Partij voor Israel

Ds. A. Jonker / Geen reacties

17-06-2019, 16:06

Vraag

Waarom kiezen wij in de kwestie Israel-Palestijnen altijd partij voor Israel? De Palestijnen woonden al sinds mensenheugenis in dat land. Dan wordt in 1948 door de Verenigde Naties de staat Israel gesticht, vanwege een misplaats schuldgevoel inzake de Holocaust, en worden de Palestijnen maar uit hun land gezet. Geen wonder dat ze dat niet zomaar pikten. De Verenigde Naties hadden geen schuld aan de Holocaust, maar Nazi-Duitsland. Of zie ik dat verkeerd?


Antwoord

Het lijkt er op dat deze vraag vanuit een bepaalde visie is gesteld. Misschien is de vraag prikkelend bedoeld om het antwoord helder te krijgen, dat kan ook. Naar mijn mening is de vraag niet terecht en staan er onjuistheden in de argumentatie. Zijn de Palestijnen overal uit hun land gezet, of zijn ze ook vrijwillig vertrokken in de door de Arabieren begonnen oorlog 1948?

In de eerste plaats is het niet zo dat ‘wij’ (automatisch) partij kiezen voor Israël. Het is triest dat er een groot conflict is met intens tragische gevolgen voor beide partijen, niet het minst voor de Palestijnen. Zelfs wie ‘vaak’ voor Israël kiest, zal niet in alle omstandigheden dat voor-standpunt handhaven, want de staat Israël en het leger van Israël maken ook fouten.

In de tweede plaats wonen in het land waar nu de staat Israël is, al sinds vele eeuwen zowel Joden als Arabieren. Vanuit de Bijbel is duidelijk dat God het land Kanaän beloofd heeft aan Abraham en zijn nakomelingen. Jozua heeft de Israëlieten daarin geleid en veel Kanaänieten sneuvelden. Anderen bleven daar wonen tot op de huidige dag. De niet-Joden hadden het onder de koningen van Israël goed, maar erkenden de koning van Juda of de koning Israël. De Israëlieten (Joden) vormden de overgrote meerderheid, de leden van allerlei kleine volken vormden een minderheid.

De Romeinen hebben in het jaar 70 Jeruzalem en de tempel verwoest en na het jaar 135 de Joden uit Jeruzalem verdreven. Vanaf dat moment leven de Joden verstrooid over de wereld, maar er bleven ook Joden in Palestina wonen, zij het toen een minderheid. Palestina was altijd bezet door andere volken, na de Romeinen, de Byzantijnen, de Arabieren en tenslotte de Turken. Na de val van het Turkse rijk in 1917 werd Palestina door de Volkerenbond (voorloper van de Verenigde Naties) geplaatst onder Engels bestuur. In 1947 besloot de Volkerenbond, waarbij niet alleen de Holocaust maar ook de toenemende conflicten tussen Joden (die meer in getal werden door immigratie) en Arabieren, dat er twee staten moesten komen: een Joodse staat en een Arabische staat. Deze tweedeling werd door de Joden geaccepteerd, maar vijf Arabische volken begonnen de oorlog tegen Israël. In die oorlog zijn niet alleen door Arabieren, maar ook door Joden gruwelijke dingen gedaan.

Er was nooit sprake van een Palestijnse staat (pas sinds 1964 was er de door Yasser Arafat opgerichte PLO). De Westbank was bezet door Jordanië en de Gazastook door Egypte!

Wij mogen kiezen voor Israel, omdat de Joden volgens de Bijbel Gods volk zijn en God aan de Joden het land beloofd heeft. Daarbij gunnen we de Palestijnen een beter leven dan nu. Ze hebben echter vaak meer te lijden van het beleid van hun eigen leiders dan van Israël.

Persoonlijk geloof ik dat alleen het geloof in Jezus de Vredevorst, een brug tussen Palestijnen en Joden (en christenen) zal kunnen brengen. Dit ervaren Messiasbelijdende Joden en Arabische christenen nu al!

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

IsraelPalestijnen
Geen reacties

Terug in de tijd

Bij ons thuis is nog nooit echt over het geloof gepraat, we lezen uit de Bijbel aan tafel na het eten, we bidden allemaal in stilte voor onszelf. En daar houd het mee op. Er wordt van veel dingen geze...
Geen reacties
17-06-2006
Mijn vraag gaat over hoe om te gaan met bindingsangst in je relatie? Herkenbare dingen ik die ik ervaar zoals: het missen en niet missen; jezelf binden en toch vrij willen zijn en dat het je toch bena...
Geen reacties
17-06-2017
Wat is het verschil in liefde tussen twee mensen onderling en de liefde tussen God en een mens? Op deze vraag wordt vaak zo algemeen geantwoord met: "Gods liefde gaat veel dieper", of  "Gods liefde is...
Geen reacties
17-06-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering