Coronavirus en de eindtijd

ds. D.M. Elsman / 25 reacties

18-03-2020, 14:19

Vraag

Nu in de tijd van de coronacrisis moet ik steeds vaker denken aan de eindtijd. Ik ben 25 jaar en dit is het eerste wat mij diep raakt als persoon, ik ben niet besmet, maar dat het tekenen zijn van de eindtijd is duidelijk. En dan is bij mij daar toch weer de twijfel, bestaat God wel en ik ben gewoon bang om dit te schrijven. Waarom twijfel ik met deze sterke tekenen?

Nu kwam ik op internet een boek tegen van een wetenschapper (Dean Koontz) en die schreef het boek “The Eyes of Darkness”, waarin het exacte verhaal van corona is voorspeld. Datum, naam, veel doden, geen medicatie, plaats, longziekte, dat het de hele wereld zal raken en nog meer dingen. Nu vraag ik me af hoe ik hier de Bijbel naast zou kunnen leggen, hoe moet ik hier binnen het geloof mee om gaan? Heeft deze wetenschapper het geschreven in opdracht van de duivel, of juist in opdracht van de Heere? Zoveel vragen die opkomen bij deze vreselijke ziekte die zich nu over de wereld verspreidt. En helaas, geen antwoorden.

Antwoord

Allereerst wil ik je bedanken voor je vraag. Je schrijft aan het slot dat er zoveel vragen zijn en helaas geen antwoorden. Dat laatste is maar de vraag.

Er zijn voor ons mensen wel veel dingen verborgen -die zijn voor de HEERE- maar “de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen” (Deut. 29:29). 2 Petrus 1:19 wijst ons op het Woord van God waar wij met onze vragen naartoe mogen gaan: “Wij hebben het profetische Woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.”

Over het boek van Dean Koontz, “The Eyes of Darkness”. Ik heb het niet gelezen, maar er enkele relevante passages uit bekeken. Inderdaad zijn er overeenkomsten tussen wat hij schrijft en wat wij meemaken. Over een gevaarlijk ‘biologisch wapen’ onder de naam Wuhan-400, ontwikkeld in een laboratorium even buiten Wuhan, dat zich verspreidt. Maar hoe ‘toekomstvoorspellend’ is dat? De schrijver staat bekend als een fictieschrijver (van thrillers, horror, science fiction); als je je in zijn schoenen verplaatst en zou weten dat zich bij Wuhan in China een van de meest geavanceerde laboratoria voor onderzoeken aan virussen bevindt, zou dat toch een mooi beginpunt zijn van je boek? Daarbij is het helaas niet ondenkbaar dat er op het gebied van biologische oorlogvoering al veel ontwikkelingen achter de schermen een feit zijn. Het geeft aanleiding tot nogal wat (complot)theorieën. Overigens zijn er overduidelijk verschillen aan te wijzen tussen Wuhan-400 en het coronavirus; in zijn boek spreekt Koontz over een incubatietijd van 4 uur (niet zoals bij corona 2 tot 14 dagen) - en dat iedere geïnfecteerde binnen 24 uur sterft met een overlevingskans van 0 procent (bij corona is dat 98 procent).

Nu je vraag of deze schrijver -je schrijft dat hij een wetenschapper is, maar ik kan dat niet terugvinden- dit in opdracht van de duivel heeft geschreven of in opdracht van de Heere. Over het laatste kunnen we kort zijn; ik hoop dat je begrijpen zult dat de Heere Zich niet bedient van dit soort lectuur. Daarbij: intimidatie en bangmakerij zijn typisch kenmerken van de duivel. Wel is het zo dat de duivel in staat is tot allerlei kracht, tekenen en wonderen van leugen (2 Tes.2:9). Ook heeft hij meer kennis dan wij en is daardoor in staat om ontwikkelingen in te schatten, maar de Bijbel leert niet dat de duivel en de demonen de toekomst kennen, laat staan kunnen voorspellen. Alleen God kent de toekomst. Aan Hem is het albestuur. De duivel is een schepsel – weliswaar machtig, maar gebonden aan de perken die God hem stelt. God beheerst de tijden en daarmee de toekomst. 

Daarom wil ik je in liefde, maar met ernst vragen: laat je niet langer intimideren of bang maken – vrees niet voor een schepsel, maar vrees God. Begin ermee Hem als je Schepper te erkennen en te eren. Jes.44 zegt: “Ik ben de HEERE, Die alles doet; Die de hemel uitspant, Ik alleen, Die de aarde uitspreidt voor Mijzelf; die de tekenen van hen die leugens verzinnen verbreekt, Die de waarzeggers waanzinnig maakt; Die het woord van Zijn knecht bevestigt, en de raad van Zijn boden volbrengt” (vs. 24-26). 

God zond Zijn Zoon naar deze wereld, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou (1 Joh.3:3). Dat wil Hij ook in jouw leven doen. Hij heeft de kop van de oude slang (de duivel) vermorzeld (Gen. 3:15). Aan het kruis heeft Hij de overheden en machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd (Kol.2:15). De Zijnen mogen “meer dan overwinnaars zijn door Hem Die ons heeft liefgehad” (Rom.8:37). 

De Heere voorzegt in Zijn Woord dat er nog vele tekenen zullen volgen waaronder besmettelijke ziekten er één is (Matt. 24). Door al die tekenen van oordeel heen roept de HEERE de mensheid nog op tot bekering voordat Hij met Zijn eeuwige oordeel zal komen. Nu nog klinkt het: “Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld” (Joh.3:17 en 18a). Tot die zal het straks bij de voleinding klinken: “Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld” (Matt.25: 34). “Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de Eniggeboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht” (Joh. 3:18b en 19). Tot die zal het klinken: “Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is” (Matt. 25: 41).

Kom, geef je hart aan de Heere Jezus. Wie bij Hem schuilt, hoeft nergens bang voor te zijn. Hij wil het zo goed en liefelijk met ons maken. Hoor! Hij wil Zijn liefde geven als wapen tegen de angst (1 Joh. 4:15-19): “Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in Hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.”

Ds. D. M. Elsman

 

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

coronaviruseindtijdvirusziekte
25 reacties
mortlach
18-03-2020 / 14:55
Ik las het en dacht "Dean Koontz, ik ken die naam. Dat is toch een fictie-auteur en absoluut geen wetenschapper? Laten we alsjeblieft niet nog meer gaan zoeken om ons druk om te maken. Trouwens, ik lees net op Wikipedia dat dat virus in de eerste drukken (de eerste 8 jaar!) het Gorki-400 virus heette.

Trouwens, als ik een fictief virus zou moeten bedenken dat een wereldwijde bedreiging zou zijn, dan zou ik het ook een longvirus maken, door de lucht verspreid, oorspronkelijk van dieren (waarschijnlijk vleermuizen) en ontstaan in een dichtbevolkt gebied. Zelfs de incubatietijd moet niet te kort zijn, want dan verspreid het zich niet goed. Oftewel, een groot aantal kenmerken van het SARS-CoV-2. Dat heeft dus niks met een voorspelling te maken, maar met goed zijn in een theoretisch en fictief virus bedenken.

En wat betreft die eindtijd, tja, we zitten momenteel in wat ruw vaarwater, maar ook dit gaat wel weer voorbij. We zitten als bijna 2000 jaar in de eindtijd.
huibertus
18-03-2020 / 23:34
Want de bezoldiging van de zonde is de dood,
maar de genade gift van God is het eeuwige leven
voor hen die in Christus Jezus onze Heere zijn.Rom 6 vs 23
Wij zijn pas aan het begin van de smarten.
elke dag worden met toestemming van de regering d.w.z
de meerderheid van het volk 100 virus vrije kinderen gedood
in de schoot van de moeders.
Ik zie nog geen verootmoediging,
Voor ons geldt verblijdt u in de hoop zijt geduldig in de verdrukking
volhardt in het gebed Rom 12 vs 12
Samanthi
19-03-2020 / 12:38
@ huibertus
En jij ben zondevrij?
huibertus
19-03-2020 / 16:58
Samanthi
Ook voor mij geldt ik ellendig mens wie zal mij verlossen uit het lichaam
dezes doods ? houdt dat dan in dat ik niet mag wijzen op het grote kwaad
in deze wereld ? ook mij kan de smart ten deel vallen
Samanthi
19-03-2020 / 20:46
@Huibertus
De Heere Jezus zegt, zie ik heb het u voorzegt, al deze dingen zullen gebeuren, als we het hebben over zonden die anderen doen zegt Hij, zo gij u niet bekeerd gij zult eensgelijks vergaan, bovendien, de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem.
huibertus
19-03-2020 / 22:51
Samanthi
De logica van uw beschuldiging op mijn reactie ontgaat mij. sorry
Samanthi
19-03-2020 / 23:01
@huibertus
Zie het niet als beschuldiging, maar als terechtwijzing.
huibertus
20-03-2020 / 11:11
SAMANTHI
Het is goed zo ,we zullen het hier maar bij laten.
Justinus
26-03-2020 / 23:06
@Huibertus' uitingen een aantal keren gelezen... voel meer voor hetgeen @Samanthi als reactie daarop geeft!
huibertus
27-03-2020 / 15:26
Justinus Dank u wel voor uw vriendelijk reactie
U heeft nagedacht over mijn reactie' dat is heel terecht want het is een
moeilijk item .Ook ik zelf heb er over nagedacht, mijn reactie schreef ik
in een impuls en ook direct gepost wijzer had geweest er een nachtje over
te slapen. maar dat ter zijde
Het geval is alle wonden zijn het gevolg van zonden alleen de invulling
van de wonden is niet aan mij ,misschien lag ik in mijn reactie te veel verband
met oorzaak en gevolg,God is rechter die beslist.
Daarom nam ik de terechtwijzing van Samanthi aan en stopte de discussie.
maar het verhaal is hier mee nog niet uit,volgens Samanthie heb ik geen recht
om het kwaad aan te wijzen omdat ik zelf ook zondaar ben m.a.w.de balk en
splinter zie citaat 19-3-2020-2046. Dan vraag ik mezelf af hoe het zit met al
die duizenden mensen die van zichzelf ook zondaren zijn en jaarlijks de tocht
maken van schreeuw om leven en gaan ze naar het zuiderpark in den Haag? Nee ze gaan naar de gebouwen van de regering n.l het binnenhof
dat is toch ook een indirecte beschuldiging geldt ook hier een terechtwijzing?
ik ben niet alwetend, dus ik wacht maar af of er weer terechtwijzingen kome
Samanthi
27-03-2020 / 15:59
@Huibertus
Die lopen daar niet voor de zonden van anderen, maar voor het leven.

Als je alleen vanaf de bank reageert en nooit iets doet, hoe kun je dit dan rijmen?

Dan lijkt het of je het er mee eens bent, net als je wegkijkt met vloeken ofzo.
Justinus
27-03-2020 / 16:03
@huibertus dank voor je reactie.
Dat ik je eerste reactie een paar keer heb gelezen, had een reden. Ik ben vroeger door de kerkgemeenschap en mijn ouders, alles met de beste bedoelingen maar wel op basis van de kennis en aannamen van toen, groot geworden met de idee: alles wat er gebeurt, gebeurt omdat God dat wil. Dat geloofde ik toen, ik ben vaak bang geweest.
Totdat ik zelf ook begon na te denken en me te verdiepen in de Bijbel en andere geschriften. Om een heel lang verhaal kort te houden: ik ben op zeker moment in een andere God gaan geloven. In een God die het kwade niet wil, die het echter wel ziet. En als we dan door het kwade, wat dat ook mag zijn, belaagd worden, dan ziet Hij dat en staat Hij naast ons en steunt en sterkt ons, misschien niet op de wijze waarop wij het wellicht zouden wensen.
In deze crisis staat Hij ook naast ons, dat wil, zoals ik het geloof, niet zeggen dat wij geen 'kleuscheren' oplopen.
Tot slot: ik leerde vroeger dat het musje ingevolge Gods wil van het dak viel, ik geloof al meer dan 50 jaren, dat dat niet Gods wil was, maar dat Hij het musje zag vallen en het Hem ook zeer deed.
Justinus
27-03-2020 / 16:09
Correctie: kleurscheren moet uiteraard 'kleerscheuren' zijn
Samanthi
27-03-2020 / 16:12
@ even ter aanvulling, dat je bij bijvoorbeeld vloeken wegkijkt, maar wel iedereen verteld dat de ander vloekt.
Samanthi
28-03-2020 / 00:19
https://cip.nl/cip+/78632-john-piper-geeft-bijbelse-visie-op-het-coronavirus/SBtRAgQBUS8mPBxJEE8ecRUUGQ
huibertus
28-03-2020 / 11:33
Samanthi
Inderdaad lopen zij voor het leven, maar waarom naar het Binnenhof?
Omdat daar de beslissingen worden genomen betreffende het leven.
Ik kan zelf niet meelopen maar volg ze wel met gebed.
In mijn laatste reactie heb ik uitgelegd hoe ik tot mijn reageren ben gekomen
waarom blijven verwijten?
Samanthi
28-03-2020 / 12:41
@huibertus: dit: "Wij zijn pas aan het begin van de smarten.
elke dag worden met toestemming van de regering d.w.z
de meerderheid van het volk 100 virus vrije kinderen gedood
in de schoot van de moeders.
Ik zie nog geen verootmoediging,
Voor ons geldt verblijdt u in de hoop zijt geduldig in de verdrukking
volhardt in het gebed Rom 12 vs 12"

Is de rede van mijn reactie, is mis dit:
Daniël 9

4 Ik bad dan tot den HEERE, mijn God, en deed belijdenis, en zeide: Och Heere! Gij grote en verschrikkelijke God, Die het verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben en Zijn geboden houden. 5 Wij hebben gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en goddelooslijk gehandeld, en gerebelleerd, met af te wijken van Uw geboden, en van Uw rechten.

Niet zij maar wij, of ik heb gezondigd, verblijd u in de hoop is goed, maar belijdenis van je eigen zonden zul je tot je laatste snik doen.
huibertus
28-03-2020 / 16:54
Samanthi
U blijft met verwijten komen moet ik u uitleggen hoe mijn binnen kamer er uit
ziet? Ik ben op leeftijd en ook in mijn leven is smart en verdriet niet voorbij
gegaan de dood heb ik meer malen recht in de ogen moeten zien en wij hebben gezondigd weet ik heel goed .Maar u blijft steken in het feit dat ik
dacht met zoveel kwaad in de wereld zou de Heere wel eens hek op onze weg kunnen plaatsen,per ongeluk heb ik dat op papier gezet en dat is u een gruwel.
Ik ben in het bezit van 2 bijbels een s.v en een h.s.v die gebruik ik om en om,
daar heb ik John Piper niet voor nodig, tenslotte nog een opmerking u moet eens
leren dingen los te laten en niet perce met Bijbelteksten het laatste woord
willen hebben
Samanthi
28-03-2020 / 18:06
@ huibertus
Het is niet mijn bedoeling om iemand te veroordelen of weg te zetten, ik wil alleen benadrukken dat je bij jezelf moet blijven.
Justinus
28-03-2020 / 21:38
@Huibertus en @Samanthi -> misschien verstandig om discussie te staken? Doet me een beetje denken aan wat er in het verleden is gebeurd: "ik ben van ..." en "ik ben van ..." en daarom hebben we nu zoveel kerken...

Terug in de tijd

Nu dominee Van Andel heeft uitgesproken dat de dood van Els Borst, Gods’ straf is, suggereert hij daarmee dat de moorden...
6 reacties
18-03-2014
Om tot Jezus Christus te komen, wordt vaak Joh 16:8 aangehaald voordat je Christus door het geloof mag omhelzen en aanne...
geen reacties
18-03-2005
Ik ben een meisje van 15 jaar, heb psychische problemen en veel geloofsvragen. Ik wil graag een keer met mijn dominee pr...
52 reacties
18-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering