Op rietstaven leunen

Ds. A.J. Schalkoort / Geen reacties

02-04-2019, 08:42

Vraag

Wat betekent de uitdrukking “op rietstaven leunen”?


Antwoord

“Zie, gij vertrouwt op dien gebrokenen rietstaf, op Egypte; op denwelken zo iemand leunt, zo zal hij in zijn hand gaan en die doorboren; alzo is Farao, de koning van Egypte, al dengenen, die op hem vertrouwen.” Zo lezen we in Jesaja 36: 6.

Jeruzalem is door Sanherib belegerd toen Hiskia koning was over Israel. Deze koning wilde niet langer belasting betalen aan de koning van Assyrie. Daarom belegert hij Jeruzalem. Hij wordt door Rabsake, een vertegenwoordiger van de Assyrische hof, toegesproken. Hizkia moet niet denken dat hulp van Egypte hem zal redden uit handen van Sanherib. In Egypte groeit veel riet net als in ons land. Vandaar het beeld dat hier gebruikt wordt. Egypte is als een rietstengel. De punt is scherp en kan je hand doorboren als je er op leunt als op een stok, maar uiteindelijk breekt die stengel als je met je volle gewicht erop leunt. De bedoeling van de tekst is een oproep om niet te vertrouwen op Egypte maar je maar over te geven aan Sanherib.

Nu weten we dat Hizkia de Heere vreesde en zijn vertrouwen stelde niet in aardse machten maar in de God van Israel. In Jesaja 37 kunnen we lezen hoe de Heere op een wonderlijke wijze Hizkia verlost uit de hand van Sanherib. Dit wil ons vandaag leren niet te bouwen en te vertrouwen op aardse machten maar op de Heere alleen. Wees daarom een wijze bouwer die zijn huis bouwt op de rotssteen. De rotssteen is Christus. Die Zijn woord hoort en doet is wijs. 

Ds. A. J. Schalkoort

Dit artikel is beantwoord door

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
216 artikelen
Ds. A.J. Schalkoort

Bijzonderheden:

Emeritus-predikant


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Hoe worden consulentschappen binnen de Ger. Gem. verdeeld? Onze consulent vertrekt naar een andere classis. Bepaalt de classis waaruit hij vertrekt wie onze nieuwe consulent wordt of beslist onze kerk...
Geen reacties
02-04-2016
Mijn vriend en ik hebben nu ongeveer een jaar verkering. Nu is het zo dat hij eerst met z'n tweeën op vakantie wil gaan om daarna verder te kijken qua trouwen (hoever we gaan op lichamelijk gebied daa...
Geen reacties
02-04-2004
Ik ga sinds een jaar om met twee broers. Ze zijn nogal verschillend van elkaar. De oudste is zeker van zichzelf, de jongste is stil en meer verlegen. Met hem heb ik door omstandigheden meer contact ge...
Geen reacties
02-04-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering