Vragen van panellid

Herziene Statenvertaling

In Mattheus 13 in de gelijkenis van het onkruid en de tarwe wordt in de meeste Nederlandse vertalingen (Statenvertaling [SV], Herziene Statenvertaling [HSV], Nederlands Bijbelgenootschap-vertaling 1...
Geen reacties
23-01-2023
In 1 Thessalonicenzen 5:19-22 HSV staat: “Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad". In bovenstaande bijbelteksten s...
Geen reacties
09-01-2023
Tijdens het lezen van Lukas 2 in verschillende vertalingen ben ik een merkwaardig vertaalverschil tegen gekomen. Het gaat over Lukas 2 vers 7. In de Statenvertaling: “En zij baarde haar eerstgeb...
1 reactie
23-12-2022
Tijdens het gebruik van de HSV Studiebijbel vraag ik me af wat de verschillende groene kleuren van de tekstvakken betekenen. Voor- of achterin de Studiebijbel zelf staat geen uitleg hierover. Kan iema...
Geen reacties
15-11-2022
Ik las Psalm 4 in zowel de Herziene Statenvertaling als de De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Nu vielen mij meteen de verschillen op. Bijvoorbeeld: “Geef mij ruimte als ik belaagd word” (NBV) tegenover ...
Geen reacties
13-07-2022
In de Herziene Statenvertaling staat in Daniel 9:27: “Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden.” Waarom staat “Hij...
Geen reacties
18-04-2022
In de Bijbel wordt opgeroepen om waakzaam te zijn en Christus’ wederkomst te verwachten. Nu heeft de Statenvertaling (SV) staan dat Hij komt “terwijl u het niet méént” en de Herziene Statenvertaling (...
1 reactie
18-03-2022
Ik heb een vraag over het begin van de Tien Geboden in Exodus 20:2 in de Herziene Statenvertaling: “Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.” Waarom is er ...
2 reacties
09-12-2021
Hoe moeten we aankijken tegen het HSV21-project? Dit naar aanleiding van het artikel 'Reviseer Statenvertaling niet, maar werk aan HSV21'. Waarom toch altijd het willen aanpassen van de Statenverta...
Geen reacties
10-11-2021
Klopt het dat bij de Herziene Statenvertaling gebruik gemaakt is van de Griekse tekst bij het evangelie van Mattheüs i.p.v. de vroegere Hebreeuwse grondtekst? En zo ja, waarom is hiervoor gekozen?
Geen reacties
27-10-2021
In de Herziene Statenvertaling die zich baseert op de Masoretische tekst voor het Oude Testament staat dat Goliath een lengte van 6 el en een span had, wat neer zou komen op bijna 3 meter. Nu blijkt d...
3 reacties
25-08-2021
In Mattheus 27:49 (New Century Version + SW) staat: “De overigen echter zeiden: Laat het zijn! Laten we zien of Elia komt om hem te redden! Een andere nu, een lanspunt genomen hebbend, doorstak Zijn z...
Geen reacties
01-07-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering