De Heere moet overgekomen

Redactie Refoweb / 100 reacties

01-10-2021, 08:07

Vraag

Ik ben al heel mijn leven lid van de Ger. Gem. in gemeenten waar vooral de standen in het genadeleven sterk benadrukt worden en het blijft een grote worsteling voor mij. Ik probeer met het verstand te begrijpen wat er nu precies bedoeld wordt.

In mijn beleving komt het op het volgende neer: het uitgangspunt is een onbewuste wedergeboorte. Het besef ontstaat dat men zo niet voor God kan verschijnen en er ontstaat een gemis. Daarna volgen allerlei kruispunten. Ik heb altijd het idee dat het geloof in de zin van vertrouwen geen rol speelt bij de predikers van de standen. Wel een ingestort geloofsvermogen in het uur van de wedergeboorte, maar niet zozeer het vertrouwen dat steunt op God Woord. Men spreekt veel over de oefeningen. Het moet van de andere kant komen, de Heere moet overkomen. Dat wordt steeds benadrukt. Tot dat moment leeft men in het gemis.

Mijn vraag is nu: hoe weet een zondaar in de ogen van deze predikers nu dat men een bepaald kruispunt beleeft heeft en dat de Heere dus overgekomen is?

Antwoord

Meer informatie is te vinden in de artikelen onder de tag 'Standenleer'.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

100 reacties
RvB1990
06-10-2021 / 00:00
@gtn
Waarom het kind met het badwater weggooien? Het is echt niet zo moeilijk, het is me lief en dierbaar en ik ben in de twintig en ik heb er echt nul probleem mee als mensen op die manier spreken, het kan soms juist zo'n diepgang geven, diepgang die we in het hedendaagse Nederlands kwijt zijn, dat zie je helaas ook ik Bijbelvertalingen, de diepgang. En als je zelf oudvaders, Philpot en zijn vrienden, de oude GG dominees leest ben je zo thuis in die taal, maar dan is de tweede punt wel, is het ook de beleving van je hart.
En wat betreft gemis, ik geloof van harte dat de dominees die Kip beluisterd zeker Christus uitstallen in Zijn die ambten, maar dat wil niet zeggen dat dat gelijk toegepast is aan het hart.
RvB1990
06-10-2021 / 00:05
@Samanthi
Jammer dat je niet op al m'n vragen reageert. En je plukt zomaar wat dingen uit het leven Mientje Vrijdag, dat mag, zeker zij was ook maar een mens, maar als je alles leest, lees je als het goed is een zeer afhankelijk Godvrezend leven en dat is toch echt heel anders als dat je tegenwoordig hoort.
Samanthi
06-10-2021 / 00:15
Ik heb echt wel gereageerd, jij plukt mijn opmerking onder Mientje vrijdag eruit.... Pot en ketel?
Rembrand
06-10-2021 / 10:46
Met stijgende verbijstering heb ik bovenstaande discussies gevolgd. Wat laat dit een enorme kloof zien, binnen de reformatorische gezinte. Soms lijkt het bijna of het over verschillende godsdiensten gaat.
Ik krijg ook de indruk dat bij sommige lieden de geschriften van oudvaders en dominee's de plaats van rooms katholieke heiligen hebben ingenomen.
bloempje21
06-10-2021 / 11:16
@vragensteller,

Ik vrees dat u met nog meer vragen zit na al die verschillende meningen en kerkverbanden. Waarin bij sommigen het woord van oudvaders en dominees blijkbaar boven het Woord van God staan.
Ik las gisteren in mijn Moeskruid bijbelstudie het volgende:

Als je de stroom van levend water ziet vloeien, dan kun je er naast blijven staan en erover spreken hoe helder het water is en hoe makkelijk het moet zijn om ervan te drinken.
Maar wie niet knielt, het water opschept en het daadwerkelijk drinkt, zal nooit datgene ontvangen waarover hij spreekt.

Waar plaatst u zichzelf in dit beeld?

Amazing Grace
Samanthi
06-10-2021 / 12:07
Ik vind het moeilijk dat mensen hier zeggen de DL te onderschrijven, maar boos worden als je dit gelooft,
En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de Schrift gesproken wordt, dewelke God ZONDERONS EN IN ONS WERKT. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading, of zulke manier van werking, dat, wanneer nu God Zijn werk volbracht heeft, het alsdan nog in de macht des mensen zou staan wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige, en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen, en onuitsprekelijke werking, dewelke, naar het getuigenis der Schrift , die van den Auteur van deze werking is ingegeven,, in haar kracht niet minder noch geringer is dan de schepping of de opwekking der doden; alzo dat al diegenen, in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En alsdan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar, van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens, door de genade die hij ontvangen heeft, GELOOFD EN ZICH BEKEERT.

Ook lees is steeds war moet he dan met Jezus, zelfs die Jezus, met kleine letter.
Ja wat moet je met Jezus, de Bijbel vergelijkt iemand die het Woord hoort en niet doet met een dwaze bouwer. De Heere vraagt om gehoorzaamheid.
Hij gebiedt geloof in de Heere Jezus.

 En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.

 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.

 En nu bid ik u, uitverkoren vrouwe, niet als u schrijvende een nieuw gebod, maar hetgeen wij gehad hebben van den beginne, namelijk dat wij elkander liefhebben.


Deze teksten komen uit de brieven van Johannes, als je de drie brieven leestees je duidelijk God liefhebben boven alles en je naasten als jezelf.
Samanthi
06-10-2021 / 14:32
@ bloempje
Echt helder.
RvB1990
06-10-2021 / 22:41
@Samanthi
Je reageert bijvoorbeeld niet op de vraag hoe je hun geloofsleven beziet, hoe hij tot God bekeerd zijn. Lees je bij 1 van hen zijn zij zelf hebben gebukt, dat zij gelijk met Jezus begonnen? Ik hou het het toch echt bij dat God werk en dat leven dat uit God gegeven is en nee @Gtn dat is echt niet alleen andere taal, maar echt een hele andere golflengte. En ik onderschrijf van harte de DL, maar de uitleg die je er hier en daar aan geeft kan ik niet in mee gaan.
En mensen denken dat mensen meer op dominees of oudvaders steunen, dan heb je de posts denk niet goed begrepen. Zij zijn de uitleggers van God Woord en dat wordt je dierbaar, niet die mens.
aleph
06-10-2021 / 22:56
Bedankt voor je reactie @Samanthi. Dit gedeelte uit de Dl zeggen precies hoe ik het in een eerdere posting bedoel!
Samanthi
07-10-2021 / 00:41
@RvB1990
Ik leg niets uit, het is par.12 uit hoofdstuk 3 van de DL.
Vind je het misschien moeilijk dat het alleen bij God vandaan komt? In de voorgaande hoofdstukken lees je alles over uitverkiezing, ook het pastorale wat zo duidelijk naar voren komt. Ook de plaats van het Woord en de prediking...
Ik hoop toch echt dat je nog gelooft, wat er in de DL staat, het begint met wedergeboorte, daardoor ga je je bekeren en geloven, een geschenk van onze God.

Je verwacht antwoorden over vragen die je niet gesteld heb en je zegt dat ik schrijf dat anderen de oudvaders ed boven de Bijbel stellen, dat heb ik nergens geschreven, wel dat ik dit zelf niet doe, maar het toetst op de Bijbel.

Ik hoop dat het nu duidelijk is
Gr vr Samanthi
RvB1990
07-10-2021 / 08:36
@Samanthi
Schrijf je de laatste reactie nou naar jezelf?
RvB1990
07-10-2021 / 08:40
Ik kan je gewoon totaal niet vinden hoe je wedergeboorte en geloof ziet. Je laat alle verantwoordelijk bij de mens, je schrijft wel Gods werk, maar de mens die moet dit, moet dat, nee, het alles Gods gave, wedergeboorte ja van harte mee eens wat er staat in de DL, zie ook dat mooie onderwijs van Christus aan Nicodemus. Maar ik hoor je nooit over schuld en zonde, geloof je nog in Zondag 2, 3, 4? Je begint gelijk met Jezus.
Samanthi
07-10-2021 / 10:24
@ RvB1990 als je mijn reacties goed lees dat zou je dit moeten weten.
Ik volg de DL, daar heb je moeite mee... Wedergeboorte gebeurt in ons, ZONDER ons, de DL schrijven dan: Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens, door de genade die hij ontvangen heeft, GELOOFT EN ZICH BEKEERT.

Dit heb ik niet zelf verzonnen, dit staat n de DL.
Samanthi
07-10-2021 / 10:24
@ RvB1990 als je mijn reacties goed lees dat zou je dit moeten weten.
Ik volg de DL, daar heb je moeite mee... Wedergeboorte gebeurt in ons, ZONDER ons, de DL schrijven dan: Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens, door de genade die hij ontvangen heeft, GELOOFT EN ZICH BEKEERT.

Dit heb ik niet zelf verzonnen, dit staat n de DL.
Samanthi
07-10-2021 / 10:30
@'aleph
Het is echt verhelderend de DL te lezen.
Heel confronterent en heel pastoraal.
Samanthi
07-10-2021 / 10:52
@RvB 1990

Ik begin niet met Jezus, maar met de wedergeboorte, daarvoor ben je een goddeloze een vijand van God en Zijn Zoon, een dode... het boeit je niet of je gezondigd heb, je hebt hooguit angst voor de straf.

De catechismus legt het duidelijk uit.
Wat moet je kennen drie dingen, deze drie dingen zijn niet los verkrijgbaar, alle drie of niet een.

Als de liefde van God in je hart gestort is ga je zien wat je je zonden bewenen, dan ga je zien wat het Jezus gekost heeft, hoe Hij gekropen heeft in de hof van Gethsemane, dat wordt al je geleerdheid, je goede werken een wegwerpelijk kleed, omdat ik en vele Puriteinen met mij, dit na de wedergeboorte en de vereniging met Christus plaatst, lees je allerlei dingen in mijn postings die er niet staan.

Dit zegt de Heere Jezus Zelf: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.


Wil je nu iets meebrengen? Laten zien dat je weet dat je een onderstaande schuld hebt? Dan ga je met de rekening betalen... toch?
karlo
07-10-2021 / 21:24
@RvB1990
Je schrijft om 8.40: ....de mens moet dit en de mens moet dat...
Maar moet volgens jou de mens dan helemaal niks? Zijn we stokken en blokken? Johannes de Doper zei tegen drie soorten mensen, toen ze hem vroegen wat ze moesten doen, wat ze moesten doen!! En niet dat ze niets moesten doen. En hij en Jezus Zelf predikten "bekeert u" en niet dat we bekeerd moeten worden. En Petrus zei op de pinksterdag toen ze hem vroegen "wat zullen we doen"(!!), "bekeert u en betert u"(!!). En ook hij zei niet dat ze bekeerd moesten worden.
Hoe vreemd is het dat onder bepaalde "rechtse" prediking de zaken zo verdraaid zijn geworden?!!
kip
08-10-2021 / 07:38
vragensteller
als de Heilsfeiten innerlijk niet beleefd worden,dan worden deze van God geschonken en in de mens uitgewerkte zaken,NIET VERSTAAN.

dit is niet uit te leggen
alleen te beleven en te bewonderen
maar...dat kan alleen door degene die t overkomt,beleefd worden.
dus niet,er is een verandering,nu ben ik bekeerd,daar zit alles in.
nee
t moet uitgewerkt worden,en de dicipelen hebben ook niet alles op 1 dag geleerd.ze begrepen t niet eens,totdat de Heere Zelf het hen uitlegde....teruggebracht naar Galilea.leest u zelf maar.

vragensteller,er is veel in de ...beschouwing,dan kan het een keurige rechte prediking zijn.
niks op aan te merken
allemaal netjes,wat er IS>
MAAR...niet HOE het GAAT
zult u er de Heere om blijven vragen>om licht en leiding>tijdens uw kerkgaan?
zodat ook uw ogen OPEN mogen gaan? en een hart op op te merken?

altijd opletten hoor!
keurige preken,niks om an te merken,allemaal waarheden,omdat het zo in de Bijbel staat,maar...Gods Volk komt erin om.tis de dood in de pot.
let maar eens op,de meeste mensen hebben er GEeN GEMIS in.
valt het u niet op,dat juist RVB1990 en Jewanes,zo aangevallen worden!!
o vragensteller,vraagt u toch de Heere aub
t stikt v d farizeeres en schriftgeleerde.......en ALLEEN GODS VOLK komt erachter wie en wat ze geworden zijn door die diepe val

vraag toch of u bij Die Uitverkorenen mag horen,die erachter komen,dat het uitgewerkt en toegepast moet worden ,in hun hart.

zelden hoor je ,WAAR iemand UITGEHAALD is.

de meeste mensen
ze hebben het
ze kunnen
we doen dit en dat
blind van s Hemelswege,dit doen dat laten,want dit staat er,dat staat er

dat mogen we aannemen,wij kunnen,we hebben een verandering...enz

maar...een vernieuwing is nodig.!!


vragensteller,daar zou k niet mee optrekken richting .....eeuwigheid!!!
lees Bunyan maar de Christenreis........dan heeft Christen niet veel meelopers........
o wat komt daar opaf!!!
als je v d Heere wordt bekeerd,zullen er mensen zijn die doen alsof je v d duivel de teksten,bemoedigen,ondersteuningen krijgt
omdat ze zelf BLIND zijn,
op een leeg schip komt niks af hoor!!!
laat iedereen maar praten,Achab s zijn niet te overtuigen

vragensteller bid zonder ophouden
werkt uzelfs zaligheid met vreze en beve

o luister of lees toch die bevindelijke predikanten,daar zou toch uw hart naar uit moeten gaan?
met alle rechtzinnigheid gaat u verloren hoor.
k heb eens onder p Blok gezeten
ds zei,,kinderen,er is vanmorgen avondmaal geweest
mag ik jullie vragen,ben je er ook jaloers op geweest?
zo niet,dan is het ook geen Volk

twas doodstil in de kerk.
k ben de man nog steeds dankbaar.
dat hij zo eerlijk was.
echt ,zo,n eerbied en diep ontzag ging er ook bij ons in maartensdijk v dhet avondmaal uit. zo,n eerbied.....o dat lieve echte Volk wat er toen was
zoek t volk op in uw kerk vragensteller,de Heere kan de indrukken gebruiken....
luister naar ds v d Poel!
u zou de oude bevindelijke predikers eens gaan beluisteren,en biddend de Heere smeken,om dat LEVEN
we horen niet zo veel meer,HOE het gaat
meestal alleen wat eris,wat er staat.let u maar eens op
typisch toch,dat Philpot op 1 bladzijde meer kan zeggen dan vaak tegenwoordig in een hele preek?
dat geeft mij veel te denken......


hoe meer u de bevindelijke waarheid zoekt,hoe meer u aangevallen en bespot zal worden hoor.en niet alleen v d wereld..............!!!

straks worden de Boeken geopend
en een Ander Boek wordt geopend,dat des Levens is
o vragenstellen,vraag de Heere of u Daarin mag staan
anders is het voor eeuwig verloren!!
voor eeuwig
Samanthi
08-10-2021 / 10:42
@kip nog een keer, zou God jou zalig willen maken?
Zou Hijbhet jou gunnen, je hebt er niet steeds geen antwoord of gegeven.
kip
08-10-2021 / 12:50
samanti

zo, n vraag stelt een van Godgeleerd persoon niet

ik griezel ervan zoals u God gebruikttelkens zie k in uw schrijven,iemand die meent dat ze t bezit,maar telkens overal overheen praat.....

jewannes kan dat zo goed uitdrukken.die zet de puntjes op de i.

10 melaatsen,een is er van terug gekomen.
nooit herken ik u in die ene......................

niemand die t van Boven heeft geleerd,zou mij deze vraag stellen,op deze manier


die weten,met als ikzelf,dat t Genade is dat God naar zoeen omgezien heeft.

zolang we leven kunnen we nog bekeerd worden.
het is een dagelijkse bekering,ook dat is voor beleving vatbaar.

een kindje van 6 jaar,die dagelijks huilde over haar zonden
begreep meer, dan u

de Heere heeft haar zieltje gered.k heb nog nooit jaloers kunnen worden op en van uw reacties,naar wie dan ook.

ik vraag heel veel,of de Heere mij wil bewaren,om zo zelfverzekerd te worden,terwijl k blind ben.............en meen te staan.
daar ben k zo bang voor

op refoweb is voor elk wat wils

k noem mijzelf nooit een refo

omdat k zelden de spraak v d oude reformatiekerk zie staan.....

zelden
t wordt meestal niet begrepen heb k al gehoord van andere....

voor de grootste der zondaren kan het nog bij God vandaan dat is Bijbels.
ook voor mij

kheb geen zin meer u ergens in te antwoorden samanti
al zeggen alle dominees van de wereld dat ik erbij hoor
dat doet mij niks
als God mij erbij zet,daar gaat het mij om.

mooi voor u dat u zoveel aanhangers hebt op refoweb.

ik ben er niet jaloers op.

nooit geweest ook

kijk toch na,dat u zich niet vergist voor de nimmer eindigende eeuwigheid.


o wat ben k ook blij,dat echte Volk ontmoet te hebben,daar ging sprake vanuit. ,daar lag beslag

daar ben k jaloers op,op dat Echte

Terug in de tijd

Ik wil graag het boek “Een kostbaar kleinood” van Jeremiah Burroughs in het Nederlands lezen, maar het is onvindbaar. We...
1 reactie
01-10-2015
Geacht panellid. Ongeveer negen maanden heb ik (man van 30) verkering met mijn vriendin (29). Voor we verkering kregen, ...
5 reacties
30-09-2010
Wat wordt er nu precies bedoeld met “ter ere van de Heere leven”?
geen reacties
01-10-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering