Vragen van panellid

ds. D.M. Elsman

In Mattheüs 4 gaat het over de verzoeking in de woestijn. De Heere sprak tot de satan: “Gij zult de Heere uw God niet ...
1 reactie
29-10-2021
In verband met angst voor de eventuele gevolgen van iets wat ik (deels in het geheim) doe, heb ik God een belofte gedaan...
3 reacties
27-08-2021
Aan ds. Elsman. Ik verdiep me de laatste tijd erg in apologetiek en leer hier veel van en word er erg door gesterkt in...
17 reacties
04-06-2021
Exodus 33:11: De HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Exodus 33...
geen reacties
10-05-2021
Ik zag op de website dat er al heel veel vragen zijn gesteld over het Heilig Avondmaal, maar ik kon mijn vraag niet vi...
geen reacties
29-03-2021
Graag zou ik een vraag willen stellen aan ds. P. van der Kraan. Geachte dominee, mijn vraag is: wat is het verschil tuss...
geen reacties
29-03-2021
Wie wordt er bedoeld -als er in de brieven naar bijvoorbeeld Smyrna is geschreven- met de engel der gemeente?
geen reacties
24-02-2021
Ik heb een vraag en ik weet dat hier al een keer gevraagd is naar het wel of geen (eeuwige) behoud van Salomo. Nu gaat...
geen reacties
12-01-2021
Ik heb weleens de soort uitdrukking gehoord: “Het is zo makkelijk, dat wij als mens het moeilijk vinden.” Dit werd dan a...
geen reacties
23-11-2020
Ik ben geen uitgaanstype en zal ook niet snel meer dan twee wijntjes op een avond drinken. Wel vind ik het gezellig om a...
geen reacties
22-09-2020
Dit jaar heb ik belijdeniscatechistatie gevolgd om belijdenis te doen. Dit wil ik graag. Alleen mijn vraag is: kan je we...
2 reacties
26-06-2020
Ik vraag me af waarom het zo is dat eigenlijk niemand vanuit zichzelf lust heeft om God te zoeken. Het is allemaal Gods ...
geen reacties
28-04-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering