Verlost worden van porno

Ds. J.D. Heikamp / 3 reacties

30-10-2017, 10:00

Vraag

Ik zou graag een vraag willen stellen aan ds. J. D. Heikamp. Ik blijf de zonden doen. Dat is mijn eigen schuld, ik doe het tegen beter weten in. Telkens weer, daardoor sta ik schuldig tegenover God. Bij mij is het zo dat ik niet val in de zonden, maar dat ik blijf liggen in de zonden. Vroeger sprak mijn geweten nog, maar ondertussen ben ik zo hard geworden als een steen, ben ik ongevoelig. Wat kan ik hieraan doen? Ik weet het, ik verdien geen genade meer, maar ik ben zo slecht dat ik denk: het komt wel weer goed, na verloop van tijd komt God wel weer in mijn leven. Hiermee misken ik de heiligheid van God en denk ik dat God mij wel vergeeft. Ik heb de Heilige Geest bedroefd en uitgeblust.

Dominee hoe kom ik verlost van deze zonden? Het heeft met porno te maken en ik ben daar voor in behandeling geweest, maar ik doe het nog steeds. Ik weet dat ik het kan stoppen, ik krijg de kracht daarvoor, maar ik doe het niet. Het ergste is nog dat ik daar zelf bij ben, het is alleen maar schuld. Ik verdien geen antwoord. Ik heb het totaal verpest. Mijn hart is in alles zo huichelachtig. Het lijkt nu misschien wel alsof ik mijn schuld in zie, maar daar denk ik dan weer iets mee te worden en dat God mij om mijn berouw wil vergeven. Ik ben echter nog nooit gestorven aan de wet. Kunt u mij een antwoord geven?

Antwoord

U stort uw hart open en eerlijk uit in uw schrijven. U noemt zelfs de zonden bij name. U brengt duidelijk onder woorden dat u wel weet dat het een grove zonde is die u bedrijft en anderzijds er niet los van kunt komen. Gekneld in de banden van de zonden en de duivel, die misbruikt maakt van verborgen zwakheden. Dat is een eeuwenoude list van de satan om mensen te grazen te nemen, met het doel om een ziel te vernietigen en te verwoesten. Daar lijkt hij bij u in geslaagd.

Uit uw opmerkingen blijkt dat u weet bij Wie u terecht moet komen om hiervan verlost te worden. In zondag 1 van de Heidelberger staat zo mooi: “Die mij verlost heeft uit de macht of heerschappij van de satan.” Hij heeft zijn kop vermorzeld. Och, de Heere moge u brengen in het stof aan Zijn voeten, daar is plaats voor het verlorene en afgedwaalde. De enige plaats om te leren sterven aan de zonde en ongerechtigheden met belijdenis van zonde en schuld. Om vergeving van zonden te ontvangen in en door Zijn bloed. Hij is de Zoeneling voor een doemeling in Adam. Bij Hem moet u wezen, bij Hem alleen!

Van belang kan ook een vertrouwde ambtsdrager zijn om met hem te spreken. Een vertrouwenspersoon kan in zulke zaken van groot belang zijn om te strijden en in Zijn kracht te overwinnen over deze erge zonden.

Hartelijk gegroet van een die, door Gods genade en in aanvang, is verlost van hetgeen de Heere zegt wat er in mijn hart leeft: boze gedachten, overspelen, hoererijen, moord en doodslag.

Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

porno
3 reacties
Niagara
30-10-2017 / 14:35
God wil jou vergeven, heel graag zelfs. Maar niet om wat je doet of belooft te doen. Niet omdat je stopt met verslaafd zijn en ook niet omdat je je zonden zo goed of slecht beseft. Nee, God is jouw Vader, en vaders houden van hun kind, wat dat kind ook doet. Je Hemelse Vader al helemaal, nog veel meer dan aardse vaders. Zijn liefde is niet afhankelijk van wat jij doet, die ís er gewoon. God is een rechtvaardige God, en ook al houdt Hij van je, jouw zonden verdienen wel straf. Die straf zou jou direct van de aardbodem uitwissen. God hoidt echter van jou, jij bent Zijn kind. Hij wil niet dat jij verloren gaat. Zijn woede over jou zonde moet echter wel ergens heen, zijn rechtvaardigheid gebiedt dat. Daarom heeft Hij al die zonden op Jezus geladen, de enige mens die zonder zonde geleefd heeft. Jezus heeft de godsverlatenheid die wij verdienden gedragen, voor jou en voor ieder mens die in Hem gelooft. Daarom neemt God ons onze zonden niet meer kwalijk als wij Hem vragen naar Jezus te kijken, naar hoe Jezus onze zonden gedragen en vereffend heeft.
Wat een bevrijding is dat!
Natuurlijk wil God dat je met je zonden breekt. Maar dat is niet ze voorwaarde om Zijn kind te mogen zijn, Zijn kind bén je al en Zijn liefde voor jou ís er al, en zijn genade is ook voor jou. Wat Hij van jou vraagt is geloof, vertrouwen op Hem. Geloof dat het ook voor jou is, en het is voor jou. Hij is je vader en heeft zoveel liefde voor jou, besef het, aanvaard het, hoe groot is dat wonder! En heb hem lief en wees dankbaar. Niet uit verplichting of om het toch nog een beetje zelf te doen of goed te maken, want dat kan niet. Het ís namelijk al goed, door Jezus sta je al onbevlekt voor Hem. Laat je zuivering, je heiliging, je goede werken door Hem leiden. Denk niet dat je dat zelf wel op kan knappen, of het Hem schuldig bent het zelf op te knappen. Vraag Hem je te bevrijden van je verslaving. Vraag Hem om Zijn Heilige Geest om te kunnen bidden, om je te leren leven naar Zijn wil, om jou te leiden naar waar Hij jou wil inzetten in Zijn koninkrijk. En accepteer dat dat vaak in fases gaat, dus dat je niet in een klap volmaakt zult zijn. Je blijft zondig en zult moeten blijven terugkeren naar Hem omdat je iedere keer weer afdwaalt en denkt het zelf wel even te weten terwijl Hij jou wou leiden naar iets anders wat veel beter voor je was geweest.
Geef het op alles zelf te proberen, ga naar God toe, belijd je zonden, pleit op Jezus bloed, aanvaard Zijn vergeving en liefde, heb Hem lief, vraag om leiding door Zijn Heilige Geest en luister daar naar. Blijf dicht bij Hem. Keer terug, iedere keer dat je afdwaalt, en herhaal deze stappen. Want dit is hoe God wilt dat je leeft, in relatie met Hem. Hij vraagt niet van je alles in een keer goed te doen of om van alles te presteren, Hij vraagt je juist naar Hem toe te komen en je leven aan Hem over te geven. Zodat Hij dingen met jouw leven kan doen waarvan jij zelfs niet had durven dromen. Zodat je al een beetje mag ervaren hoe straks in de hemel of op de nieuwe aarde je leven en contact met God mag zijn, zoals Hij het wil, zoals Hij het bedoeld had.
VrouwkeZondernaam
31-10-2017 / 08:53
Misschien heb je hier iets aan:

www.abconsults.nl/seksuologische-hulpverlening

Sterkte!!
Ali636
01-11-2017 / 20:15
Het is geen pornoverslaving waar ik mee zit...maar van alles en nog wat zien wat ik beter niet kan zien. Wat me van de Heere aftrekt.
Dus....ga ik vroeg naar bed. Geen tv aan, alleen voor het nieuws en dan zo gauw mogelijk uit. Goede boeken lezen. Met positieve dingen bezig zijn. Met vluchtelingen omgaan (die alles kwijt zijn - dat helpt enorm om zelf veel dankbaarder ter zijn voor ons rijk gezegend leven!)
Geef de duivel geen tijd (geen voet). Als ik de Heere dag en nacht wil volgen ...is er geen tijd meer over om met verkeerde dingen bezig te zijn. Dus naast met deze site bezig te zijn, heb ik verschillende evangeliserende en opbouwende YouTube kanalen.

Terug in de tijd

Hoe kan het dat in bepaalde reformatorische kringen de rechtvaardigmaking de meeste aandacht krijgt, terwijl in evangeli...
geen reacties
30-10-2008
Onze dochter 7 jaar (bijna 8 jaar) heeft al hevige acné, heeft oksel- en schaamhaar en beginnende borstgroei. De huisart...
6 reacties
30-10-2019
Er zijn mensen voor overdopen, maar er is toch één doop met het eeuwig verbond, de doop in plaats van de besnijdenis. Ie...
geen reacties
30-10-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering