Op rietstaven leunen

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

02-04-2019, 08:42

Vraag

Wat betekent de uitdrukking “op rietstaven leunen”?

Antwoord

“Zie, gij vertrouwt op dien gebrokenen rietstaf, op Egypte; op denwelken zo iemand leunt, zo zal hij in zijn hand gaan en die doorboren; alzo is Farao, de koning van Egypte, al dengenen, die op hem vertrouwen.” Zo lezen we in Jesaja 36: 6.

Jeruzalem is door Sanherib belegerd toen Hiskia koning was over Israel. Deze koning wilde niet langer belasting betalen aan de koning van Assyrie. Daarom belegert hij Jeruzalem. Hij wordt door Rabsake, een vertegenwoordiger van de Assyrische hof, toegesproken. Hizkia moet niet denken dat hulp van Egypte hem zal redden uit handen van Sanherib. In Egypte groeit veel riet net als in ons land. Vandaar het beeld dat hier gebruikt wordt. Egypte is als een rietstengel. De punt is scherp en kan je hand doorboren als je er op leunt als op een stok, maar uiteindelijk breekt die stengel als je met je volle gewicht erop leunt. De bedoeling van de tekst is een oproep om niet te vertrouwen op Egypte maar je maar over te geven aan Sanherib.

Nu weten we dat Hizkia de Heere vreesde en zijn vertrouwen stelde niet in aardse machten maar in de God van Israel. In Jesaja 37 kunnen we lezen hoe de Heere op een wonderlijke wijze Hizkia verlost uit de hand van Sanherib. Dit wil ons vandaag leren niet te bouwen en te vertrouwen op aardse machten maar op de Heere alleen. Wees daarom een wijze bouwer die zijn huis bouwt op de rotssteen. De rotssteen is Christus. Die Zijn woord hoort en doet is wijs. 

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus-predikant
geen reacties

Terug in de tijd

Begin september 2011 heb ik jullie mijn verhaal verteld. Onze voorganger heeft mij gebeld en om vergeving gevraagd. Inmi...
2 reacties
02-04-2012
Ik ben me de laatste tijd aan het verdiepen in het ontstaan van de Reformatie, Dordtse Leerregels enz. Ik heb een redeli...
1 reactie
02-04-2013
Ik weet niet hoe ik op een nette christelijke manier van mijn vriendin af kan komen. Weet u het?
geen reacties
02-04-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering