De Heere moet overgekomen

Redactie Refoweb / 100 reacties

01-10-2021, 08:07

Vraag

Ik ben al heel mijn leven lid van de Ger. Gem. in gemeenten waar vooral de standen in het genadeleven sterk benadrukt worden en het blijft een grote worsteling voor mij. Ik probeer met het verstand te begrijpen wat er nu precies bedoeld wordt.

In mijn beleving komt het op het volgende neer: het uitgangspunt is een onbewuste wedergeboorte. Het besef ontstaat dat men zo niet voor God kan verschijnen en er ontstaat een gemis. Daarna volgen allerlei kruispunten. Ik heb altijd het idee dat het geloof in de zin van vertrouwen geen rol speelt bij de predikers van de standen. Wel een ingestort geloofsvermogen in het uur van de wedergeboorte, maar niet zozeer het vertrouwen dat steunt op God Woord. Men spreekt veel over de oefeningen. Het moet van de andere kant komen, de Heere moet overkomen. Dat wordt steeds benadrukt. Tot dat moment leeft men in het gemis.

Mijn vraag is nu: hoe weet een zondaar in de ogen van deze predikers nu dat men een bepaald kruispunt beleeft heeft en dat de Heere dus overgekomen is?

Antwoord

Meer informatie is te vinden in de artikelen onder de tag 'Standenleer'.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

100 reacties
Zv70
04-10-2021 / 14:01
Hier ook een gergemmer, voor wie de vraag -helaas- wel herkenbaar is. Soms bekruipt me het gevoel dat de mensen bewust de mist in worden gepreekt en dat de Heilige Geest die mist dan moet oplossen. Maar de Heilige Geest kan ook wederstaan worden door de prediking. Laten we bidden mensen (en wat minder ruziën hier), om de krachtige werking van de Heilige Geest, dat de 'bedekking' wordt weggenomen en dat de Bijbels oproep tot geloof en bekering gehoord wordt.
huibertus
04-10-2021 / 15:46
beste vraagsteller-ster
U hebt een eenvoudige vraag, welk kruispunt moet u beleven om tot een zeker weten te komen. gezien de vele reactie's maakt dat veel los,allemaal met een
eigen interpretatie om van te duizelen.Het eerste kruispunt kwam al naar u toe
bij uw doop daar zei God de almachtige Vader Ik ben de Heere uw God doe uw
mond wijd open dan zal Ik hem vullen,dat zei Hij niet met een dubbele bodem,
m.a.w het geldt anderen maar mij misschien niet,het is een verbonds belofte
waar Hij van Zijn kant trouw in is.Waar mee wil Hij daar invulling aan geven?
Dat kunt u lezen in Filippensen 4 vs 6-7 wees niet bezorgd maak je begeerten
en verlangens maar bekend ,schrijf uw punten maar op papier wat werkelijk
uw diepste verlangens zijn ,leg Hem dat biddend voor dan zal Hij zijn beloften
ook aan u waarmaken.dan zal Hij u geven vrede in Christus
Dat was Zijn belofte bij uw doop.
jewannes
04-10-2021 / 19:53
@Karlo, ik weet dat je wel een beetje gelijk hebt. Misschien zelfs wel heel veel. Gebrek aan ootmoed maak ik mij ook schuldig aan en zeker, als je diep in mijn hart kon kijken. Je zou trouwens heel veel zonden in mij vinden. Al deze zonden maken zo dikwijls scheiding tussen God en mijn ziel. Het zou niet zo moeten zijn, maar helaas. Toch weet ik dat daar ook vergeving voor is. Ik mag toch nog wel eens voor de Genadetroon neerbuigen, en ondanks al mijn zonden,,, ach dan wilt de Heere toch nog wel eens goed voor me zijn. En toch maar steeds weer opnieuw een zondaar zijn. Het is hier toch een strijdende kerk niet alleen tegen de duivel en de wereld, maar de grootste vijand is meestal mijn eigen ik! Dat moet ik zo dikwijls opnieuw leren.
En @WillemB, dat jij nog schrikt snap ik niet. Karlo zei: de pot verwijt de ketel, nou dat geef ik even aan jou door. Dit zijn je eigen woorden in je eerste reactie: “ laat al die ballast na al die verloren jaren eens los”. Je spreekt hier over dienaren in Gods kerk. Ballast en verloren jaren! In wiens positie ben jij toch wel niet gaan staan! Niet van God in ieder geval! Wat ik gezegd heb, heb ik ook onderbouwd, maar je stopt ook je oren er voor toe. Je eigen inzicht mag niet tegengesproken worden. Als ik probeer te waarschuwen voor iemand die zich mogelijk bedriegt voor de eeuwigheid, kan daar een ziel mee gered worden als de Heere er in mee wilt komen. Hoe kun je het een goddelijk oordeel noemen. Heeft de Heere Jezus er Zelf ook niet voor gewaarschuwd? Hoef je je niet te onderzoeken? Heb je daar nooit geen strijd over? Het is hier toch de strijdend Kerk? Als je er nooit last van hebt, is de duivel misschien je vijand niet! Die valt ook geen leeg schip aan.
Een ware christen is bang voor zelfbedrog en een nabij-christen is bang voor zelfonderzoek!
Lees ook dat boek wat ik eerder noemde van Petrus Immens maar eens. Dat was zonder twijfel een echt kind van God. Kijk eens of je er vijand van bent of een vriend. Echt, je kan er niks mee verliezen. Beslist niet!
Gtn
04-10-2021 / 20:40
Jewannes,

Ik heb de bevindelijke kant niet afgezworen hoor. Maar de bevinding mag nooit over Gods Woord gaan heersen. En dat is helaas wel wat er in de praktijk in de rechterflank regelmatig gebeurd. Gelukkig niet altijd! Ik heb daar verdriet van, ik hoor dat ook terug in de vraag van de vraagsteller. Weet je, als God je genadig is geweest is dat een groot wonder, niet te begrijpen. Dan gun je dat iedereen. En dan kan ik heilig verontwaardigd worden als men Christus onder een deksel van voorwaarden en bevindelijke schema's plaatst. Ik kan oprecht niet begrijpen waarom men anderen zou willen afhouden van Christus.
Ik veroordeel degenen die hun geloof beleven volgens een bevindelijk schema NIET, ook zij kunnen een oprecht kind van God zijn! Wat ik echter wél veroordeel is dat er 1 schema gemaakt wordt, wat als NORM genomen wordt. Laten we God niet voorschrijven hoe Hij een mens moet bekeren, het is Zijn Werk! En de Heilige Geest werkt verschillend, niet voor niets staan ál die verschillende bekeringen in de Bijbel. Laten we elkaar oordelen naar het oordeel der liefde, zoals de Dordtse Leerregels dat zo mooi zeggen, in plaats van al die veroordeling. Daar spreekt geen liefde uit.

PS ik ken Samanthi als iemand die dicht bij God leeft. Wees alsjeblieft voorzichtig met (ver)oordelen!
WillemB
04-10-2021 / 22:27
@Jewannes,
Je hebt Petrus Immens inmiddels al zó vaak genoemd, dat ik bijna ga denken dat hij je bekeerd heeft.
Leg mij eens uit, waarom hebben veel mensen, waaronder jij, wel zo’n ontwijfelbaar vertrouwen in een menselijk geschrift? (Mag hoor..!)
Maar het volle vertrouwen op de Heere Jezus stellen, vinden we gevaarlijk, dat kan zomaar niet, daar moet eerst van alles aan vooraf gaan…

Kan de Heere Jezus dat dmv Zijn Woord Zelf dan niet?
Heb je daar écht niet genoeg aan?

Kip beweert openlijk dat je Gods recht liever krijgt dan je eigen zaligheid. Alsof dat met elkaar in tegenspraak is…
Hoe komt Kip daaraan? Niet uit Gods Woord, bewijst oa ds. C. Harinck.
Uit menselijke boeken “geleerd”.

Juist door al die vele boeken, de ene nog achtenswaardiger of godzaliger dan de ander, zijn de scheuringen ontstaan. Helaas, men had aan Gods volmaakte Woord niet genoeg…
Alsof de Heere 500 pagina’s van P. Immens vergeten was…
Jewammes, ik ga stoppen en gun jou van harte het laatste Woord (met hoofdletter wel te verstaan)
RvB1990
05-10-2021 / 00:24
@Samanthi en anderen
Twijfelen jullie dan nooit? Je zegt dat je van HHK bent, hoe beluister je dan bijv ds. Teunissen, Roelofsen, Britstra?
Jullie (een aantal) zeggen ja het is echt Gods werk, maar ik krijg het volgende gevoel, even menselijk, je zegt tegen de buurt dat de buurman de schutting geplaatst heeft, nou wat fijn, maar eigenlijk heb je hem stiekem s nachts zelf geplaats toen niemand het zeg, maar je blijft volhouden dat de buurman het gedaan heeft, het is echt zijn werk, terwijl je alles zelf gedaan heeft.

Wat vinden jullie dan van boekjes als Uit de pastorie, Komt luistert toe, de brieven van Mientje Vrijdag? En nee kom alsjeblieft niet met: dat zijn mensen enz enz... n
kip
05-10-2021 / 10:16
vragensteller
misschien is het wat voor u om de boeken eens te lezen,van stichting ''het braambos'' uit alblasserdam.

mannen door de Heere bekeerd en geleerd,een en al bevinding..gegrond op Gods Woord.meest dominees.die lieve Puriteinen........allen In Christus..lees toch aub.


ik krijg de indruk dat de meeste op refoweb,niet aan t lezen durven te beginnen,zoals bv van Petrus Immens
.
want...dan komt men erachter dat bevindelijke leven zelf niet te kennen.
net als nebukadnezar!!!
mensen ontdekking ontdekking is zo nodig.
al is de Heere VRIJ,aan WIE HIj dat geeft hoor
wil ik gynaecoloog worden dan lees en studeer ik graag in lektuur die daar verstand en belevingen van hebben..

ervaringen.
geestelijk ieder zijn eigen weg,maar alle wegen komen een keer bij elkaar,een hart een zin .om dan weer hun eigen weg te gaan.net een treinrails.

staat niet in de bijbel,die trein,maar t is n voorbeeld.

vragensteller,vraagt u de Heere toch om de Levendmaking,een hart om optemerken.
oren om te horen
of de Heere de woorden in de mond en de zaken in t hart wil schenken.
t is altijd n ....gift...altijd onverdiend hoor.

de ds. staat meestal voor dode te preken,net als ezechiel bij die dorre doodsbeenderen.
maar als iemand daar niet achter gebracht wordt,dood te zijn in zonde en misdaden.
dan zullen ze t nooit verstaan.echt nooooooit.
n wonder als de Heere spreekt..leef in uw bloed leef.........
vragenstellen,heeft u al dag en nacht de Heere gesmeekt?voordat u refoweb ter hand nam?

of is het andersom?
nou,dan kan er altijd nog een wonder gebeuren hoor,omdat wij altijd krommen wegen gaan,en denken dat ze recht zijn.
ik spreek uit ervaring hoor.zo,n mens ben k ook.

joh,als de Heere t niet doet,dat hartewerk
dan verstaan we t noooit.

k vind die bepottingen ook vreemd,als ik zie hoe er op petrus Immens gereageerd wordt.
zo is het ook in t leven,eigenlijk weten die lui niet wat n echte bij God vandaan ,bekering is.....kerk maakt niet uit,overal zitten die lui.
maar t lezen! ho maar

kben zo vaak bespot met mn boeken.....

de Bijbel is Gods woord,dat is God Zelf
op elke bladzijde leest je je veroordeling............
dan ga je roepen naar Boven
schuld schuld
maar.daar laat de Heere je niet inzitten....

wat n kostelijk boek die p Immens,die heeft zoveel v d Heere gekregen,dar smul je van hoor.Dat is voor mij jaloers makend,en blijf k een bedelaar aan de troon der genade hoor.
maar niet als je zelf je pad kan lopen,lees John Bunjan de christen en christinnereis.....

ach,wie zal Achab overtuigen?
de verstandige zal zwijgen,staat er geschreven......in zo,n tijd leven we nu ook.


hoeveel gaan over de muur?[n wonder als de Heere je vasthoudt],niet over de muur te gaan]]
ja die mensen hebben veel vrienden,glimlachjes,ja knikkers,of hoofd nar beneden,langzaam lopen,stijf v d wet.godsdienst genoeg,maar...... de Godsvreze......en..HOE ze aan eraan zijn gekomen,aan die jezus.
dan staat de wagen.............stil. meestal word men ....nijdig....!!!!! o o o
tis toch net kijk grijp
om te huilen.
weer denk ik aan n kennis,die de woorden kreeg, de verstandige zal zwijgen,er was geen praten tegen,men nam Jezus, leefde in de wereld,enz. luisterde niet.
vroeger ging er sparke uit van Gods VOlk.
waar is t nog?
tot de Heere haar dit zei, en ook..de Rechter staat voor de deur.
zoiets neem ik ter harte.
overal komt de verharding openbaar,o vraag toch vragensteller,om n hart om op te merken!!o aub.voordat het telaat is!!!


maar Gods Volk zal alleen wonen[Bijbels]die hebben een geschonken Jezus bij de Vader vandaan

die hebben hier en daar hun vrienden,vermaken zich met de dingen die Boven zijn.en wat de Heere Zelf aan hun ziel heeft gedaan.
zoals t Volk bij ons thuis kwam,....zo kostelijk,zo heilig als dat was. allen overleden.
zelden kom k zoiemand nog tegen....
een heel gemis
en.die mensen hadden de ziel van de ander opt oog.
geen kerkmuren
hoe meer kerken er komen,hoe minder geestelijk leven je hoort....zo gek toch.

vragensteller,uw laat mij niet los,ik denk er de hele dag aan.zo erg vind ik t dat u niet jaloers wordt gemaakt onder de prediking,naar die wegen.....die verkondigd worden.....
k hoop dat de Heere u de schuld thuisbrengt.....
joh 17 die Gij MIj gegeven hebt is er niemand verloren gegaan......
dat zijn de ....uitverkorene.....
zie dat u daar bij mag komen.
eg maar...Heere ik heb dat niet
ik kan dat niet
ik wil dat niet
maar bij U zijn uitkomsten.............ook tegen de....dood.
kostelijk die psalm 119 je blijft lezen toch?
Samanthi
05-10-2021 / 11:28
RvB1990
Ik zie nergens mensen die zeggen ik ben bekeerd of het is echt, er zijn mensen die de Bijbel willen lezen en deze stellen boven menselijke geschriften, hoe waardevol deze ook kunnen zijn.

Bovendien de ene geprezen schrijvers zegt soms het tegenovergestelde als de andere geprezen schrijver.

Lees a Brakel eens t.o. Shepherd of Hoeker, daarom altijd terug naar de Schrift, onderzoek de schriften want die zijn het die van Hem getuigen.
Mijntje Vrijdag zei dat ze de wederkomst zou meemaken, dat een feestgebouw in Rijssen zou verbranden, dat ze geestelijke gemeenschap met een dode had... zo zie je het blijft mensenwerk.
Je kunt er van leren, als het op de Schrift gebaseerd en te toetsen is.

Paulus zegt:  Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Dat is krasse taal, het gaat in deze Galatenbrief duidelijk over het evangelie en nog iets wat je moet hebben of onderhouden, daar rekent Paulus mee af.

Het evangelie, de blijde, de goede boodschap, Jezus en Dien gekruisigd.
kip
05-10-2021 / 14:00
willen b

u chrijft hoe komt kip daaraan...... ds H zegt........

uit boeken geleerd

Wlilem B

ik had dit nog nooit in een boek gelezen
kheb de Heere gevraagd of er nog mensen zijn,die hier kennis van hadden,wat k zelf beleefde...
omdat k zelf niet eens wist,WAT mij overkwam....
maar wel dat de dominee op de kansel,precies aanhaalde wat k zelf had beleefd of gekregen.
k ga er nu vanuit,als een dominee zegt,dat t uit boeken is,en niet uit de Bijbel,nou dan vraag ik mij af,hoe zoeen dan ds. is geworden.
ben eigenlijk blij,dat u dit schrijft willem B

voor mij n les,dat t niet dik bezaait is.....

k ben naar boekhandel koster geweest.60 km bij ons vandaan
k sloeg een boek open,en.daar stond het.en nog veel en veel meer,wat er gekend moet worden,en wat ik miste....

kheb ook mensen op mn weg gehad,zelfs een door de Heere gestuurd.....
gehad.dus. ze kende ook het door God geschonken leven......
ze zijn overleden,waren al op leeftijd
een groot gemis ist.

en ding weet k.als k wat kreeg,stond het altijd in Gods Woord.en in de kerk preekte de dominee over de tekst,dat deed de Heere dus,
want de ds. wist van niks!!!

kort geleden heb k naar een preek van ds Gerritsen geluisterd.die verklaarde nou de hele weg,die God met Zijn Volk houdt
kben niet van die kerkrichting,maar herkende mn grotouders erin,wat t geestelijke leven betreft.enet als vroeger in hun tijd bij de ouderwetse hervormde kerk uit de reformatie.

ik heb geen kerkmuren
tis maar zelden dat je t zo hoort verklaren,in t verleden kn ds. van Belsen dat ook. sjonge die preken leken wel 5min.
zo,n gemis als zo iemand wegvalt.....en zo jong, o zo de gangen van t volk verklaren....
o wat n gemis wat een gemis
kip
05-10-2021 / 14:49
we kunnen niet genoeg vragen

Geef ons verstand met Goddelijk licht bestraalt

leer ons o Heer de weg door U bepaald,dan zullen we die ten einde toe bewaren


gun k heel refoweb mensen
Samanthi
05-10-2021 / 14:58
@ kip
Zou de Heere het je ook gunnen?
kip
05-10-2021 / 16:37
samanti
wat en vreemde vraag
u verstaat er niks van

ach.tzit overal vol met mensen zoals u spreekt.
geef mij die jweannes maar of rvb 1990
n half woord en t wordt begrepen

waar vind je t nog?
hier dus,2 maar.op refoweb

t beste op uw weg samanti
zie olie IN de kruik te krijgen hoor
heb ik ook nodig.

t leven is al net als in de Christen en Christinnereis.......
n wonder als k er zelf mag komen............pff al die ophouders op de weg
Samanthi
05-10-2021 / 17:09
@ Kip je geeft geen antwoord.
kip
05-10-2021 / 17:53
samanti dit komt mij over als een ................spotvraag,
en dat na zoveel antwoorden op refoweb.


hoe durft u
Samanthi
05-10-2021 / 18:10
@ kip
nee het is geen spot vraag, jij zegt het mensen te gunnen, maar denk je dat de Heere het mensen gunt?

Het is een eerlijke vraag, je weet blijkbaar het antwoord niet.
bloempje21
05-10-2021 / 19:10
Heeft u het boekje : Ja maar….gelezen?
Mocht dat niet zo zijn zou ik u aan willen raden om dat te doen.

—————————————————-

Romeinen 5:1
Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

Amen.
Gtn
05-10-2021 / 19:32
@kip,

Bij God is geen gemis. Hij heeft Zijn kinderen, óók in deze tijd. En, tot verwondering, juist ook onder de jongeren van twintig en dertig. Dus doe niet net alsof er alleen oude mensen kinderen van God zijn, en dat het bekant uitgestorven zijn. Denk toch niet zo klein van God!

Diezelfde jongeren verwoorden hun geloof wel met wat andere woorden, zij kennen de gezelschap taal niet, maar het is hetzelfde geloof, en ik denk dat het juist goed is om in gewoon Nederlands erover te spreken zodat iedereen het kan begrijpen.

Als uw predikant u alleen gemis predikt, vraag hem dan eens om Jezus Christus en die gekruisigd voor te stellen in de prediking. Met alleen gemis komt God niet aan Zijn eer!

Waarover zouden wij moeten spreken als we opgeroepen worden: komt maakt God met mij groot? Niet over óns gemis en ónze bevindingen, maar over Góds genade en Zijn werk.
jewannes
05-10-2021 / 20:26
@WillemB (tenslotte), je vraagt me uit te leggen waarom veel mensen, waaronder ik, wel zo’n ontwijfelbaar vertrouwen hebben in een menselijk geschrift?(van die oudvaders) Nou, dat heeft niet veel zin denk ik, want als je het er niet mee eens bent, sluit je je oren er voor en loopt het als water van een rots van je af.
Dan had je begrepen hoe God Zijn kerk gebouwd heeft en nu nog bouwt. Juist door gebruik te maken van zijn dienstknechten in het predikambt. Dit voornamelijk ook tegen de dwalingen van eigen uitleggers, zoals onder andere de remonstranten. Die baseren zich ook op Gods Woord, net als jij, maar ook wel hun eigen versie.
Eigenaardig daar heb ik je niets tegen horen zeggen, maar de oudvaders die hier genoemd worden ben je tegenstander van. Je zou ze moeten hoogachten en niet terzijde schuiven als vijanden die eigenlijk jouw onderwijs nodig zouden hebben.
Op vragen geef je eigenlijk geen antwoord, je geef alleen je eigen interpretatie over de Bijbel.
En leest die 500 pagina's waar je niets van wilt weten maar NIET. Het zou je weerstand tegen een bepaald soort volk alleen maar groter maken. Zou je daar samen mee willen optrekken? Voor eeuwig? Als je in je hart kijkt, weet je zelf welke keuze je het liefste is.
Je gunt me het laatste Woord, met een hoofdletter wel te verstaan. Mooie woordspeling weliswaar, maar het gaat toch om Woord en Geest? Want als Die er niet in mee komt, ach ja, wat zal ik (voorzichtig) zeggen, (g)een gesloten Boek?
genadealleen
05-10-2021 / 21:11
Beste @kip
Speciaal voor jou heb ik dit account aangemaakt.
Regelmatig lees ik op dit forum de vragen, de antwoorden. Vaak leer ik ervan. Soms ben ik ontroerd, soms ontstemd en soms vermaakt.

Maar nu dacht ik... niet alleen lezen. Ik moet @kip echt waarschuwen. Dit is echt erg!
Want zoals je schrijft; ootmoed, ootmoed en nog eens ootmoed. Dat is echt wel een kenmerk van het leven met de Heere.
Als je je laatste reactie nog eens overleest (en je andere reacties ook), dan heb je hiervan nog veel minder dan je zelf al aangaf te missen.
ReposAilleurs
05-10-2021 / 23:00
@genadealleen...

Ik denk dat je niet Kip bedoelt, maar het bericht van Jewannes 03-10-2021 / 19:58

Rom 3:10
Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.

Romeinen 5:8
God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren...

Terug in de tijd

De christelijke boodschap is een boodschap van liefde. Ik heb een mailconversatie met iemand gehad die heel erg christel...
2 reacties
30-09-2011
Een vriend van mij hoort bij twee PKN-gemeenten. In de ene gemeente zijn ze lid en de andere gemeente gaan ze vaak heen ...
geen reacties
30-09-2009
Zijn ze er nog? Gezinnen, kinderen, vaders en moeders, echtparen waar de Heere een centrale plaats mag hebben? Bestaan z...
39 reacties
30-09-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering