Haat en vijandschap jegens Jezus

Ds. D. Breure / geen reacties

21-12-2020, 15:07

Vraag

Elk jaar rond Kerst komt dezelfde vraag bij me op. Ik snap dat de Heere Jezus naar deze aarde is gekomen om de straf te dragen voor zondaren. Dus onze straf, de dood, heeft Hij gedragen. Hij heeft de dood overwonnen. Maar waarom moest Hij daar zoveel weerstand, haat en vijandschap van Zijn volk, maar ook de mensheid in het algemeen bij verdragen? Was de kruisdood alleen niet voldoende om God tevreden te stellen? Waarom moest daar al die vijandschap en haat van de mensen bij? Zo werd het voor Jezus nog zwaarder om te dragen.

Ik snap wel dat hij bijvoorbeeld in een stal lag, zodat de armste, minste mens naar hem toe kan gaan. Maar het waarom van de haat en de vijandschap jegens Hem snap ik niet. Ik heb hier in een preek nog nooit een antwoord op gehad. Ik hoop dat een dominee het uit kan leggen.

Antwoord

Je stelt een vraag waar ik zelf eigenlijk nog nooit zo over had nagedacht. Zo helpt het ons om de dingen van Jezus leven en sterven nog beter te kunnen duiden.

De vijandschap die Jezus ondervond op aarde kon niet uitblijven. Zo is de mens, ieder mens. De mens is een tegenstander van God, niet alleen als Hij komt met wetten en geboden, maar ook als Hij komt met genade en Zijn Zoon. Hoe dichter God naar een mens toekomt, hoe meer de haat opstijgt uit ons hart. Hoe feller het licht, hoe meer we met onze ogen knipperen. Dus het kan niet anders of mensen breken uit in haat als God in Jezus zo dichtbij hen komt. Het maakt openbaar wie en hoe wij mensen zijn. 

Het Nieuwe Testament noemt het vaak als tegenstelling: Jezus, Dien gij gekruisigd hebt, maar God heeft Hem uit de doden opgewekt. Wij verwerpen de Messias, maar God omhelst Hem en keurt Zijn werk goed.   

En toch is Jezus gekomen! Wat een wonder van Zijn liefde. En als een mens dan toch voor Jezus leert buigen en tot Hem leert vluchten: wat een wonder! Dat is door Gods Geest, door wedergeboorte.

Tegelijk geeft Jezus’ lijden op aarde onder de haat van mensen aan dat Zijn volgelingen niet anders te verwachten hebben. Opdat wij Zijn voetstappen zullen drukken: ook door haat en smaad en lijden door vervolging heen. Maar ook daarin is Hij de medelijdende Hogepriester Die weet wat dat is en hoe dat voelt.  

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

Ds. D. Breure

 • Geboortedatum:
  30-08-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Waarder
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Elke dag bedenk ik wel dat ik bekeerd moet worden. Soms wil ik het, maar vaak wil ik het ook niet. Ik wil eigenlijk niet...
8 reacties
21-12-2009
Waar is de brief aan Laodicia gebleven waar Paulus over spreekt in Kol. 4:16? En stel dat deze gevonden wordt, krijgt de...
1 reactie
21-12-2017
Kun je als je niet bekeerd bent wel echt je naaste liefhebben?
6 reacties
21-12-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering