de weg staat, dan ben jij de gene die niet wilt.

Mijn beste Kip je blijft maar hameren op wat je mee moet nemen om naar Jezus te gaan, een tas vol zondekennis, maar de Bijbel zegt dat je wedergeboren moet worden en de DL zegt daarbij dat je dan alles krijgt.

Ik zeg nergens dat ik dit of dat HEB, ik spreek de Bijbel en de drie formulieren na.

Ik heb het al vaker gezegd, al heb je zakken vol zondekennis... er is niemand die naar de Heere Jezus om vrijspraak gaat, tenzij je van nieuws geboren bent en ja dan ga je zien uit welke modderige kuil je gehaald bent, uit de banden van de hel en de dood, dan zie je wie je bent, een goddeloze, in het donker zie je het vuil niet, maar als Het Licht in je hart is ga je dit zien en ervaren.
kip
08-10-2021 / 13:36
luister eens op you tube naar de preek 1johannes 4
de grote liefde Gods
van ds Verhoeks

dan worden we niet bedrogen hoor

ik ben niet van die kerkrichtig.maar.zo werk de Heere nou
ook in die oude hervormde ...dan is er geen verschil,valt de kerkmuur weg

arme samantie
u weet niet eens wat het is,afgesneden te zijn v d oude Adam

kheb medelijden met u
preek is zo kostelijk,dan zingt het vanbinnen hoor
Samanthi
08-10-2021 / 13:49
@ Kip, als laatste
Je blijft het omzeilen, ik blijf voor je bidden en raadt je aan de Bijbel te bestuderen.
Hier wil ik het bij laten.
ReposAilleurs
08-10-2021 / 13:53
O, wat word ik verdrietig van bepaalde uitspraken!

Wie, of wat denken wij te zijn om te oordelen over het hart van een ander... Wie zijn wij, denken te weten hoe de HEERE werkt? En als dat niet gevonden word, dan is het niet echt. Dat is gevaarlijk! Daarmee kunnen we andere laten struikelen... Dat wil je toch niet?

Zondekennis is niet iets waar je een goed cijfer voor moet halen. Als ik op mezelf zie kan het nooit. Voor eeuwig verloren, een rechtvaardig oordeel. Maar wat een wonder. Ik hoef/kan niet op grond van mezelf tot Gods troon naderen. Er is een offer. Een Licht, zo groot, zo schoon. Verzoening voor een íeder die in Hem gelooft. Voor een ieder die opmerkt, vanuit mezelf kan 't nooit. Maar Gode zij dank, het is al volbracht. Ik hoef niet langer in de spiegel te kijken, ik moet op Hem zien.

En nee, van mezelf kan het nooit. Er is niemand die God zoekt. Van mezelf kan ik niets, mijn ogen moeten geopend worden. Maar er staat geschreven; 'Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven...' GOD WIL HET! Als door genade in het hart is gewerkt, dat u God bent gaan zoeken, zie dan Zijn woorden...

Hij wíl niet dat u eeuwig verloren gaat... Hij strekt Zijn hand al uit... Grijp het eeuwige leven!
ReposAilleurs
08-10-2021 / 13:58
Zondekennis is niet iets waar je een goed cijfer voor moet halen. (Ik wilde daarachter nog plaatsen;) Zondekennis is nodig om te zien dat je een Zaligmaker nodig hebt..
huibertus
08-10-2021 / 16:56
Beste Kip
Wij worden wederom geboren door kennis te nemen van het woord van God,
wat toegepast wordt door Heilige Geest Jac 1:18 1 Petr 1 :23
Deze wordt ons al toegezegd bij onze doop, waar wij kind van het verbond
zijn geworden, Hij geeft de belofte Zijn Heilige Geest te geven zo wij er om vragen. Dat is voor velen een moeilijk iets om aan te nemen dat Hij dat ook
wil doen,misschien ook voor u. maar zie a.u.b er op toe dat u niet praktisch alle
Refo;s bestempeld als hypocriet.
Ooit heb ik in een reactie geschreven over een ds bij ons die ging preken in een naburig dorp met het onderwerp de hypocrieten ,terug lopend over het
strand moest hij op zijn knie;en in het zand om te belijden dat hij zelf de
grootste hypocriet was
Gtn
08-10-2021 / 17:36
Beste Kip,

U verwacht het van Gods volk en van de bevinding. Maar u kunt met het geloof van een ánder niet zalig worden, en {ook niet met een kopie van het geloof van een ander. Kijk daar toch mee uit.

U veroordeelt anderen. Nogal hard ook. Dit is geen vrucht van de Geest.

U spreekt alleen goed van Gods volk. Kunt u ook goed spreken van God?

Ik denk dat u zich begeeft in een cultuur waarin (ver) oordelen normaal is. Kijk daar alstublieft mee uit. Ik word er zo verdrietig van.
Samanthi
08-10-2021 / 19:15
@ gtn
Het blijft moeilijk, steeds weer te zien dat mensen zalig willen worden zonder Christus, zonder het Woord en zonder de verandering door de Heilige Geest.
We blijven bidden of de Heere ogen wil openen voor die Lieve Zaligmaker.
Samanthi
09-10-2021 / 06:04
PS
@kip je schreef: arme samantie
u weet niet eens wat het is,afgesneden te zijn v d oude Adam


Wil je nog uitleggen wat dit is?
Hartelijk dank.
kip
09-10-2021 / 07:09
samanti
elk mens die door God bekeerd wordt,weet wat dit is
moet ik dat u uitleggen????

vraag de Heere Zelf maar,of Hij u dat bekend maakt.Of Hij dat ookin u wil werken.

dit is een beleving,die de Heere werkt in een mens die Hij heeft verkoren.


afgesneden v d oude mens ingeplant in Christus

degene die dat mogen beleven,vragen niet om uitleg,die weten wat het is!
Samanthi
09-10-2021 / 10:25
@ kip
Dankjewel voor de uitleg, kun je dit onderbouwen vanuit de Bijbel?

Paulus worstelt nl. met zijn oude mens, hij is er niet van afgesneden, hij heeft er nog dagelijks last van, hij noemt het: het lichaam dezes dood.

Kun je dat uitleggen? Hartelijk dank.
kip
09-10-2021 / 13:03
efeze 2
Samanthi
09-10-2021 / 13:21
@kip
Dit is nu precies wat er staat in de DL 3 par.8 waar je niet mee uit de voeten kan
Efeziërs 2

8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het Geloof; en dat niet uit u, het is Gods GAVE; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de Schrift gesproken wordt, dewelke God ZONDER ONS EN IN ONS WERKT. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading, of zulke manier van werking, dat, wanneer nu God Zijn werk volbracht heeft, het alsdan nog in de macht des mensen zou staan wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige, en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen, en onuitsprekelijke werking, dewelke, naar het getuigenis der Schrift , die van den Auteur van deze werking is ingegeven,, in haar kracht niet minder noch geringer is dan de schepping of de opwekking der doden; alzo dat al diegenen, in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En alsdan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar, van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens, door de genade die hij ontvangen heeft, GELOOFT EN ZICH BEKEERT.


Dan zijn we het toch met elkaar eens.
We geven er andere woorden aan.
In het hoofdstuk schrijft Paulus steeds over eertijds, eerst dood en nu levend, eerst verloren nu gevonden.
Eerst een vijand van God, nu een kind van God, daar zit dat wonder!
leene
09-10-2021 / 15:44
Ik staat werkelijk waar paf als ik deze reacties lees.
Er wordt kei en keihard geoordeeld over de geestelijke staat van anderen.
Er zijn in de wereld geloof ik zo'n 2.2 miljard christenen.
Een kleine minderheid is maar van reformatorische huize.
Zouden al die anderen zich dan bedriegen?
Als je alleen maar denkt dat bepaalde dominee's of kerken het bij het rechte eind hebben en de rest niet doe je ook het werk van de Heilige Geest te kort.
Er wordt in de Bijbel toch ook gesproken over een schare die niemand tellen kan.
Wat een angst lees ik dan hier bij sommige reageerders.
refoweb
09-10-2021 / 16:56
Bij 100 reacties sluiten we de reactiemogelijkheid af.
karlo
09-10-2021 / 18:43
@refoweb.....zeer verstandig!
WillemB
09-10-2021 / 19:24
Ik kan me ook maar één reden bedenken waarom refoweb deze discussie liet voortduren:
Om het Bijbelse van het menselijke te onderscheiden.
Of zoals je wilt, het kostelijke van het snode.
Indien het niet naar het Woord is, (maar men het vertrouwen meer op mensen zet) zal het geen dageraad hebben!
Hoeveel ochs en achs men ook gebruikt, de Heere Jezus roept eenvoudig iedereen toe: Kom!
En wie dorst heeft kome, en die wil neme het water des levens voor niets!
Lock
09-10-2021 / 22:49
Helaas wat een dwalingen..
Zelf geloven en zelf aannemen, en dat onder de schijnheiligheid van het is door God gegeven, maar de kennis is er niet en er wordt met hand en tand gestreden als er maar iets naar het bevindelijke gaat.. De aanneemtoetsenbord ridders zijn weer wakker dat is duidelijk.

En nu? Wat heeft een zoekend iemand hieraan gehad.. 0.0

Kip helemaal met je eens hoor

Ik ben ook lid van een Ger.Gem.
En dat is enkel Genade van God dat ik nog in een kerk zit, dat ten eerste. Ik wilde weg en dacht straks het huis uit dan is het klaar ermee.
Maar het liep gelukkig anders (Gods wegen en genade), en ik bleef ik in de kerk.
Dat was dan ook het enige, want kennis van zaken had ik totaal niet.
Okee ik geloofde wel. Ik geloofde de Bijbel, God de Vader, Zoon en Heilige Geest, enz. Ook dat Jezus voor onze zonden is gestorven dat ook. Was ik nu zalig? Nee zeker niet.. de wereld trok en zo leefde ik ook, zondag kerk, doordeweeks ook en verder muziek film en mammon dat was het..
Totdat dat moment, het Wonder van Genade dat God iemand die zo leefde als ik stil ging zetten..
Dat gebeurd in je, zonder je, om Jezus Christus wil en door Gods Liefde, maar in het begin weet je dat niet hoor..
Onbekeerd en verloren, ik zag mijn zonde mij voor ogen zweven, weken maanden gingen voorbij, ik wist wel als ik nu zou sterven dan was de hel daar voor mij. Ja ik wist dat Jezus voor zondaren gestorven was, maar daar kon ik niet bij en niet geloven dat dat voor mij ook was..
Tot dat moment dat God Genade gaf en ik mocht zien op Jezus Christus Zijn Zoon, en mijn geschrei, veranderde in een blijde rei! Daar werd dat enige Waarzaligmakende Geloof geschonken.
Er is niets van ons bij, alles wat wij hebben gaat eraf, God werkt zo dat alleen Hij de eer krijgt, in de aanvang en de voortgang, en ALTIJD door de diepte, ook bij een ander zo zien gebeuren en dat is het Werk van God.
Ja er zijn er meer die God "gevonden" hebben, geloven in Jezus. Maar daar merk ik behalve dat ze altijd maar juigen kunnen, ze begrijpen niets van aanvechting, standen en treurigheid al helemaal niet.
En het mooiste is, het was voor mij altijd eerst beleven en daarna herkennen uit gekregen onderwijs, vanuit beleven werd vragen, vragen werden beantwoord vanuit boeken en prediking, soms op bijzondere wijze.

Herkenning geeft erkenning, onbekend maakt onbemind.

Redactie misschien een idee bij volgende vragen die over deze zaken gaan de reactie mogelijkheid gelijk uitzetten?..


Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave.

Geloofd niet een iegelijke geest. Onderzoekt het Woord van God en bidt tot Hem om om Jezus Christus wil, ook jou dat geschonken mag worden wat tot je eeuwige zaligheid dient, bekeer mij zoals U al Uw Volk bekeerd.. in ootmoed, nederigheid, als een rechteloze, maar hopende en pleitende op de beloften van God.
Als God je bekeerd dan komt er een verandering in je leven, het is een krachtig Wonder, niet te omschrijcen.
WillemB
09-10-2021 / 23:06
Lock je schrijft:
“En het mooiste is, het was voor mij altijd eerst beleven en daarna herkennen uit gekregen onderwijs, vanuit beleven werd vragen, vragen werden beantwoord vanuit boeken en prediking, soms op bijzondere wijze.”

Dus dat was voor jou het mooiste…
Precies waar hem de kneep zit, niet het Woord maar de mens en jouw beleving centraal.
Ik heb je al vaker om Bijbelse onderbouwing gevraagd in andere discussies, waarna het beangstigend stil bleef.

Nu had je hier de laatste mogelijkheid om anderen het Evangelie te laten zien vanuit het Woord!
Helaas…

Zoek de Heere en leef!
Samanthi
09-10-2021 / 23:17
We gaan maar niet weer opnieuw beginnen.
Ik wilde het hierbij laten.

Terug in de tijd

Ik kan wel zeggen dat ik 1,5 jaar geleden tot geloof ben gekomen in Jezus. Maar toen ging ik de Bijbel lezen, ja ook in ...
2 reacties
30-09-2016
Hoewel ik hervormd ben opgevoed, ben ik lang een man van de wereld geweest. Of ik dat nu nog ben is me nog steeds niet d...
2 reacties
30-09-2014
Ik wil graag het boek “Een kostbaar kleinood” van Jeremiah Burroughs in het Nederlands lezen, maar het is onvindbaar. We...
1 reactie
01-10-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering