Gods Geest wijkt van ons

Dr. C. A. van der Sluijs / Geen reacties

06-07-2021, 15:03

Vraag

Als jonge ouders van een opgroeiend gezin hebben wij een vraagstuk waar we niet goed uitkomen. Op grond van Gods Woord geloven wij enerzijds dat ieder kind met een verdorven bestaan en dood in de zonden en de misdaden op deze wereld komt en daarna ook het werk van de Heilige Geest nodig heeft om opnieuw geboren te worden. Anderzijds moet helaas geconstateerd worden dat onze tijd een gebrek aan het werk van de Heilige Geest op te merken valt. Doordat we als land en volk ons steeds meer afkeren van de Heere en Zijn dienst wijkt Zijn Geest van ons.

De laatste jaren is met name de genderideologie sterk in opkomst in de westerse cultuur. Dit wordt ook onze scholen en kerken opgedrongen. Onze zorg is dat de verleiding groot zal zijn dat de kerken in Nederland dit gedachtegoed ook gaan omarmen en er ruimte voor gaan bieden. Dit zal als gevolg hebben dat Gods Geest nog verder van ons wijkt of ons zelfs helemaal verlaat, doordat wij niet meer buigen voor het Woord, maar voor de tijdgeest. Vooral voor onze opgroeiende kinderen maken we ons hier zorgen om.

Om een lang verhaal kort te maken: hoe kunnen we openstaan voor verdere kinderzegen als Gods Geest van ons wijkt? Wat doen we daarmee onze kinderen aan, die juist zo aangewezen zijn op het zaligmakende werk van de Heilige Geest.


Antwoord

Jullie vraag is zeer gecompliceerd. Enerzijds zien jullie een teruggang in het maatschappelijk leven, niet in het minst vanwege de doorwerking van de genderideologie, en jullie vrezen dat dit ook de kerken zal beïnvloeden. Anderzijds vraag je je af of je nog kan openstaan voor verdere kinderzegen te midden van de doorwerking van de goddeloosheid in ons land. Met dit laatste kunnen jullie niet bedoelen dat je dus maar aan geboortebeperking moet doen. Want dan bestrijd je de ene goddeloosheid met de andere. 

Jullie vrezen een zich terugtrekken van de Heilige Geest, omdat de kerken zouden buigen voor de tijdgeest. Dit laatste zal waar zijn. Maar de oorzaak ligt dieper. De kerken buigen voor de tijdgeest omdat de bediening der verzoening hapert. De rechtzinnige woorden zijn er allemaal nog wel, maar daarin wordt in hoge mate de bediening van de Geest gemist. De voorspelbaarheid ten top, doorgaans. Ook bij voorgangers die God vrezen. Ze denken het te weten en marcheren voort op de door hen zelf aangelegde paden. De afhankelijkheid wordt wel beleden, maar niet beoefend. Daarin komt de Geest niet mee. Integendeel, Hij wordt bedroefd of tegengestaan. 

Wat jullie hebben te doen is buigen onder het algemene oordeel en God aanroepen om uitkomst. Meer niet, maar ook niet minder. En de uitkomst zal er zijn als het gaat, niet om ons, maar om Gods eer in de onvoorspelbare liefde van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen. Dan ga je niet zelf je leven inrichten, ook niet je rechtzinnige leven, maar dan laat je de Heere in alles voorzien van begin tot eind. En dan weet Hij wel wegen waarlangs onze voet kan gaan.

Met hartelijke groet,
Ds. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Geen reacties

Terug in de tijd

Hoe kan het dat je gevoelens/emoties voelt op de plek van je hart? Verdriet voel je als pijn/steken in je hart, blijdschap of vreugde kan zelfs voelen alsof je hart in brand staat. Hoe kan dat? Een ha...
2 reacties
06-07-2010
Mijn moeder heeft een vriend. Hij is moslim. Hij gelooft wel dat Jezus gestorven is voor onze zonden, maar niet dat Hij de zoon van God is. Ze gaan nu binnenkort trouwen in een moskee voor God, maar n...
1 reactie
06-07-2016
Niemand zou God zoeken. Ik zoek hem wel, maar vind en ervaar niets. Terwijl er duidelijk staat: zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden open gedaan...
Geen reacties
06-07-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering