De Heere moet overgekomen

Redactie Refoweb / 100 reacties

01-10-2021, 08:07

Vraag

Ik ben al heel mijn leven lid van de Ger. Gem. in gemeenten waar vooral de standen in het genadeleven sterk benadrukt worden en het blijft een grote worsteling voor mij. Ik probeer met het verstand te begrijpen wat er nu precies bedoeld wordt.

In mijn beleving komt het op het volgende neer: het uitgangspunt is een onbewuste wedergeboorte. Het besef ontstaat dat men zo niet voor God kan verschijnen en er ontstaat een gemis. Daarna volgen allerlei kruispunten. Ik heb altijd het idee dat het geloof in de zin van vertrouwen geen rol speelt bij de predikers van de standen. Wel een ingestort geloofsvermogen in het uur van de wedergeboorte, maar niet zozeer het vertrouwen dat steunt op God Woord. Men spreekt veel over de oefeningen. Het moet van de andere kant komen, de Heere moet overkomen. Dat wordt steeds benadrukt. Tot dat moment leeft men in het gemis.

Mijn vraag is nu: hoe weet een zondaar in de ogen van deze predikers nu dat men een bepaald kruispunt beleeft heeft en dat de Heere dus overgekomen is?

Antwoord

Meer informatie is te vinden in de artikelen onder de tag 'Standenleer'.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

100 reacties
jewannes
03-10-2021 / 14:38
@Gtn, je hebt de bevindelijke kant van de gg afgezworen. Je wilt niets weten van een prediking waarin kenmerken van ware of valse genade gebracht wordt. Je meent geen zelfonderzoek nodig te hebben. Wat je een checklist noemt is blijkbaar alleen nodig als je op vakantie gaat. Op de reis naar de nooit meer eindigende eeuwigheid kan niemand zich bedriegen denk je en wil je ook niet weten hoe God het Zijn volk geleerd heeft door alle eeuwen heen?
@Karlo, de moorman was als vreemdeling naar Jeruzalem gekomen om te bidden. (volgens sommige verklaarders om voor alle zekerheid alle (af)goden aanbeden te hebben). De Heere is daar in mee gekomen en heeft hem zoekende gemaakt naar de God van Israël. Die kamerling begreep er niks van en God Zelf stuurde hem een uitlegger. (Wat moeten we zonder een door God gestuurde uitlegger….?)
En Filippus verkondigde hem Jezus. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.
Dit geloof is van God Zelf in deze kamerling zijn hart gelegd! Door een bijzondere werking, mag je wel zeggen. Ditzelfde geloof had ook de stokbewaarder nodig en wij allemaal, om zalig te worden. Dit is heel iets ander als dat geloven wat ik in mijn eerste reactie schreef: als ik geloof dat Gods Woord de waarheid is, ik geloof dat al de beloftes die er staan waar zijn. Ik geloof dat het voor elke zondaar kan en Ik geloof dat het dus ook voor mij kan. Daarom besluit ik dat het ook voor mij is. (Die drempel hé, waar je overheen moet stappen). Dit omdat ik dat aanneem. Dit is wezenlijk echt iets anders als het door God gewerkte geloof wat die kamerling hier kreeg! Hij nam het niet zelf, nee hij werd er mee vervuld!
De doop ziet op het verbond met God, maar de doop maakt dus niet zalig hé!
@WillemB, de Gereformeerde Gemeente bestaat al jaren uit een behoudende kant en een min of meer geëvangelicaliseerde kant. Van die geëvangelicaliseerde richting zijn er al zeer veel leden overgegaan naar de PKN en naar evangelische gemeentes. Ik weet dat ds Vreugdenhil heel veel volgers die hem zeer hoog achtten en juist zijn vrienden zijn, bij de Ger Gem weggegaan zijn.
@Samanti, je kunt niet wedergeboren zijn en de Heere Jezus niet kennen, zeg je. Maar het begint niet bij Jezus. Het begint met tranen van het God’s gemis. Christus zal van Gods wege op Zijn tijd, aan zo’n mens openbaard worden.
Om met @Kip te spreken, wat moet je met de Heere Jezus als je zonden je niet tot last zijn? Als je niet beseft dat je verloren ligt? Wat bij de kamerling niet direct naar voren kwam, heeft hij later ongetwijfeld ook moeten leren, want een mens moet en zal steeds opnieuw bekering nodig hebben. De Heere zal zorgen dat Zijn kinderen afhankelijk van Hem worden. Hoe noemde die dominee het in mijn eerste commentaar ook al weer? Een belofte van het genadeverbond!... Ik zal maken dat ze een walg van zichzelf krijgen. (Ja Samanti, dat kenmerkt elk kind van God, ongeacht de verklaring die je er zelf weer aan geeft). Dus niet als voorwaarde om tot Christus de kunnen komen, maar een gevolg van het werk van Christus!
Dan komen we bij de vraagsteller, ja, er bestaan standen in het genadeleven. Er worden zowel natuurlijk als geestelijk alleen maar zuigelingen geboren. Of het nu op weg naar Damascus is, of in een koets onderweg naar Candace, waar iemand er totaal niets van begrijpt.
Het geloof in de zin van vertrouwen zoals je dat noemt is zeker ook noodzakelijk. Het is ook de enige weg tot bekering. Paulus heeft in die drie dagen toen God hem met blindheid geslagen, (ja, legt dat er maar gerust in @Samanti, als God laat optekenen “zie, hij bidt:), zijn schuld deed inleven en hij op Christus heeft mogen zien en in Hem mocht gaan geloven, ook geleerd wat hij in de brief aan de Hebreeën schreef: Hebr. 11-6: Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken. Tot God komen,,,, geloven dat Hij een beloner is….. en dan in biddend opzien afwachten tot hem die beloning ook geschonken wordt! Niet zelf neemt omdát je gelooft. Zie je het verschil? Op Gods tijd zal die beloning ook komen. Zo hij vertoeft, verbeidt Hem; want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven. Hab.2:3b
jewannes
03-10-2021 / 14:43
@alebh, als er nergens in de Bijbel staat: vraag er maar (veel) om! Zou je het dan ook maar minimaal moeten doen? Er staat ook, werkt uw zelfs zaligheid met vreze en beven. Filp 2:12. Ook niet te veel?
Ik weet wel wat je bedoelt te zeggen hoor, maar besef je het zelf? Je wilt ten diepste zélf je zaligheid werken. Je bent nog te rijk in jezelf om er als een bedelaar in diepe afhankelijkheid om te vragen. Je bent zelf nog wel in staat om je te bekeren. Je hebt een prachtige oplossing uitgekozen, nl, God wat en ik wat! Dan wil ik wel graag concreet van je weten hoe je je bekeert tot God en van die ruime zaligheid gebruik wilt maken.
Samanthi
03-10-2021 / 16:27
@jewannes
Het begint wel met Jezus, Ik ben de Deur, Ik ben de Weg, Ik ben het Licht, niemand komt tot de Vader dan door mij.

Wat wil je nu allemaal duidelijk maken? Een onbekeerd mens, een vijand van God en Zijn gezalfde zondekennis laten hebben?
Mensen tegenhouden om naar de Heere Jezus te gaan?
Het is alleen Jezus en Dien gekruisigd.

Je schreef: "en dan in biddend opzien afwachten. (...)"

Dat lees ik nergens in de Schrift terug, geloof is een uitgaande daad naar de Heere toe.

De Heere Jezus zegt vaak: "Uw geloof heeft u behouden." Dat geloof is geschonken, bij de wedergeboorte, dat geloof gaat uit naar Jezus.

Ik zie in de Bijbel verschillende bekeringen terug, Lydia... de Heere opende haar hart, Timotheus... van kinds af aan, Paulus... stilgezet op de weg, de Samaritaanse vrouw... door een gesprek met de Heere Jezus, de bezeten, Levi in het tolhuis... waar zijn die tranen van Godsgemis? Als dit nu zo belangrijk was, dan zou het toch in de Bijbel staan?

Wel lees ik van Job, een kind van God: Ik verfoei mij in stof en as, van David ik doordat mijn bedstede met tranen,  Gij hebt mijn omzwerven geteld; leg mijn tranen in uw fles; zijn zij niet in Uw register?


Zouden de kanttekeningen er dan naast zitten de droefheid naar God: David, Petrus?
De droefheid naar de wereld: Judas, Achab?

Als je dit nu zegt dan kom je met zelf doen, wat moet je met Jezus?
Ja dat vraagt de Heere Jezus ook, wat dunkt u van de Christus?

Ken je Hem? Of spreek je andere na?
Vind je jezelf geen zondaar? Te goed voor de hel, maar te slecht voor de hemel?

Als je Jezus niet kent heb je helemaal niets.
kip
03-10-2021 / 17:02
willen b
de bron wordt genoeg gepreekt bij de gergem,ook Hoe je aan de Bron komt.
vragensteller luistert niet goed tijdens de preken.
dat is mij duidelijk.

laat vragensteller eens naar de preken LUISTEREN van ds Lamain.
ik voel mij niet geroepen,om vragensteller nar de Bron te wijzen,terwijl vragensteller er met de neus opzit!!!

zelf mn roomse vrindin werd er jaloers op!!!!!!
ging vragen aan de Heere dat te krijgen.............wat Lamain preekte...en wat ds. zelf mocht bezitten.uit Genade.Of zij dat ook mocht krijgen....


Noach is als Enigste in de Ark met zn gezin.......
al die andere mensen waren vast niet allemaal ongelovige.............

als Enigste..................
Lot als Enigste met zn vrouw en dochters uit Sodom

t is een haast u om uws levenswil.......
samanti
bekeerd u
ja dat staat er,om erachter te komen,dat zelf niet te kunnen,,Heere help,bekeerd U mij,zo zal ik bekeerd zijn.!!!

t is een onmogelijke weg jezelf te bekeren,maar al degene die hier kennis aan hebben,hebben t wel geprobeerd,zich te bekeren.

vele zeggen..wijj kunnen..

Maar die erachter zijn gekomen,het niet meer te kunnen,worden door de Heere Zelf geleid en onderwezen.
enkel Genade.

dan geen sjeezen door de Bijbel met allerlei teksten,maar
dan lezen in zn verband
en vragen om Licht en Leiding aan de Heere Zelf
anders lezen we Gods Woord alleen met ons verstand!!

zeg,zouden al die mensen in de tijd van de Arkbouw,niet geweten hebben dat ze van God bekeerd moesten worden?
of zijn t mensen die zeiden...wij kunnen,want dat en dat staat er
en Noach heeft ongelijk.......

de Heere is gekomen om te...dienen....
niet om gediend te worden...

bij een halve waarheid,moeten we straks op de deur slaan..Heere Heere doe ons open......


net als in Noach,s tijd.

ach..de deur sloot achter Noach.................

het valt mij altijd op,dat de bevindelijke Waarheid,vaak wordt bespot.

hoorde eens van een herv kansel,dat de duivel van binnen een verbond maakt met de duivel van buiten....

in degene waar de Heere in werkt,en....wat ik elders schreef,dat werd toch echt door Gods Volk gekend hoor.

daar wordt ik jaloers op.

ach,zal er ook Geloof zijn op de laatste dag? t gaat immers om dat ware zaligmakende geloof?bij God vandaan
ja geloof zal er altijd zijn,heel veel zelfs net als nu.
maar verstaan is een 2e


k ben zo vaak bang,dat de Heere gaat wijken,omdat k zelden iemand tegen kom,die nog van God geleerd moet worden.
de meeste kunnen t zelf!
God wat en de mens wat
dat is NIET de leer v d Reformatie..... van de ouderwetse Hervormde kerk met bloed gekocht.


ach,wat moet de Heere dan nog doen in zo,n dorp of stad?
t is een hele Zaligmaker of niks.
geen halve

In Zijn algemene goedheid is de Heere nog zo verdragend.
maar..we hebben die bijzondere Genade nodig,o laten we daar toch om vragen,om smeken,voordat het telaat is.

ik ril ervan,als ik er aan denk,hoeveel ouders hun kinderen kwijt zijn,die niks meer willen horen,van dat EENZIJDIGE Godswerk..............

hun ouders verachten,besmeuren,of de deur uit zetten
en dat in Nederland..........

ik ril als de bevindelijke Waarheid op refoweb bijna niet verstaan wordt

k weet wat het is,eens was ik een vreemdling voor God en mijn hart
ik kende geen schuld en gevoelde geen smart
en vroeg niet mijn ziele doorziet gij uw lot.
hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God.
enz enz staat op internet

hier spreekt een uit ervaring die toch wenst dat iedereen de'' bevinding ''in zijn/haar hart mag krijgen van dit lied.

willenm b
niet alleen de buren,maar ieder weet,dat,wat nodig is voor mij,ook nodig is voor hen.

iedereen is mijn naaste nl.
hele straat heeft kennis genomen,dat ze bekeerd moeten worden...........
want ziel verloren is al verloren.

och,vraag naar den Heere en Zijn Sterkte
..
WillemB
03-10-2021 / 17:25
@ Kip, dat ze bekeerd moeten worden?
Volgens mij had de Heere Jezus een totaal andere boodschap, zoek het eens op. Bekeert u!

Denk dat het grote verschil zit in het Godsbeeld.
Kip, je beweert dat de Heere niet huilt als een mens niet wil.
Maar ik lees toch écht in mijn Bijbel over Gods verdriet hierover:
Veertig jaren heb Ik verdriet gehad aan dit geslacht, en heb gezegd: Zij zijn een volk, dwalende van hart, en zij kennen Mijn wegen niet Ps. 95:10.
Krokodillentranen van God, kip? Leg eens uit

Verder zeg je: er is genade voor nodig om de Heere vrij te laten, ook als we nooit een nieuw hart krijgen…
Ongelooflijk om deze afschuwelijke rust een vorm van genade te noemen…? Van deze “genade” lees ik niets in Gods Woord. Als het anders is, dan hoor ik het graag!
kip
03-10-2021 / 18:35
willemb dit is geen afschuwelijks rust maar juist een kruipen,voor God in t stof vallen

vanwege mn zonden.een hemelhoge schuld.......
achteraf zie je dat t Genade is,de Heere vrij te laten[ik zocht mn behoud]
maar als je erin zit,en ziet wat je verdiend hebt, een helwaardige bent.dan Gods eer boven mijn zaligheid
dan vergeving te krijgen,zo onverdiend.

op die momenten,God vrij te laten is genade[hoeft u niet mee eens te zijn hoor,tis maar voor beleving vatbaar
ook in de ondergang van een mens krijgt God de eer allen die niet willen dat Hij KOning over hen is......

sorry dat k niet heb uitgelegd.
k denk steeds de gelovige begrijpen een half woord wel
sorry

onze God vergeeft menigvuldiglijk het kan voor de grootste der zondaren
bekeerd u

dit niet nodig te hebben....
daar heeft God verdriet van gehad.
o verlaat uw zondige wegen,
de eis blijft
bekeert u
als het u werkelijk leed is dat u MIJ vertoornd hebt
dan vergeef Ik het u

k beken aan U o Heer oprecht mijn zonden

dan leer je,dat de Heere Zelf die oprechtheid in t hart heeft gewerkt..........
niks uit mij,alles uit U

k vind nu genoeg uitgelegd te hebben.

over dat verkeerde Godsbeeld

ibij ons kwamen mensen uit herv.gg.ggin.oudgeref.christ geref
allen bij elkaar
ze spraken EEN TAAL
van God geleerd en bekeerde mensen
geen kerkmuren
de een uit de kerk,de ander uit t cafe ,of wereld getrokken
maar..allen door God bekeerd.
spraken EEn Taal
t zelfde Godsbeeld
n half woord en men begreep elkaar.

spraken uit dat eenzijdige Godswerk....
wat Hij gedaan had aan hun ziel

geleerd weg wereld weg schatten.....

voor ons was dat Gods Volk waar eerbied en diep ontzag vanuit ging


geen verschil in Godsbeeld.........allen t zelfde geleerd,ondanks ieder een eigen weg
jewannes
03-10-2021 / 18:54
@Samanti, ik geef het op! Je hebt jezelf de rol gegeven van evangeliste, maar moet niets hebben van de Kerk met een hoofdletter die God middelijk gebouwd heeft door Zijn Woord én de profeten en apostelen en leraren die Hij Zelf geroepen heeft en waardoor Hij Zijn Kerk hier op aarde gebouwd heeft en nu nog steeds bouwt, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Elke Bijbeltekst past je toe zoals je uitkomt of verwerpt ze eenvoudig. Je bent zo bekeerd in eigen oog dat je helemaal geen onderwijs nodig hebt. Je heb jezelf boven alle oudvaders en predikanten verheven en je dankt God dat je niet bent als anderen die zo van verre staan en niet naar de hemel te durven zien en niet verder kunnen komen dan te zeggen, O God! wees mij zondaar genadig, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn!
Ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Het gaat jou al lang niet meer om de Waarheid van Gods Woord, maar het gaat hoofdzakelijk om je eigen gelijk! Voor jou geldt ook, wat ook voor mij geldt en voor alle mensen; de wortel deugd niet!
We zijn gevallen in Adam we kunnen niets goeds voortbrengen. Als je het denkt wel te kunnen….
Je mist totaal de diepgang van het ware geestelijke leven en je bent er zelfs vijand van. Ik ben ook geen dominee of een goede uitlegger maar ik kan je één goede raad meegeven om af te sluiten: verdiep je in de ware godzaligheid zoals die beschreven wordt door De godzalige Petrus Immens in
“DE GODVRUCHTIGE AVONDMAALGANGER”. Als je dit leest leer je iets over de diepgang die er is in Gods Ware Kerk. https://theologienet.nl/bestanden/Immens_Avondmaalspreken.pdf.
Als je je daar te bekeerd voor voelt zal ook dit schrijven eenmaal tegen je getuigen! De Heere kan niets kwijt aan zo'n bezittende ziel. Missende zielen wordt het meeste aan geschonken.
jewannes
03-10-2021 / 19:24
@ReposAilleurs, je zegt,
Maar, ik lees 2 Petrus 3:9 dat God níet wil dat er één verloren gaat, maar allen tot bekering komen. Dan is het toch een dwaling, als je stelt dat wij wel willen/zoeken/vragen, maar nog wachten op antwoord van Boven?

@ReposAilleurs, je had een bescheiden maar eerlijke vraag die ik over het hoofd gezien heb.
Als ik je hier een antwoord op mag proberen te geven wil ik zeggen dat we van nature allemaal verloren liggen! God wilt en eist zelfs van ons dat we ons bekeren zullen tot Hem. Maar, we liggen dood in zonden en misdaden. Onze bekering komt niet verder dan een arme rechteloze bedelaar te worden aan de Troon der Genade. Probeer maar te roepen en te bedelen, ook al kan een dode dat niet, want het wonder van genade is dat d Heere daar in mee komt! Joh 5-25: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.
Nu is het toch géén dwaling, als je stelt dat wij wel MOGEN/zoeken/vragen, maar nog wachten op antwoord van Boven? Zou je het niet het liefste van de Heere Zelf krijgen? Of néém je het liever?
Samanthi
03-10-2021 / 19:33
@mijn beste jewannes
Ik schrik er toch wel van, dat ik zo op jou overkomt, misschien komt het omdat ik me laat leiden door de Bijbel, ja ik lees ook wel in oude schrijvers en ik ga iedere zondag twee x naar de HHK, daar hoor en lees ik toch echt wat ik schrijf.
Ook bestuderen mijn man en ik de Bijbel en vergelijken schrift met schrift. Dat raad ik je van harte aan, begin eens met de kleinere brieven.
Ik hoop dat je ook de Christus der schriften mag vinden in die onschatbare schat, het Woord van God.
jewannes
03-10-2021 / 19:58
@Samanti, ik zei toch, ik geef het op! Je hebt zoals ik al gezegd heb je antwoord al klaar. Je dankt ook hier weer dat je twee x per week vast, om met de woorden van de zo-even genoemde voorganger te spreken en je onderzoekt de schriften. Allemaal heel goed van je, maar niet genoeg voor de eeuwigheid. Je komt handen te kort, je kunt niet je vingers in je oren stoppen en tegelijkertijd je handen voor je ogen. Calvijn zei in navolging van Augustinus, de drie belangrijkste eigenschappen van genade zijn, ootmoed,,,,, ootmoed,,,,,, en ootmoed! Ik denk dat jij ze alle drie mist! Je bent ook vast niet van plan dat boek van Petrus Immens te lezen, maar als God je de genade schenkt om dat met een biddend hart toch te doen, dan zal je iets gaan zien wat je nooit meer zal kunnen vergeten. Of ten kwade, of zo God het wil ten goede! Dat laatste wens ik je toch van harte toe! Echt waar, ik sta nu tegenover je, maar laten we voor elkaar bidden. Dat doen we te weinig, althans, ik helaas wel. Ik hoop van harte dat God je van bekeert, eens onbekeerd wilt maken. Dat is trouwens voor ons allemaal zo nodig. Wie het begrijpt die begrijpt het!
Samanthi
03-10-2021 / 20:02
@ mijn beste Kip je schrijft: "dan geen sjeezen door de Bijbel met allerlei teksten,maar
dan lezen in zn verband
en vragen om Licht en Leiding aan de Heere Zelf
anders lezen we Gods Woord alleen met ons verstand!!"

Jammer dat je in hetzelfde stuk een halve tekst uit zijn verband trekt.
Juist door de Bijbel tekst voor tekst te lezen en schrift met schrift te vergelijken, met de hulp van de Heilige Geest kwam ik erachter dat God gewilliger is om mij te verlossen dan ik ooit heb gewild, daar zit het op vast jongen, gijlieden heb niet gewild, vanwege je ongeloof.
Bij de wedergeboorte krijg je alles. Eenzijdig Godswerk, wij hoeven daar niets aan toe te voegen.

Je bent wars van aannemen en kiezen en komt, niet alleen onder deze vraag, met een versje waar in staat ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, dat is gekozen, dat begrijp ik dan weer niet.

Je bent jaloers op mensen die de Heere kennen, daar maak ik uit op dat je Hem niet kent. Je weet wel hoe het moet en vertelt anderen dat ze ernaast zitten.
Dat begrijp ik echt niet.

Ook jou wens ik toe dat je de Christus der Schriften mag leren kennen. Want zonder Hem blijf je verloren, arm en een goddeloze vijand van God, echt er is geen tussenweg het is of met Jezus of je hebt niets.
Samanthi
03-10-2021 / 20:09
@jewannes

Het is idd beter om te stoppen, je gaat me een soort van pakken op een reactie op een beschuldiging, dat is niet fair.
Ik zal voor je bidden.
ReposAilleurs
03-10-2021 / 20:25
Dank voor de reactie.

Ik zou zelf willen aansluiten bij dit onderstaande antwoord van Refoweb:

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/19472/god-moet-het-doen/

We kunnen van onszelf niets. Helemaal waar. Er is geen mens die God zoekt. Maar als er een oprecht verlangen in ons hart zit om een kind van de Allerhoogste te worden, dan ís God al in het hart begonnen.
kip
03-10-2021 / 20:58
samanti
k ben stijl en diep afhankelijk v d inkomsten des Heeren.

we zongen net psalm 25 vers 7

en voor de dienst vraag k ,,Heere mag er nog een kruimeltje vallen voor een dode hond als ik ben.

die godzalige Petrus Immens is n kostelijk boek
k lees hem graag.
over de diepgang die er is in Gods Ware kerk,om dit met jewannes te zeggen.
lees en herlees samanti.
en misschien dat we elkaar eens zullen begrijpen
ik stop,kan niet verder uitleggen
k lees wat jewannes u schrijft
maak daar ernstig gebruik van,zoals jewannes de puntjes op de i zet......
ook voor mij een les
ReposAilleurs
03-10-2021 / 21:11
https://www.youtube.com/watch?v=fwLz_q1lSw0

Vanaf 7:50, aanrader...
Samanthi
03-10-2021 / 21:24
@Kip
Ik zal voor je bidden.
kip
03-10-2021 / 21:45
samanti
k ben diep en stijl afhankelijk v d inkomsten des Heeren.

k vaag altijd of de Heere dat Woord kracht wil doen in t hart .
Heere mag er nog een kruimeltje vallen voor een dode hond als ik ben.

we zongen net psalm 25 vers 7
Gods verborgen omgang vinden
zielen waar Zijn vrees in woont
t Heilgeheim wordt aan Zijn vrienden
naar Zijn vree verbond getoond,d ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts om op God te letten
Hij Die trouw is zal mijn voet
voeren uit der boze netten
daar zit ik constant in verstrikt.
krijg ik wat,dan heb ik t .[ v d Heere]

is t weg dan mis ik Alles.

ja k ben jaloers op Gods Volk.
Ik kom zelden Gods Volk tegen nl.,
een oase als er weer een is...............

lees maar veel in Petrus Immens [doe ik ook],net wat jewannes zegt,samanti
dan vergist u zich niet voor de nimmer eindigende eeuwigheid hoor
jewannes zet de puntjes op de i
ook voor mij een les
rvB1990 en jewannes spreken een andere taal dan u samanti.
ik vind het moeilijk om uit te leggen,want de meeste antwoorden zijn zoals u schrijft op refoweb. tja.

k ben er niet jaloers op.

daarom lees en herlees wat die jewammes u zegt.

ik kan t met dat Volk niet doen,k moet de God van dat VOlk hebben,
in eigen waarneming niet verder gekomen dan n hondeke die eet v d kruimeltjes die v d tafel valln
en krijg je n kruimeltje,o dan ist een heel Brood hoor....
maar bij mij ist zo weer op.

zo genoten,zo weer toegesloten.

ieder mens is anders.
er zijn er die t nooit missen,altijd hebben.

nou,u ziet,daar hoor k niet bij.
k hoor bij de armen,de nooddruftigen,die geholpen moeten worden,ter bekwame tijd...

alleen die zo door t leven moeten gaan,kunnen mij verstaan met n half woord.
niks uit ons,alles uit Hem

een onwaaardige die zich alleen maar kan bevuilen,en dagelijks weer gewassen moet worden
dus..................dicht bij Die Bloedfontijn is de beste plek
WillemB
03-10-2021 / 22:07
@Jewannes, ook ik schrik nogal van je oordelen over Samanthi.
Hoe kun je in Gods positie gaan staan om te (denken te) weten dat ze niet bekeerd is.
Dat ze verloren is en een goddeloze vijand is van God…

Als het over meningen, inzichten of bevindingen gaat, kan ieder daar eigen inbreng over geven.
Daar mag je elkaar op bevragen en betwisten.
Maar lieve vriend, blijf alstublieft van het Goddelijke oordeel over je naaste af…
kip
03-10-2021 / 22:09
zelfs de dicipelen zeiden,,Heere leer ons bidden''

samanti u bedoelt het goed,maar vraag maar of de Heere u leert bidden.
doe ik ook hoor.
als de Heere t geeft,dan gaat t en werkt het ook wat uit
karlo
03-10-2021 / 22:21
@jewannes....je hebt het tegen samanthi over ootmoed..ootmoed..ootmoed.
hoe bestaat het?! Nu moet ik toch sterk denken aan de pot en de ketel!!

Terug in de tijd

Er wordt vaak gepreekt met een oproep tot bekering en dan wordt er aan de gemeenteleden gevraagd of ze bekeerd zijn. Ik ...
6 reacties
01-10-2015
Ik heb al een tijdje het verlangen om mij te laten dopen, al zeker een jaar. Vorig jaar ben ik hiermee naar de kerkenraa...
2 reacties
30-09-2016
Hoewel ik hervormd ben opgevoed, ben ik lang een man van de wereld geweest. Of ik dat nu nog ben is me nog steeds niet d...
2 reacties
30-09-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering