Wee de zwangeren

Ds. J.J. van Holten / 2 reacties

03-04-2018, 13:51

Vraag

Mijn man en ik vragen ons af of het verstandig is om in deze tijd nog zwanger te raken of toch extra voorzichtig te zijn. We hebben al een kindje maar dachten na over een tweede. Gezien de tijd waarin we leven lijkt het ons wel heel spannend omdat we ook graag nuchter en waakzaam willen zijn. Wat als morgen nou opeens bijvoorbeeld de ‘opname’ plaatsvind en we zijn zwanger? En dan? Gaan we dan niet mee? En dan moeten we door de zo moeilijke tijd die volgt (“wee de zwangeren en de zogenden”). Het weerhoudt ons nog een beetje of zullen we moeten vertrouwen op de Heer omdat Hij uiteindelijk de Maker is en niet wij? Maar we willen ook niet naïef zijn en expres in de vruchtbare periode intiem zijn. Lastig dit...

Antwoord

Wat u voorlegt in uw vraag is uiteraard een zeer persoonlijke aangelegenheid, waarin u samen een beslissing moet nemen. Wel valt het mij op dat het een vraag is die volledig wordt beheerst door het moderne denken van de tijd waarin wij leven. Ik bedoel daarmee te zeggen dat het krijgen/nemen van kinderen volledig een zaak is geworden die in onze handen ligt. Zullen we zwanger worden of zullen we dat niet? Dat is eigenlijk de kern van de vraag die u mij voorlegt. Zonder daar meteen een waardeoordeel over uit te spreken moet het wel opvallen dat daarin wordt uitgegaan van de menselijke autonomie. Onze menselijke beslissing om kinderen te nemen, of dat -om wat voor redenen dan ook- niet (meer) te doen. 

Als ik mij niet vergis spreekt de Bijbel een andere taal. Ik denk aan Ps. 127: “Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning. En op vele andere plaatsen in de Bijbel wordt duidelijk dat God de Schepper en Gever is van het leven.” Kinderen zijn en blijven Zijn eigendom. Hij geeft het leven en het blijft in Zijn hand. 

Natuurlijk weet ik ook dat er in de Bijbelse tijd nog niet de moderne middelen waren om geboorte stimulatie of -beperking te hanteren. Maar het basisprincipe moet m.i. toch zijn dat God ons kinderen geeft. En dat God dat nooit doet zonder doel en zonder plan. 

Terecht wijst u op de grote verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Zeker gezien de tijd waarin wij leven is dat een wezenlijke vraag. Er komt vandaag veel op jongeren en kinderen af en het opvoeden van jongeren in onze dagen is zeer gecompliceerd. Terecht komt dan de vraag bij je op of het nemen/krijgen van kinderen nog wel verstandig is. 

Laten we proberen om in plaats van vanuit ons menselijk standpunt eens van God uit te kijken. Dat doen we uiteraard door te luisteren naar wat Hij in Zijn Woord zegt. En dan merk ik dat er niemand geboren wordt van wie God niet afweet. Hij is immers de unieke Gever van het leven. Dan kan niemand maken wat Hij maakt. Sterker nog er loopt geen mens rond op deze aarde van wie God niet heeft gewild dat hij of zij er zou zijn. Dat is tegelijk een antwoord op jullie vraag over een eventuele zwangerschap als de wederkomst van Christus (of zoals jullie dat noemen de ‘opname’) zal plaatsvinden. God weet van ieder mens af, al vanaf de conceptie tot aan het moment van sterven.

Vervolgens is het goed om niet alleen onze bezwaren, of vraagtekens te zetten bij de moeilijke tijd waarin wij leven en de vraag of het nog wel verantwoord is om kinderen op deze wereld te zetten. Maar om het uitgangspunt weer te nemen in wat God zegt: Ik lees in het evangelie dat Jezus zichzelf en daarmee ook ons de vraag stelt of Hij nog geloof zal vinden als Hij wederkomt. Luk 18 vs. 8: “Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?”

Dan ontdek ik een heel andere insteek als het gaat om het nemen van de beslissing om zwanger te worden: God geeft ons kinderen opdat het geloof in Hem zal blijven bestaan tot op de dag dat Hij komt. Dat moet onze hoogste prioriteit hebben en dat moet het hoogste doel zijn waarmee wij kinderen uit Gods hand ontvangen.

Ik hoop u met deze (zeker niet volledige) overwegingen een paar handvatten te hebben aangereikt om samen verder over deze problematiek door te denken. Gods zegen daarbij!

Vriendelijke groet,
Ds. J. J. van Holten, IJsselstein

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kinderwens
2 reacties
ElisabethdeValk
03-04-2018 / 16:02
Als er een opname van de gemeente zal zijn (daarover wordt verschillend gedacht), dan maakt het volgens mij niet uit of je zwanger bent of niet.... Tenminste ik weet niet waarom je denkt dat dit wel een verschil maakt?! Als je als niet zwangere opgenomen zou worden, dan gebeurt dit ook als wel zwangere. Toch?
Verder als je kijkt naar de tijd van Samuël, dat hij naar de tempel werd gebracht, terwijl daar prostitutie plaatsvond... Dan was er toen ook reden genoeg om geen kind te krijgen, laat staan die in de tempel te brengen. Ik denk dat wij zo niet hoeven te redeneren....
Vraag aan God of het goed is om nog een kind te krijgen en of Hij het dan wil geven. Wees gewoon intiem met elkaar. Het is fijn als jullie eerste kind een broertje of zusje krijgt. Als er echt medische of psychische redenen zijn om geen tweede te krijgen, dan vind ik het echt anders. Dan moet je je verstand gebruiken. Maar als het puur is, we leven in een moeilijke tijd.... dan zou ik bijna zeggen: er is niets nieuws onder de zon. Al wil ik niet ontkennen dat we naar het einde gaan. Maar zelfs in Noord-Korea worden nog kinderen geboren....! Gods zegen toegewenst!
Ali636
03-04-2018 / 19:02
Wij hebben ons dezelfde vraag gesteld. De Heere zou toch heel spoedig terugkomen? Maar nu...zijn onze kinderen al getrouwd. De Syrische familie die we gisteren bezocht hebben zijn met 5 kinderen gevlucht uit Syrië. Die vlucht duurde wel meer dan een jaar. Soms te voet. Schoenen kwijt omdat ze in de modder bleven steken. En toen tijdens die vlucht..hebben ze nog hun zesde kind gekregen. Ook dat kind heeft de vlucht overleefd. God is hen zeer genadig geweest...

Terug in de tijd

Wat is de betekenis van “een ban in het leger” (Jozua 7) ? Wanneer kan/moet ook vandaag gezegd worden dat iets of iemand...
geen reacties
02-04-2008
Ik heb vier maanden verkering met een hele lieve jongen. Nu merk ik dat we de laatste tijd op lichamelijk gebied erg sne...
geen reacties
02-04-2004
Ik heb veel moeite met mijn concentratie. Het probleem is dat dit in mijn gebedsleven ook het geval is. Als ik ‘s avonds...
geen reacties
02-04-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering